header

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІІ сесії VІІ скликання

Про затвердження Положення

про помічника-консультанта

депутата районної ради VII скликання

 Керуючись ст.291 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання (далі - Положення), що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

3. Рішення III сесії районної ради VI скликання від 21.12.2010 р. №18 «Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата районної ради VI скликання» вважати таким, що втратило чинність.

 

Голова районної ради                                                           Т.С.Тертична


ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання

Глава 1.

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1.1. Правовий статус помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання

1. Відповідно до пункту першого статті 29 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад» депутат районної ради може мати до
5 помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню, базову вищу чи вищу освіту.

4. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та Законодавством України, а також  цим Положенням.

Глава 2.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ  ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

Стаття 2.1. Права помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання

Помічник-консультант депутата районної ради має право:

1.Входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання.

2.За дорученням депутата районної ради одержувати надіслану на його ім’я поштову кореспонденцію та відправляти її.

3. За дорученням депутата районної ради брати участь по зазначеному округу в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

4. В окремих випадках, за письмовим зверненням депутата районної
ради та за згодою керуючого справами районної ради, користуватися
копіювально-розмножувальною технікою і обчислювальною технікою ради.

5. За тимчасовим дорученням депутата районної ради бути присутнім на засіданнях депутатських комісій районної ради.

6. Ознайомлюватися з копіями рішень сесій, прийнятими районною радою, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються районною радою.

7. Бути присутнім на пленарних засіданнях чергових сесій районної ради у відведених для цього місцях.

8. Одержувати за письмовим зверненням депутата районної ради від президії, постійних депутатських комісій та виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів районної державної адміністрації у встановленому порядку необхідні депутату, для здійснення його повноважень, документи, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.2. Обов’язки помічника-консультанта депутата районної ради
VII скликання

Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

1. Дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання.

2. При виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата.

3. За дорученням депутата районної ради вивчати питання по зазначеному округу, які необхідні депутату для здійснення своїх повноважень, готувати по них відповідні матеріали.

4. Допомагати депутату районної ради, у зазначеному окрузі, в організації звітів і зустрічей з виборцями.

5. Допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштової кореспонденції та поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв та скарг громадян при вирішенні порушених питань.

6. Дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

7. Надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну вимогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

8. За дорученням депутата районної ради брати участь по зазначеному округу в організації вивчення громадської думки, потреб району, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів вирішення.

9. Виконувати інші доручення депутата районної ради у взаємовідносинах з виборцями по зазначеному округу, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян відповідно до встановленого депутатом районної ради та розподілу обов’язків поміж помічниками-консультантами.

Глава 3.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА ПОСАДУ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

ТА ЙОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

Стаття 3.1. Персональний підбір кандидата на посаду помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання

1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2. Депутат районної ради VII скликання має право у будь-який момент звільнити помічника-консультанта від виконання ним його обов’язків за процедурою, описаною цим положенням, або замінити на іншу особу.

Стаття 3.2. Умови прийняття на посаду помічника-консультанта депутата  районної ради VII скликання

1. Помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах.

2. Депутат районної ради самостійно визначає кількість своїх
помічників-консультантів у межах встановлених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», але не більше п’яти осіб.

3. Помічником-консультантом депутата Каховської районної ради не можуть бути працівники виконавчих органів районної, селищної та сільських рад, органів виконавчої влади, які перебувають на державній службі чи на службі в органах місцевого самоврядування.

4. Помічник-консультант депутата районної ради VII скликання має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження.

Стаття 3.3. Зарахування на посаду та звільнення з посади
помічника-консультанта депутата районної ради

1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата районної ради  VII скликання проводиться на підставі письмового подання депутата районної ради до голови районної ради, в якому зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду,

- рік народження,

- наявність громадянства України

- освіта, а також мотивований висновок депутата щодо можливостей кандидата виконувати обов’язки помічника-консультанта по зазначеному виборчому округу.

До письмового подання депутата районної ради VII скликання додаються, особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, а також копії документів, які засвідчують наявність громадянства України, реєстрацію за місцем проживання (ксерокопія паспорту громадянина України) та відповідну освіту (ксерокопія відповідного диплому, або відповідного документу).

2. Помічник - консультант депутата районної ради може бути звільнений:

 1) за власною письмовою заявою;

 2) за письмовий поданням депутата районної ради;

 3) у разі припинення повноважень депутата районної ради (з дати припинення).

Глава 4.

ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4.1. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання

1. Помічник-консультант депутата районної ради VII скликання має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках передбачених законодавством.

2. Помічнику-консультанту депутата районної ради VII скликання видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву районної ради, а також те, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах у районній раді по окремому зазначеному округу (зразок додається).

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради VII скликання, опис якого зазначено в додатку до Положення, з урахуванням відмінностей, які виникають з вимог п. 1, 2 статті 4.1. цього Положення, видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради VII скликання.

4. Посвідчення помічника - консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до виконавчого апарату Каховської районної ради, у разі закінчення повноважень депутата районної ради VII скликання, або за його письмовим поданням, або у разі припинення помічником-консультантом своєї діяльності за власним бажанням. 

Стаття 4.2. Надання помічникам-консультантам депутатів районної ради інформаційної та юридичної допомоги

1. Районна рада та районна державна адміністрація за письмовим поданням депутата районної  ради забезпечують його помічників – консультантів інформаційними матеріалами ради, організовують їм допомогу з правових питань депутатської діяльності, надають можливість ознайомитися з копіями рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради та розпоряджень голови районної  державної адміністрації, що офіційно поширюються радою та адміністрацією.

Стаття 4.3. Дія Положення та внесення змін або доповнень до нього

1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження районною радою.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до регламенту роботи Каховської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням II сесії районної ради VII скликання від ________ №____.

Керуючий справами районної ради                                                    В.І.Любак


ДОДАТОК

до Положення про помічника –

консультанта депутата районної

ради VII скликання

КАХОВСЬКА РАЙОННА  РАДА

       Герб

Каховського

     району

VII скликання

Посвідчення № _______

                           Прізвище, ім’я, по батькові

  ФОТО         Помічник – консультант

        3/4             депутата   районної ради 

                         Прізвище, ім’я, по батькові

                          по  ______________  округу

Голова районної ради           Т.С.Тертична

Керуючий справами районної ради                                                    В.І.Любак

Друк