header

Засідання постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

Протокол № 25
 
засідання постійної комісії районної  ради з питань планування, бюджету,  фінансів та оподаткування
       

23.02.2018р.

Конференцзал РБК  
                                                                              
 

Присутні :         

1.  Думінець Олександр Степанович
2. Салтиков Валерій Миколайович
3.Носенко Анатолій Володимирович
4. Халімон Віктор Євгенович

 

 Запрошені:    

1. Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник  фінуправління райдержадміністрації.

  Голова комісії    Думінець О.С. Шановні депутати та присутні!
 
На засідання постійної комісії прибули   4 члена комісії.
Кворум для проведення засідання є.
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає.
Одноголосно.
   
Голова комісії Шановні депутати! Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії.  На порядок денний засідання комісії вносяться   питання:

1. Про  внесення  змін  до  рішення    ХХІ  сесії  районної  ради VІІ скликання    від 21 грудня 2017 року №  396 «Про  районний бюджет  на  2018 рік»».

Доповідає: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

2. Розгляд депутатського звернення Бойка О.О.                     

Доповідає: Думінець О.С. – голова комісії          

3. Розгляд листа  Н.І. Коротун  - в.о. генерального директора універсальної наукової  бібліотеки ім. Гончара   

Доповідає: Думінець О.С. – голова комісії

Голова комісії :  Хто за даний порядок денний ? Прошу голосувати.
Голосували:
«За» – 4 депутата.
«Проти» – немає.
«Утримались» – немає. Одноголосно.
 
 
З першого питання: «Про  внесення  змін  до  рішення    ХХІ  сесії  районної  ради VІІ скликання    від 21 грудня 2017 року №  396 «Про  районний бюджет  на  2018 рік » слухали  Єремейчук Ірину Сергіївну - начальника фінансового  управління райдержадміністрації.
(Пояснювальна записка додається)
  
Голова комісії : Запитання будуть у членів комісії?
Немає.
Хто бажає виступити?
Немає.
 Проект рішення  з даного питання у вас є в матеріалах, прошу  голосувати.   
Голосували:
«За» – 4 депутата.  
«Проти» і «Утримались» – немає.
 
Одноголосно.
Вирішили: Внести проект рішення на сесію для затвердження.
                         (Висновки і рекомендації  додаються).

 

 З  питання: «Розгляд депутатського звернення Бойка О.О.»  

Голова комісії Думінець О.С. зачитав звернення.

 Виступили:

Салтиков В.М. запропонував доручити райдержадміністрації опрацювати звернення і  направити до обласної ради.

Голосували:

«За» – 4 депутата.  

«Проти» і «Утримались» – немає.

Одноголосно.

Вирішили: Направити звернення до райдержадміністрації на доопрацювання а потім надіслати до обласної ради.

             
З  питання: «Розгляд листа  Н.І. Коротун  - в.о. генерального директора універсальної наукової  бібліотеки ім. Гончара» голова комісії
             Думінець О.С.  зачитав лист (додається)
 Виступили:  Салтиков В.М.запропонував звернутися до міської ради щодо виділення коштів на співфінансування бібліотеки ім.. Братана.
Голова комісії:   Питання порядку денного розглянуті. На цьому засідання закінчено. Дякую за роботу.

 

 

 

 

 Голова постійної комісії                                        О.С. Думінець           
 
 

 

 

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ 
ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

від  23.02.2018р  
 
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»

 

 

Керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України, статтями 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від  23.02.2018р.
№ 58«Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія
                                           
Р Е К О М Е Н Д У Є:
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
 
1.1. Затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком1.
 
1.2. Затвердити: збільшення видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2.
 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 
 
3. Додатки 1 – 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 Голова постійної комісії                                            О.С. Думінець        
 
 
 
 
 
   

Надрукувати