header

Засідання постійної депутатської комісії районної ради з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району

П Р О Т О К О Л
засідання  постійної депутатської  комісії  районної ради з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району
                                                                                             

23.02.2018 року

9.45 год.
РБК ім.Фрунзе
 
Присутні члени комісії: 
Репілевський Данило Едуардович - голова комісії
Романчук Сергій Вікторович
Раілко Світлана Петрівна
Шматенко Анатолій Олексійович

 

Присутні запрошені:
Землянська Лідія Тарасівна           - заступник Зеленопідського сільського  голови;
Розсуждай Наталія Вікторівна      - бухгалтер Зеленопідської сільської ради.

 

Присутні:
Алексанян Г.Х.                               - ПСП «Ант-Агро»;
Ткаченко М.М.                               - ф/г «Смерічка»;
Криушенко К.А.                             - ТОВ «Агро-Бізнес-2»;
Рибалко О.М.                                 - юрисконсульт ТОВ «Геліос-1».

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
 
1. Про затвердження висновків оцінки вартості внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІа КМК,  НС №VІІ КМК, НС №24 СМК, НС №ІV КМК, НС №V КМК і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі Зеленопідської сільської ради.
         Доп.: Репілевський Данило Едуардович - голова комісії.
          
        

1.СЛУХАЛИ: Репілевського Д.Е. - Про затвердження висновків оцінки вартості внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІа КМК,  НС №VІІ КМК, НС №24 СМК, НС №ІV КМК, НС №V КМК і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі Зеленопідської сільської ради.     

         До Каховської районної ради надійшов лист Зеленопідської сільської ради від 17.01.2018 р. №34/2.8 щодо затвердження висновків оцінки вартості внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІа КМК,  НС №VІІ КМК, НС №24 СМК, НС №ІV КМК, НС №V КМК і ДМ «Фрегат», звіти з незалежної оцінки внутрішньогосподарської меліоративної мережі від 29.09.2017 р. і дощувальних машин від 30.10.2017р., та рецензій на звіти про незалежну оцінку.
        
В результаті розгляду зазначених матеріалів постійна комісія дійшла ВИСНОВКУ:
        
1. У висновках рецензента на звіти з незалежної оцінки зазначено:
         - вихідних даних, іншої інформації, необхідної для оцінки, зібрано не в достатньому обсязі для здійснення оціночних процедур;
         - під час проведення оцінки, результати якої викладено у звітах, методичні підходи, методи та оціночні процедури застосовано з порушенням вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 Р. №1440.
        
Постійна комісія Р Е К О М Е Н Д У Є :
        
1.Зеленопідський сільській раді терміново звернутись до Фонду державного майна України з метою отримання правової оцінки  на звіти з незалежної оцінки майна, а саме: 
         - звіт №Д-20/08/17  (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №ІІа КМК,  довжиною 26556 м.);
         - звіт №Д-18/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №VІІ КМК, довжиною 14408 м.);
         - звіт №Д-21/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №24 СМК, довжиною12566 м.);
         - звіт №Д-16/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №ІV КМК, довжиною 18443 м.);
         - звіт №Д-17/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №V КМК, довжиною 15357 м.);
         - звіт №Д-12/08/17 (ДМ «Фрегат» в кількості 19 одиниць);
         - звіт №Д-19/08/17 (ДМ «Фрегат» в кількості 30 одиниць) та відповідних рецензій на звіти про оцінку.
        
2. Зеленопідській сільській раді (Замовник) за результатами розгляду  вище зазначених документів Фондом державного майна України порушити питання перед Українською універсальною біржею (Виконавець) щодо повернення коштів.
        
3. Зеленопідській сільській раді повідомити  Каховську районну раду про результати перевірки Фондом державного майна України зазначених звітів з незалежної оцінки  майна та відповідних рецензій на звіти про оцінку з наданням копій відповідних документів.
        
ВИСТУПИЛИ: Землянська Л.Т.
        
