header

Засідання постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

Протокол №31
 
засідання постійної комісії районної  ради
з питань планування, бюджету,  фінансів та оподаткування
       
06.12.2018р.
Конференцзала РБК
                                                                                
 

Присутні депутати:        

1.  Думінець Олександр Степанович
2.Полюхович Василь Іванович
3. Салтиков Валерій Миколайович
4.Носенко Анатолій Володимирович

Запрошені: 
1. Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник фінансового управління райдержадміністрації

 

Голова комісії    Думінець О.С. Шановні депутати та присутні!
 
На засідання постійної комісії прибули  4 члена комісії.
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
 Приймається.
   
 
Голова комісії Шановні депутати!
 
Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії.  На порядок денний засідання комісії вносяться   питання:
1.  «Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної радиVІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 « Про районний бюджет на 2018 рік» .
        
Доповідає: Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник фінансового управління райдержадміністрації  
Голова комісії :  Хто за даний порядок денний ? Прошу голосувати.
Голосували:
«За» –4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
 
З питання: «Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної радиVІІ скликання    від 21 грудня 2017 року № 396 « Про районний бюджет на 2018 рік » слухали  Єремейчук Ірину Сергіївну – начальника фінансового
 управління райдержадміністрації.
 (пояснювальна записка додається)
  
Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
 Проект рішення  з даного питання у вас є в матеріалах, прошу  голосувати.   
Голосували:
«За» –4  депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                       
(Висновки і рекомендації  додаються).
  Голова комісії:   Питання порядку денного розглянуті.
                           
На цьому засідання закінчено.
 Дякую за роботу.
 
 
 
Голова постійної комісії                                        О.С. Думінець

 

 

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
                                   

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 
  

06.12.018 року

Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 

 

 

Керуючись статтями 22, 23, 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.12. 2018 року № 395 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік»,   керуючись   ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія
                                          
Р Е К О М Е Н Д У Є:

 

1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком 1;
затвердити розподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців, згідно з додатком 2.
 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 

 

3. Додатки 1-2 до рішення є його невід’ємною частиною.

 
 
 
 
Голова комісії                                                                      О.С.Думінець

 

 

 

Друк