header

Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

XLІІ сесії VІ скликання

Про звіт про виконання районного

бюджету за 9 місяців  2015 року

Розглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців  2015 року районна рада відзначає,  що загальний фонд районного бюджету по доходах виконано в сумі 123701,4 тис.грн. при уточненому плані 119127,7 тис.грн., що склало 103,8  відсотка і по видатках в сумі 115588,4 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 120061,7 тис.грн., що склало 96,3 відсотків.

            Виконання планових показників по залученню власних та закріплених доходів забезпечено на 107,8 відсотка.

Базова дотації до районного бюджету надійшла в сумі 5138,1 тис.грн., або стовідсотково.

Стабілізаційна дотації до районного бюджету надійшла в сумі 1603,1 тис.грн., або стовідсотково.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 34883,2 тис.грн., що склало  101,4  відсотків до плану.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 31083,1 тис.грн., або 101,6  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 32452,1 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 32858,1  тис.грн., або 98,8  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 432,3 тис.грн.,  при плані 432,3 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів надійшла в сумі 104,2 тис.грн.,  при плані 104,2 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.

Інша субвенція надійшла в сумі 939,7 тис.грн.,  при плані  820,8 тис.грн., або 114,5 відсотків до уточнених планових призначень.

Забезпечено своєчасне фінансування видатків на заробітну плату працюючих в бюджетній сфері.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій, керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України і ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

             ВИРІШИЛА:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету 9 місяців  2015 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 123701,4 тис.грн. та 115588,4 тис. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 8113,0 тис. грн., згідно додатків 1- 2, які є невід’ємною частиною цього рішення.

Голова районної ради                                                   М.П. Крупін

 

Додаток № 1  

до рішення ХL сесії районної ради 

шостого скликання

Узагальнені показники виконання районного бюджету

за 9 місяців 2015 року

(грн.)

Найменування

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Загальний фонд доходів (власні)

13 184 345

14 213 099

107,8%

1 028 754

Базова дотація

5 138 175

5 138 100

100,0%

-75

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

34 404 300

34 883 200

101,4%

478 900

Стабілізаційна дотація

1 603 100

1 603 100

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

30 582 400

31 083 100

101,6%

500 700

Інша субвенція

820 825

939 712

114,5%

118 887

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів

104 152

104 152

100,0%

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

32 858 069

32 452 142

98,8%

-405 927

Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях

432 312

432 312

100,0%

Всього доходів районного бюджету

119 127 678

120 848 917

101,4%

1 721 239

Залишки коштів на 01.01.2014

2 852 439

2 852 439

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

119 127 678

123 701 356

103,8%

4 573 678

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

82 281 511

78 304 367

95,2%

-3 977 144

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

33 290 381

32 794 295

98,5%

-496 086

Інша субвенція

4 489 774

4 489 774

100,0%

Всього з урахуванням міжбюджетних розрахунків

120 061 666

115 588 436

96,3%

-4 473 230

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-933 988

8 112 920

-868,6%

9 046 908

Залишки коштів на 01.10.2015

8 112 920

8 112 920

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

50 000

-50 000

Керуючий справами                                                                    В.І.Любак

 

Додаток № 2

до рішення ХL сесії районної ради

шостого скликання

Відомості про виконання загального фонду

районного бюджету

за 9 місяців 2015 року

(грн.)

Найменування

Уточнений план на рік

Виконано

% виконання

Відхилення

абсолютна сума

%

ДОХОДИ

Податок з фізичних осіб

12 628 597

13 577 952

107,5%

949 355

7,5%

Податок на прибуток підприємств

959

959

100,0%

Інші  надходження

38 269

48 594

127,0%

10 325

27,0%

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

516 520

585 594

113,4%

69 074

13,4%

Разом доходів районного бюджету

13184345

14213099

107,8%

1 028754

7,8%

Базова дотація

5 138 175

5 138 100

100,0%

-75

0,0%

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

34 404 300

34 883 200

101,4%

478 900

1,4%

Стабілізаційна дотація

1 603 100

1 603 100

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

30 582 400

31 083 100

101,6%

500 700

1,6%

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

32 858 069

32 452 142

98,8%

-405 927

-1,2%

Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях

432 312

432 312

100,0%

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів

104 152

104 152

100,0%

Субвенція проведення видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

Інша субвенція

820 825

939 712

114,5%

118 887

14,5%

Разом доходів загального фонду районного бюджету

119127678

120848917

101,4%

1721239

1,4%

Керуючий справами                                  В.І.Любак

Друк