header

Засідання постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

Протокол №29
засідання постійної комісії районної  ради
з питань планування, бюджету,  фінансів та
оподаткування
       

18.09.2018р.

Конференцзала РБК
                                                                                

Присутні :         

1.  Думінець Олександр Степанович
2. Дудка Тетяна Юріївна

3. Полюхович Василь Іванович
4. Салтиков Валерій Миколайович
5.Носенко Анатолій Володимирович
6. Халімон Віктор Євгенович

                  
Запрошені:      
1.  Гнилицький Євген ОлександровичОлександрович –  заступник начальника управління, начальник відділу   економіки та агропромислового розвитку  райдержадміністрації                                                       
2. Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник фінуправління   райдержадміністрації.
      
Голова комісії    Думінець О.С. Шановні депутати та присутні!

 

На засідання постійної комісії прибули  всі члени комісії.
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували:
«За» – 6 депутатів.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
 Приймається.
   

 

Голова комісії Шановні депутати! Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії.  На порядок денний засідання комісії вносяться   питання:
 
1. Про внесення змін до програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки.
Доповідає:  Гнилицький Євген Олександрович - заступник   начальника управління, начальник відділу економіки
та агропромислового розвитку  райдержадміністрації
 
2. Про отримання трансфертів на медичне обслуговування населення міста Каховка в 2019 році.
Доповідає: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління  райдержадміністрації      
3.«Про внесення змін до рішення  VІ сесії районної ради  VІІ скликання від 27 травня 2016 року № 85 «Про затвердження граничних сум витрат».
Доповідає: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

 

4.  «Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної радиVІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 « Про районний бюджет на 2018 рік» .
Доповідає: Єремейчук І.С. - начальник фінуправліннярайдержадміністрації.

 

Голова комісії :  Хто за даний порядок денний ? Прошу голосувати.
Голосували:
«За» –6  депутатів.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
 
З першого питання: «Про внесення змін до програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки » слухали Гнилицький Євгена Олександровича - заступника
начальника управління, начальник відділу економіки та агропромислового розвитку  райдержадміністрації, який проінформував присутніх зі змінами , які вносяться до програми.
  Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
 Проект рішення  з даного питання у вас є в матеріалах, прошу  голосувати.   
Голосували:
«За» –6  депутатів.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                        (Висновки і рекомендації  додаються).

 
З другого питання: «Про отримання трансфертів на медичне обслуговування населення міста Каховка в 2019 році» слухали Єремейчук І.С. - начальника фінуправління  райдержадміністрації, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення.        
  Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
 Проект рішення  з даного питання у вас є в матеріалах, прошу  голосувати.   
Голосували:
«За» –6  депутатів.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                        (Висновки і рекомендації  додаються).
З питання «Про внесення змін до рішення  VІ сесії районної ради  VІІ скликання  від 27 травня 2016 року № 85 «Про затвердження граничних сум витрат» слухали  Єремейчук І.С. - начальника фінуправління  райдержадміністрації, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення.
  Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
 Проект рішення  з даного питання у вас є в матеріалах, прошу  голосувати.   
Голосували:
«За» –6  депутатів.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                        (Висновки і рекомендації  додаються).

 

З  питання: «Про  внесення  змін  до  рішення    ХХІ  сесії  районної  ради VІІ скликання    від 21 грудня 2017 року №  396 «Про  районний бюджет  на  2018 рік » слухали  Єремейчук Ірину Сергіївну - начальника фінансового  управління райдержадміністрації.
                     (Пояснювальна записка додається)
  Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
Хто бажає виступити?
Немає.
 Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати.
«За» – 6 депутатів.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                         (Висновки і рекомендації  додаються).
  Голова комісії:   Питання порядку денного розглянуті.
                            На цьому засідання закінчено.
                                 Дякую за роботу.

 

 

Голова постійної комісії                                        О.С. Думінець
Секретар комісії                                                     Т.Ю. Дудка
 
               

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 від   18.09. 2018 року
Про внесення змін до програми підтримки
малого та середнього підприємництва в Каховському
районі на 2017-2019 роки

Розглянувши лист районної державної адміністрації від 05.07.2018 року № 01-15-1165/0/18/612-10  про внесення змін до програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки,  затвердженої рішенням ХVІІ сесії VІІ скликання від 14.07.2017 № 271 і відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.07.2018 року № 222, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісій з питань планування, бюджету,фінансів та оподаткування, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія
Р Е К О М Е Н Д У Є:

1.Внести зміни до програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням ХVІІ сесії VІІ скликання від 14.07.2017 № 271, а саме додаток № 1 до програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на період до 2019 року викласти в новій редакції (додається).
2.Вважати таким, що втратило чинність рішення ХХ сесії районної ради VІІ скликання «Про внесення змін до програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки» від 23.11. 2017 року № 359.

Голова постійної комісії                                              О.С. Думінець
  
 
 
 
КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
                            

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 від  18.09.2018 року
Про отримання трансфертів на
медичне обслуговування населення
міста Каховка в 2019 році

В зв’язку з формуванням проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2019 рік, враховуючи те, що заклади охорони здоров’я є спільною комунальною власністю територіальних громад Каховського району, фінансуються з районного бюджету та здійснюють медичне обслуговування населення Каховського району і міста Каховка, відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України,  керуючись   ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія
 Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. На підставі статті 93 Бюджетного кодексу України та враховуючи, що районними закладами охорони здоров’я обслуговується населення міста Каховка, отримати від Каховської міської ради кошти на медичне обслуговування населення міста в кількості 36 258 чоловік в вигляді міжбюджетного трансферту, обрахованого Міністерством фінансів України згідно відповідних фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.
2.  Доручити голові районної ради укласти угоду з міським головою м. Каховка про отримання коштів відповідного міжбюджетного трансферту на медичне обслуговування населення міста.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації звернутися до Міністерства фінансів України та надати пакет документів з метою врахування у розрахунках видатків на охорону здоров’я по Каховському району у проекті Державного бюджету на 2019 рік міжбюджетних трансфертів відповідно до прийнятого рішення та укладеної угоди.
Голова постійної комісії                                       О.С. Думінець          

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
                                   

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 від  18.09.2018 року

«Про внесення змін до рішення
 VІ сесії районної ради  VІІ скликання
від 27 травня 2016 року № 85 «Про
затвердження граничних сум витрат»

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» (із змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.09.2018р. 290  «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 червня 2016 року № 181 «Про затвердження граничних сум витрат», керуючись   ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія
Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. Внести зміни до рішення  VІ сесії районної ради  VІІ скликання від 27 травня 2016 року № 85 «Про затвердження граничних сум витрат», а саме: викласти додаток до рішення сесії в новій редакції.

2.  Додаток   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова постійної комісії                                                       О.С. Думінець

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 від   18.09.2018 року

Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»

Керуючись статтями 14, 23, 24, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 вересня 2018 року № 291 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», керуючись   ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія
Р Е К О М Е Н Д У Є:

1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:

затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатками 1, 4; затвердити розподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2;
затвердити перерозподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок перерозподілу залишку коштів), згідно з додатком 3;
збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на 350 000 грн., що утворився за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів загального фонду, отриманих від перевиконання плану по залученню податків і зборів до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 5;
збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 350 000 грн., що утворився за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів загального фонду, отриманих від перевиконання плану по залученню податків і зборів до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 5;
затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок коштів від перевиконання плану по залученню податків і зборів та залишку коштів), згідно з додатком 6;
затвердити перерозподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців, згідно з додатком 7;

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 

3. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова комісії                                                                      О.С.Думінець

Надрукувати