header

Засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

Протокол № 18
Засідання постійної депутатської комісії  з питань
агропромислового комплексу,  охорони навколишнього середовища
та раціонального використання земельних і природних ресурсів
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                       
05.06.2018р.
10.00
        
 
Присутні :
 
1. Буренко Володимир Васильович        – голова комісії
                  
2. Нижеголенко Михайло Олександрович – секретар  комісії
                  
3. Кифорук Юрій Андрійович                 – член комісії                                         
 
4. Проценко Володимир Вікторович     – член комісії
 
Відсутні :
 
1. Червоний Олександр Васильович       – заступник голови комісії  
                  
2. Свиридовський Валерій Миколайович        – член комісії  
                  
3. Мартиненко Олег Анатолійович                   – член комісії
 
Запрошені: 

Мілованов Евген Миколайович державний кадастровий реєстратор.

                                                                                                                                    
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 43,7300га, що відводиться в оренду ПП «Агрофірма–Додола» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волинської сільської ради.
         Доп.: Мілованов Евген Миколайович державний кадастровий реєстратор.        
                  
2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки площею 20,6178 га, що надається в оренду ТОВ «Енерджи центр» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Василівської сільської ради.
         Доп.: Мілованов Евген Миколайович державний кадастровий реєстратор.
        
Слухали з першого питання  Мілованова  Евгена Миколайовича –  державного кадастрового реєстратора «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 43,7300га, що відводиться в оренду ПП «Агрофірма–Додола» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волинської сільської ради».
Вирішили: Одноголосно запропонували сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 43,7300га, що відводиться в оренду ПП «Агрофірма–Додола» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волинської сільської ради.
 
Слухали з другого питання  Мілованова  Евгена Миколайовича –  державного кадастрового реєстратора «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки площею 20,6178 га, що надається в оренду ТОВ «Енерджи центр» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Василівської сільської ради».
Вирішили: Одноголосно запропонували сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки площею 20,6178 га, що надається в оренду ТОВ «Енерджи центр» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Василівської сільської ради.

 

 

Голова комісії                                                    В.В.Буренко
 
Секретар  комісії                                              М.О.Нижеголенко

 

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   
СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
05.06.2018 року
 

 

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, загальною площею 43,7300га, що
відводиться в оренду ПП «Агрофірма – Додола» 
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Волинської сільської ради
 
 

 

 

 
Розглянувши лист ПП «Агрофірма – Додола»  від 16.03.2018р. № 40, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 43,7300га, що відводиться в оренду ПП «Агрофірма – Додола»  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою  Херсонська область, Каховський район, Волинська сільська рада, і висновок державної експертизи землевпорядної документації від 07.02.2018р. № 553, керуючись ст. 23 Закону «Про оцінку земель»  та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія     
 
Р Е К О М Е Н Д У Є:

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 43,7300га, що відводиться в оренду ПП «Агрофірма – Додола»  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою  Херсонська область, Каховський район, Волинська сільська рада .

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 1 314 126,53 грн. (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто двадцять шість гривень 53 коп.) 

 

 

Голова постійної комісії                                             В.В.Буренко     

 

 

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
05.06. 2018 року
 
 
Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки  земельної
ділянки площею 20,6178 га, що надається в
оренду ТОВ «Енерджи центр» для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій на території
Василівської сільської ради 

 

 

 Розглянувши заяву ТОВ «Енерджи центр» від 16.04.2018 і технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки площею 20,6178 га, що надається в оренду ТОВ «Енерджи центр»  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (будівництво електростанції з вироблення електричної енергії з відновлюваних джерел (сонячна електростанція),  розташованої за межами населених пунктів на території Василівської сільської ради, Каховського району, Херсонської області, висновок державної експертизи землевпорядної  документації
від 12.04.2018 року № 155 та  ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія 
 
Р Е К О М Е Н Д У Є:
 
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки площею 20,6178 га га, що надається в оренду ТОВ «Енерджи центр» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (будівництво електростанції з вироблення електричної енергії з відновлюваних джерел (сонячна електростанція),  розташованої за межами населених пунктів на території Василівської сільської ради, Каховського району, Херсонської області.
 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 14 167 529,99 грн. (чотирнадцять мільйонів сто шістдесят сім тисяч п’ятсот двадцять дев’ять  гривень) 99 коп.

 

 

Голова постійної комісії                                         В.В.Буренко    
 

Друк