header

Засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

Протокол № 20
Засідання постійної депутатської комісії  з питань
агропромислового комплексу,  охорони навколишнього середовища
        та раціонального використання земельних і природних ресурсів 
 
 
18.09.2018р.
10.00
        
 
 
Присутні : 1. Буренко Володимир Васильович            – голова комісії
                   2. Червоний Олександр Васильович         – заступник голови комісії  
                   3. Нижеголенко Михайло Олександрович  – секретар  комісії
                   4. Проценко Володимир Вікторович          – член комісії
                   5. Кифорук Юрій Андрійович                      – член комісії                               
                   6. Свиридовський Валерій Миколайович   – член комісії  
                    
Відсутні : 1. Мартиненко Олег Анатолійович                – член комісії           
Запрошені: Мілованов Евген Миколайович державний кадастровий  реєстратор.                                                                                                                           
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,606 га, що перебуває в оренді ТОВ «Агро-стар» для обслуговування виробничих будівель, яка розташована  за  адресою Херсонська область, Каховський район, с. Чорноморівка.
         Доповідає: Мілованов Евген Миколайович державний кадастровий реєстратор.                
 
 
Слухали з першого питання  Мілованова  Евгена Миколайовича –  державного кадастрового реєстратора «Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,606 га., що перебуває в оренді ТОВ «Агро-стар» для обслуговування виробничих будівель, яка розташована за адресою Херсонська область, Каховський район, с. Чорноморівка».
Вирішили: Одноголосно запропонували сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,606 га., що перебуває в оренді ТОВ «Агро-стар» для обслуговування виробничих будівель, яка розташована за адресою Херсонська область, Каховський район, с. Чорноморівка.
 
 
 
 
Голова комісії                                                    В.В.Буренко

 

Секретар  комісії                                              М.О.Нижеголенко

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,
ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА

ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
18.09.2018 року
 

 

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, загальною площею 1, 6060 га, що
перебуває в оренді   ТОВ «Агро-стар » 
для обслуговування виробничих будівель
за межами села Чорноморівка
 

 

 

 
         Розглянувши лист ТОВ «Агро-стар»  від 20.08.2018р. № 2612, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,6060га, що перебуває в оренді ТОВ «Агро-стар» для  обслуговування виробничих будівель, яка розташована за адресою Херсонська область, Каховський район,  с. Чорноморівка, вул. Комплексна, 1 за межами населеного пункту і висновок державної експертизи землевпорядної документації від 14.08.2018р. № 348, керуючись ст. 23 Закону «Про оцінку земель»  та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія
 
 

Р Е К О М Е Н Д У Є:

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею  1,6060 га , що перебуває в оренді ТОВ «Агро-стар»  для  обслуговування виробничих будівель, яка розташована за адресою Херсонська область, Каховський район, с.Чорноморівка, вул. Комплексна, 1 за межами населеного пункту.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 38915,15 грн. (тридцять вісім тисяч дев’ятсот п'ятнадцять  гривень 15 коп.)

 

 

Голова постійної комісії                                             В.В.Буренко     

Друк