header

Спільного засідання постійних депутатських комісій по розгляду питань ХХVІІІ сесії районної ради VIІ скликання

Протокол №14
 
спільного засідання  постійних депутатських комісій
по розгляду питань  ХХVІІІ сесії районної ради VIІ скликання
                                                                                                
18.09.2018 року
9:00
конференцзала  РБК
 
Присутні:    24  депутата (список додається).
                                                
Голова ради
Шановні депутати та запрошені!
 
На спільне засідання депутатських комісій районної ради прибули  __ депутата. Кворум для проведення засідання є.
Хто за те щоб розпочати спільне засідання ? Прошу голосувати.
 Голосували:
«За» – 24 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
Одноголосно.
На спільне засідання постійних депутатських комісій  виносяться  наступні питання порядку денного ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання.
 
 
1.  Про хід виконання програми соціально-культурного розвитку Каховського району за І півріччя 2018 року.
             Доп.: Гнилицький Євген Олександрович – заступник
             начальника управління, начальник відділу економіки та
             агропромислового розвитку РДА.
 
2. Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року.
              Доп.:  Єремейчук Ірина Сергіївна - начальник фінансового 
             управління райдержадміністрації. 
3.   Про припинення юридичної особи Каховської центральної районної лікарні в результаті її реорганізації шляхом перетворення.
      Доп.:  Салтиков Валерій Миколайович – голова райдержадміністрації.
Хто за даний порядок денний ? Прошу голосувати.
          Голосували:
«За» –  24 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
«Не голосували» - немає.
 Приймається.
 
 
1.СЛУХАЛИ: З   питання: «Про хід виконання програми соціально-культурного розвитку Каховського району за І півріччя 2018 року »  Гнилицького  Євгена  Олександровича – заступника начальника управління, начальник відділу економіки  агропромислового розвитку РДА.
                      ( доповідь додається)
                                      
Голова ради
Запитань не надійшло.
Проект рішення є у матеріалах. Хто за те щоб проект рішення винести на розгляд ХХVІІІ сесії районної ради.
Хто за дану пропозицію ?
 Голосували:
«За» –   24 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» –немає.
«Не голосували» - немає
           Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на розгляд ХХVІІІ сесії для затвердження.
                         (висновки і рекомендації додаються).
 
2.СЛУХАЛИ: З   питання: «Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року» Єремейчук Ірину Сергіївну – начальника  фінансового  управління райдержадміністрації, яка ознайомила депутатів з  звітом про виконання районного бюджету за І півріччя  2018 року. ( доповідь додається)
Запитань не надійшло. 
                                         
Голова ради
Надійшла пропозиція винести звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року на сесію для затвердження.
 Хто за дану пропозицію ?Голосуємо.
 Голосували:
«За»   24  депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
«Не голосували» - немає.
           Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на розгляд ХХVІІІ сесії для затвердження.
                           (висновки і рекомендації додаються).
 
3.СЛУХАЛИ :  З   питання: «Про припинення юридичної особи Каховської центральної районної лікарні в результаті її реорганізації шляхом перетворення »   Салтикова Валерія Миколайовича –голову райдержадміністрації, який ознайомив присутніх з проектом рішення.  З метою реалізації Закону України № 2002- VІІІ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», відповідно Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №1013-р, було розроблено проект рішення про припинення юридичної особи Каховської центральної районної лікарні в результаті її реорганізації шляхом перетворення.
Голова ради
Запитання є до доповідача?
Тертична Т.С. –голова районної ради  В Таврійському госпітальному окрузі  є створені комунальні некомерційні підприємства?
Салтиков В.М.  Великолепетиська районна лікарня вже реорганізована в комунальне некомерційне підприємство. Прошу вас підтримати наданий проект рішення.
 Голосували:
«За» –  24 - депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає
«Не голосували» - немає
           Приймається.
Вирішили: Внести   проект рішення на розгляд ХХVІІІ сесії для затвердження.
                                 (висновки і рекомендації додаються).
 

 

Голова  ради
Всі питання порядку денного спільного засідання комісії розглянуті.
Засідання закінчено.
Дякую за роботу.

 

 

Голова   постійної комісії                                                     О.О. Бойко
Голова  постійної комісії                                                      В.В. Буренко
Голова постійної комісії                                                       О.М. Галушка
 Голова постійної комісії                                                      О.С. Думінець
 Голова постійної  комісії                                                     Д.Е. Репілевський

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПІЛЬНОГО  ЗАСІДАННЯ  ПОСТІЙНИХ  ДЕПУТАТСЬКИХ  КОМІСІЙ
 Від 18.09.2018 року                                                
Про хід виконання 
програми економічного,
соціального та культурного
розвитку Каховського району
за  І  півріччя  2018  року

 

 