ВИРІШИЛИ: проект рішення з урахуванням змін та доповнень в процесі обговорення винести на сесію для затвердження, а саме:
        
1.Зеленопідський сільській раді:
        
1.1. Терміново звернутись до Фонду державного майна України з метою отримання правової оцінки  на звіти з незалежної оцінки майна, а саме: 
         - звіт №Д-20/08/17  (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №ІІа КМК,  довжиною 26556 м.);
         - звіт №Д-18/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №VІІ КМК, довжиною 14408 м.);
         - звіт №Д-21/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №24 СМК, довжиною12566 м.);
         - звіт №Д-16/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №ІV КМК, довжиною 18443 м.);
         - звіт №Д-17/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №V КМК, довжиною 15357 м.);
         - звіт №Д-12/08/17 (ДМ «Фрегат» в кількості 19 одиниць);
         - звіт №Д-19/08/17 (ДМ «Фрегат» в кількості 30 одиниць) та відповідних рецензій на звіти про оцінку.
         (Копії висновків про вартість майна, та рецензій на звіти про оцінку додаються).
        
1.2. За результатами розгляду  вище зазначених документів Фондом державного майна України порушити питання перед Українською універсальною біржею (Виконавець) щодо повернення коштів.
        
1.3. Повідомити  Каховську районну раду про результати перевірки Фондом державного майна України зазначених звітів з незалежної оцінки  майна та відповідних рецензій на звіти про оцінку з наданням копій відповідних документів.
        
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпеченню та газифікації населених пунктів району.

 

 

Голова постійної комісії                                                      Д.Е.Репілевський
                           

 

 

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
23.02.2018р.

 

Про затвердження висновків оцінки вартості
внутрішньогосподарської меліоративної мережі
від НС №ІІа КМК,  НС №VІІ КМК, НС №24 СМК,
НС №ІV КМК, НС №V КМК і ДМ «Фрегат», які
обліковуються на балансі Зеленопідської сільської ради

 

 

         Розглянувши  клопотання Зеленопідської сільської ради від 17.01.2018 р. №34/2.8 щодо затвердження висновків оцінки вартості внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІа КМК,  НС №VІІ КМК, НС №24 СМК, НС №ІV КМК, НС №V КМК і ДМ «Фрегат», звіти з незалежної оцінки внутрішньогосподарської меліоративної мережі від 29.09.2017 р. і дощувальних машин від 30.10.2017р., та рецензій на звіти про незалежну оцінку, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія дійшла
 
ВИСНОВКУ:
        
1. У висновках рецензента на звіти з незалежної оцінки зазначено:
         - вихідних даних, іншої інформації, необхідної для оцінки, зібрано не в достатньому обсязі для здійснення оціночних процедур;
         - під час проведення оцінки, результати якої викладено у звітах, методичні підходи, методи та оціночні процедури застосовано з порушенням вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 Р. №1440.
Постійна комісія
 
Р Е К О М Е Н Д У Є :
        
1.Зеленопідський сільській раді терміново звернутись до Фонду державного майна України з метою отримання правової оцінки  на звіти з незалежної оцінки майна, а саме: 
         - звіт №Д-20/08/17  (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №ІІа КМК,  довжиною 26556 м.);
         - звіт №Д-18/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №VІІ КМК, довжиною 14408 м.);
         - звіт №Д-21/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №24 СМК, довжиною12566 м.);
         - звіт №Д-16/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №ІV КМК, довжиною 18443 м.);
         - звіт №Д-17/08/17 (внутрішньогосподарська меліоративна мережа від насосної станції №V КМК, довжиною 15357 м.);
         - звіт №Д-12/08/17 (ДМ «Фрегат» в кількості 19 одиниць);
         - звіт №Д-19/08/17 (ДМ «Фрегат» в кількості 30 одиниць) та відповідних рецензій на звіти про оцінку.
         (Копії висновків про вартість майна, та рецензій на звіти про оцінку до висновків і рекомендацій постійної комісії  додаються).
        
2. Зеленопідській сільській раді (Замовник) за результатами розгляду  вище зазначених документів Фондом державного майна України порушити питання перед Українською універсальною біржею (Виконавець) щодо повернення коштів.
        
3. Зеленопідській сільській раді повідомити  Каховську районну раду про результати перевірки Фондом державного майна України зазначених звітів з незалежної оцінки  майна та відповідних рецензій на звіти про оцінку з наданням копій відповідних документів.

 

 

Голова постійної комісії                                             Д.Е.Репілевський

Надрукувати