header

Засідання постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

Протокол №27
 
засідання постійної комісії районної  ради
з питань планування, бюджету,  фінансів та оподаткування.
       

05.06.2018р.

 Конференцзала РБК

   
                                                                             
 Присутні :
         
1.  Думінець Олександр Степанович
2. Салтиков Валерій Миколайович
3.Носенко Анатолій Володимирович
4. Халімон Віктор Євгенович

 

Запрошені:  
 
1. Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник фінуправління райдержадміністрації.
                      
2. Крюковська Людмила Олексіївна – в.о. завідуючої  ЦРА №27.
      
 
Голова комісії    Думінець О.С. Шановні депутати та присутні!
 
На засідання постійної комісії прибули   всі члени комісії.
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
 Приймається.
   
 
Голова комісії Шановні депутати! Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії.  На порядок денний засідання комісії вносяться   питання:
 
1.Звіт про роботу Каховської центральної аптеки №27.
Доповідає:   Крюковська Людмила Олексіївна– в.о. завідуючої  ЦРА №27.          
 
2.  Про внесення змін до рішенняVІ сесії районної ради  VІІ скликання
від 27 травня 2016 року №85 « Про затвердження граничних сум витрат.

Доп.:  Єремейчук Ірина Сергіївна - начальник фінансового управління  райдержадміністрації.          

3.  « Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної радиVІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 « Про районний бюджет на 2018 рік» .

Доп.: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління   райдержадміністрації.

           
Голова комісії :  Хто за даний порядок денний ? Прошу голосувати.
Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
 
 
З першого питання: «Звіт про роботу Каховської центральної аптеки №27 »    слухали  Крюковську Людмилу Олексіївну – в.о. завідуючої  ЦРА №27.                         
                                        (звіт додається)
   Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
 Салтиков В.М. Кредиторська заборгованість по заробітній платі у Вас значно зменшилася в порівняні з минулим роком. Я пропоную Вам написати до міської ради листа   щодо реструктуризації боргу минулих років за опалення ЦРА№27 і наша комісія Вас підтримає. 
         Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
 
Вирішили: Направити  лист до Каховської міської ради з проханням  реструктуризації боргу за централізоване опалення приміщення  центральної районної аптеки №27 за минулі роки.
 
З  другого питання: «Про внесення змін до рішенняVІ сесії районної ради  VІІ скликання  від 27 травня 2016 року №85 « Про затвердження граничних сум витрат. слухали  Єремейчук Ірину Сергіївну - начальника фінансового  управління райдержадміністрації.
                     (Пояснювальна записка додається)
   Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
Хто бажає виступити?
Немає.
Проект рішення  з даного питання у вас є в матеріалах, прошу  голосувати.   
Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
 
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                        (Висновки і рекомендації  додаються).
          
 
З третього питання: «Про  внесення  змін  до  рішення    ХХІ  сесії  районної  ради VІІ скликання    від 21 грудня 2017 року №  396 «Про  районний бюджет  на  2018 рік » слухали  Єремейчук Ірину Сергіївну - начальника фінансового  управління райдержадміністрації.
                     (Пояснювальна записка додається)
  Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
Хто бажає виступити?
Немає.
 Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати.
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.  Приймається.
 
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                         (Висновки і рекомендації  додаються).
          
   Голова комісії:    Питання порядку денного розглянуті.   На цьому засідання закінчено.
                            
Дякую за роботу.

 

 Голова постійної комісії                                        О.С. Думінець                     
 
 

 

 

 
КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
                                    
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
 Від  05.06. 2018 року
 
  «Про внесення змін до рішення
УІ сесії районної ради УІІ скликання
від 27 травня 2016 року № 85 «Про
затвердження граничних сум витрат»
 

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» (із змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.05.2018 № 172 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 червня 2016 року № 181 «Про затвердження граничних сум витрат», керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія
 
                                           
Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. Внести зміни до рішення УІ сесії районної ради УІІ скликання від 27 травня 2016 року № 85 «Про затвердження граничних сум витрат», а саме: викласти додаток до рішення сесії в новій редакції.
 

2.  Додаток   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 
 Голова постійної комісії                                            О.С. Думінець
 
 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ    ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
 Від  05.06. 2018 року
 
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради  VІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 

 

 

Керуючись статтями 14, 22, 23, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 червня 2018 року № 183 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія
 
                                           
Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради  VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком 1;
зменшити профіцит загального фонду районного бюджету на 113 600 грн., що утворився за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, напрямом використання яких було визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 113 600 грн., що утворився за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, напрямом використання яких було визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
затвердити спрямування вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 4 326 985 грн., який склався на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, на покриття дефіциту загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 2;
збільшити профіцит загального фонду районного в сумі 67 650 грн., що утворився за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
збільшити дефіцит спеціального фонду районного в сумі 67 650 грн., що утворився за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів  в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 3;
затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок залишків коштів), згідно з додатком 4;
затвердити перерозподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців, згідно з додатком 5.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 
3. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова постійної комісії                                            О.С. Думінець            

Друк