Заслухавши   звіт райдержадміністрації   «Про хід виконання  програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за І півріччя 2018 року»  районна  рада  відмічає, що  протягом  І  півріччя  2018 року робота районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,  районних служб та організацій була  направлена  на виконання  програми  економічного, соціального  та культурного розвитку району, яка затверджена  ХХІV сесією  Каховської районної ради VIІ скликання від 23 лютого 2018 року рішенням № 447.   
 В галузі «Рослинництво» господарствами району завершено збирання ранніх зернових сільськогосподарських культур, їх обробка та хімічне прополювання.
В галузі «Тваринництво» показники програми погіршилися: в порівнянні з минулим роком  по району зменшилося  поголів’я ВРХ на 265 голів, птиці на 101,7 тис.гол., свиней  зменшилось на 408 голів,  зменшилося  маточне поголів’я корів на 200 голів.
           По сільськогосподарським підприємствам в порівнянні з минулим роком зменшилося поголів’я ВРХ на 25 голів,  свиней на 3396 голів, збільшилось поголів’я корів на 17 голів та зменшилось птиці на 15,6 тис. голів.
         Виробництво сільськогосподарської продукції зменшилося в розрізі реалізації м’яса та яєць. Реалізація м’яса зменшилась на 4,8% ( або на 182 тонн), в порівнянні з минулим роком, а  яєць відповідно на 26% (або на 7,4 млн.шт).
Не дивлячись на збільшення заробітної плати у порівняні з минулим роком, сталося зменшення її рівня по відношенню до показників регіону. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, за  даними Головного управління статистики у Херсонській області, по Каховському району складає  – 6520 грн.., що становить 77,7% до середнього рівня по регіону.
Станом на  01.07.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати по статистичному колу підприємств в Каховському районі відсутня.
Погіршився рівень оплати за житлово-комунальні послуги. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги (без врахування електроенергії і газу) станом на 01.07. 2018 року становить 78,9 % . Заборгованість населення  за водопостачання становить  763,3 тис.грн., утримання будинків 8,2 тис.грн , вивіз твердих побутових відходів 38,3 тис.грн. .
За підсумками  6  місяців  всі бюджети, які входять до складу бюджетної системи району, забезпечили виконання  взятих зобов’язань звітного періоду поточного року  та досягли росту надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
У порівнянні з минулим  роком надходження до загального фонду місцевих бюджетів району зросли на 6482,1 тис.грн або на 37,1 % .
Перевиконання надходжень у порівнянні з минулим  роком на 18,3% або на 1371,7 тис грн. по податку на майно,  в частині плати за землю отримано коштів в сумі 3647 тис. грн , відсоток виконання плану 147,4 %  понад план отримано 1728,7 тис. грн.
Податковий борг за зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету Каховського району станом на 01.07.2018 року складає 7713,8 тис.грн.
     
Враховуючи вищезазначене,  керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спільне засідання постійних депутатських комісій
                                               
Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. Прийняти до відома   звіт   райдержадміністрації  про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району за І півріччя 2018 року.
2.  Управлінню  економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, рекомендувати керівникам господарств, підприємств усіх форм власності:
2.1.Забезпечити виконання показника програми «виробництво сільськогосподарської продукції».
2.2.Забезпечити виконання програми по вихідному поголів’ю, взяти під контроль маточне поголів’я приділивши особливу увагу питанням заготівлі кормів для тваринництва відповідно до потреби. Не допускати без поважних причин жодного випадку вибраковки, забиття або реалізації відповідної категорії тварин.
2.3.Забезпечити виконання програми по обсягу реалізації промислової продукції (робіт, послуг).
3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:   
3.1.Щомісячно, разом з Каховським відділенням Новокаховської об’єднаної державної  податкової  інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області готувати матеріали голові районної державної адміністрації про заборгованість підприємств і організацій до державного та місцевих бюджетів, для розгляду питання сплати податків на комісії по наповненню бюджету.
4.Рекомендувати  сільським головам :
4.1. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ  відповідно діючого законодавства.
4.2. Забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії.
4.3. Забезпечити фінансування в повному обсязі захищених статей бюджету.
4.4. Приймати міри по недопущенню зростання   дебіторської та кредиторської заборгованості.
5. Керівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету забезпечити жорсткий контроль за економним та ефективним витрачанням бюджетних коштів, не допускаючи їх нецільового та незаконного витрачання. Проводити своєчасно і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ згідно діючого законодавства.
6. Рекомендувати Каховському відділенню Новокаховької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області приймати міри щодо зменшення та недопущення зростання податкового боргу за зобов'язаннями платників податків.
7. Відділу житлово-комунального господарства інфраструктури та цивільного захисту управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації вжити комплекс заходів щодо забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії за надані житлово-комунальні послуги, а також погашення існуючих боргів.
Голова постійної комісії                     О.О.Бойко
Голова постійної комісії                     В.В. Буренко                            
Голова постійної комісії                     О.М. Галушка                  
Голова постійної комісії                     О.С. Думінець                                     
Голова постійної комісії                     Д.Е. Репілевський  

 

    КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПІЛЬНОГО  ЗАСІДАННЯ  ПОСТІЙНИХ  ДЕПУТАТСЬКИХ  КОМІСІЙ
 від  18.09.2018 року                                                
 Про звіт про виконання районного
бюджету за І півріччя 2018 року

 

 

Розглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року районна рада відзначає, що за звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло 9 386,2 тис.грн. податків і зборів, що становить 118,1 відсоток до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.
Базова дотація до районного бюджету надійшла в сумі 3 453,0 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на відповідний період.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримана в обсязі 10 762,9 тис.грн., що становить 99,1 % плану на відповідний період.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 24 057,9 тис.грн., що склало 100,0 % до плану.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 19 454,9 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 67 261,4 тис.грн., або 97,7 % до уточнених планових призначень.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 18 838,0  тис.грн., або 100,0 % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла в сумі 8 111,0 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 918,5 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Субвенція за рахунок залишку освітньої, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 71,5  тис.грн., що становить 100,0 % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 226,1  тис.грн., або 100,0  % до планових призначень.
Інша субвенція  до районного бюджету надійшла в сумі 10 944,4 тис.грн., або 88,8% до планових показників на І півріччя поточного року.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 5341,8 тис.грн., використано в сумі 3900,5 тис. грн.
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спільне засідання постійних депутатських комісій
                                               
Р Е К О М Е Н Д У Є:
 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 197 507,9 тис.грн. та 163 601,1 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 33 906,8 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 5 341,8 тис.грн. і 3 900,5 тис.грн. згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.
 
Голова постійної комісії                                   О.Бойко
Голова постійної комісії                                  В.В. Буренко                           
Голова постійної комісії                                  О.М. Галушка                 
Голова постійної комісії                                  О.С. Думінець                                     
Голова постійної комісії                                  Д.Е. Репілевський                                                                                              
КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПІЛЬНОГО  ЗАСІДАННЯ  ПОСТІЙНИХ  ДЕПУТАТСЬКИХ  КОМІСІЙ
від 18.09.2018р                                             
 
Про припинення  юридичної особи
Каховська центральна районна лікарня
в результаті її реорганізації
шляхом перетворення

 

 

           З метою реалізації Закону України № 2002-VIII «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»,  відповідно Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. №1013-р, розглянувши листи Каховської районної державної адміністрації від 17.07.2018р. № 01-10-1279/0/18/612-10, від 26.07.2018 р. №01-15-1408/0/18/612-10 та Каховської центральної районної лікарні від 13.07.2018р. № 977,  керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Основами законодавства України про охорону здоров'я, статтями  104-108 Цивільного кодексу України, статтями 59, 78 Господарського кодексу України,  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спільне засідання постійних депутатських комісій
Р Е К О М Е Н Д У Є:
 
      
1. Припинити юридичну особу  Каховська центральна районна лікарня   (код ЄДРПОУ 02004025) в результаті її реорганізації шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради».
     
2. Створити комісію з реорганізації Каховської центральної районної лікарні та затвердити склад згідно додатку.
       
3. Зобов’язати    комісію  з реорганізації вчинити всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством для припинення юридичної особи  Каховська центральна районна  лікарня в результаті реорганізації шляхом перетворення.
      
4. З моменту прийняття цього рішення до  голови комісії з реорганізації  Мазур Олени Борисівни переходять усі повноваження щодо управління справами Каховської центральної районної лікарні в межах діючого законодавства, в тому числі вирішення питань та підписання відповідних документів у сфері фінансово-господарської діяльності зазначеного закладу охорони здоров’я (для цього їй надається право першого підпису на фінансових документах), трудових відносин (враховуючи прийняття, звільнення,   заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень тощо) та інших сферах життєдіяльності  Каховської центральної районної лікарні.
       
5. Голові комісії з реорганізації Каховської центральної районної лікарні Мазур Олені Борисівні, до якої переходять  права  та обов’язки керівника Каховської центральної районної лікарні,  у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення діяльності  юридичної особи Каховська  центральна районна лікарня  в результаті  реорганізації шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство, зокрема :
 
5.1. Повідомлення в установленому чинним законодавством України порядку працівників Каховської центральної районної лікарні про припинення юридичної особи в результаті  реорганізації шляхом перетворення;
5.2. Забезпечення дотримання соціально-правових гарантій працівників Каховської  центральної  районної  лікарні у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;
5.3. Проведення інвентаризації майна  Каховської  центральної районної лікарні;
5.4. Проведення розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами за зобов’язаннями Каховської  центральної районної лікарні( у разі наявності);
5.5. Складання передавального акту та надання його на затвердження відповідним рішенням до Каховської районної ради після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами;
5.6. Надання державному реєстратору документів, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації рішення про припинення та державної реєстрації припинення Каховської  центральної районної лікарні в результаті реорганізації шляхом перетворення;
 
5.7. Вчинення інших дій  для  реорганізації та управління лікарнею в межах діючого законодавства України.
    
6. Встановити  строк  для  заявлення  вимог кредиторів у 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення. 
     
7. Порядок заявлення кредиторами своїх вимог до вище зазначеного комунального закладу охорони здоров’я визначається згідно чинного законодавства.
  
8. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії  з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

 

Голова постійної комісії                                     О.О.Бойко
Голова постійної комісії                                     В.В. Буренко
Голова постійної комісії                                     О.М. Галушка
Голова постійної комісії                                     О.С. Думінець
Голова постійної комісії                                     Д.Е. Репілевський

Друк