header

Протокол засідання конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії  з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій

 

«24» квітня  2017 р.                                                            

м. Каховка,

09  год.  30 хв.                                                                    

вул. В.Куликовська,103,    

каб. 328

     

Присутні члени комісії:

1. Любак В.І. – голова комісії;

2. Кононович О.М.  

3. Думінець О.С.  

4. Афанасьева О.В.  

5. Оніщенко М.П. 

6. Ткаченко О.А.  

 

Відсутні члени комісії:

Запрошені та інші особи, які прийняли участь у засіданні – немає.

 

Голова комісії Любак В.І. привітав усіх присутніх та доповів про 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

      1. Про  вирішення питання щодо повторного проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій ПрАТ « Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка».

 

ПО  ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ: 

 

СЛУХАЛИ: 

                 Любака В.І., голову конкурсної комісії, який нагадав, що на підставі рішення VIII сесії  районної  ради VII скликання від 18.08.2016 року № 115 «Про приватизацію пакета акцій» пакет акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка», який належить до спільної власності територіальних громад Каховського району, був затверджений як об’єкт приватизації. 

         Керуючись вимогами Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення  про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій ( далі – Положення), що було затверджене рішенням VIII сесії  районної  ради VII скликання від 18.08.2016 року № 115,   конкурсною комісією було проведено процедуру   з відбору суб’єкта оціночної діяльності –  суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій. 

         Згідно протоколу засідання конкурсної комісії від 30.09.2016р.   переможцем було визнано приватне підприємство «Незалежна експертно – консультативна південноукраїнська служба  «Грунт і дім»( далі – ПП «Грунт і дім»), керівником якого є Левчук Ю.Ф. 

        В результаті довготривалого листування між Каховською районною радою,  ПрАТ «КДОТ «Лісова казка» та ПП «Грунт і дім» з’ясувалося, що через недостатність вихідних даних   ПП «Грунт і дім» не в змозі провести оцінку пакета акцій. 

         Крім того, ПП «Грунт і дім» проігнорували пропозицію укласти договір на проведення оцінки, яка надсилалася двічі. Остання пропозиція містила вимогу надати відповідь до 10 квітня 2017 року. 

        

ВИСТУПИЛИ: 

        Кононович О.М., яка доповнила, що неотримання відповіді від ПП «Грунт і дім» до 10 квітня 2017 року можна вважати відмовою від укладення договору.   

        Оніщенко М.П., яка зауважила, що відповідно до висновків та рекомендацій постійної депутатської комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району від 23.12.2016р.  затвердження плану приватизації є неможливим без незалежної оцінки, а тому на виконання рекомендації вище  зазначеної депутатської комісії необхідно відновити роботу щодо проведення оцінки акцій для подальшого втілення процесу приватизації з метою виконання відповідного  рішення сесії районної ради.

           

 Голова комісії Любак В.І. поставив на голосування пропозицію : 

1. Скасувати результати конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для  проведення  незалежної  оцінки  пакета  акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» за  протоколом засідання конкурсної комісії від 30 вересня 2016 року.   

2. Повторно провести конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій ПрАТ 

« Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка».

3. Призначити дату проведення конкурсу – 22 травня 2017 року. 

4. Секретарю комісії Кононович О.М. забезпечити розміщення інформації про проведення конкурсу в газетах «Каховські новини», «Новий день» та на офіційному веб-сайті Каховської районної ради в мережі Інтернет.

 

 ГОЛОСУВАЛИ:   ЗА – одноголосно.  

 

 ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати результати конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для  проведення  незалежної  оцінки  пакета  акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» за  протоколом засідання конкурсної комісії від 30 вересня 2016 року.   

2. Повторно провести конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка».

3. Призначити дату проведення конкурсу – 22травня 2017 року. 

4. Секретарю комісії Кононович О.М. забезпечити розміщення інформації про проведення конкурсу в газетах «Каховські новини», «Новий день» та на офіційному веб-сайті Каховської районної ради в мережі Інтернет.

 

         

 Голова комісії:                  

Любак В.І.

 

Секретар комісії:              

Кононович О.М.

 

Члени комісії:                  

 Думінець О.С.                                                     

Оніщенко М.П.  

Афанасьева О.В.  

Ткаченко О.А.

 

 

Друк