header

Протокол засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» (17.03.2017р.)

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей»

 

17.03.2017р.

Присутні члени комісії :

 

Любак В.І.

Кононович О.М.

Калініченко Ю.А.

Оніщенко М.П.

Саламахіна Т.М.

Савонова О.І. 

 

Голова комісії привітав усіх присутніх та запропонував обрати секретаря комісії в особі Кононович О.М.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем комісії Кононович О.М.

 

Голова оголосив  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1. Про розгляд документів кандидатів на посаду  директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей».

          Доп.: Кононович О.М. – начальник відділу з питань управління комунальною власністю та інвестиційних проектів.

 

По першому питанню :

СЛУХАЛИ: 

          Кононович О.М., яка доповіла, що згідно статті 21-4 Закону України «Про культуру» особи, які мають намір взяти участь у конкурсі на посаду керівника  комунального закладу культури повинні подати визначений законом пакет документів упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу. 

Конкурс було оголошено шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Каховської районної ради 07.02.2017 року із зазначенням кінцевого терміну подання документів – 07.03.2017року. 

Таким чином, встановлені граничні строки для подання кандидатами необхідних документів спливли. 

На теперішній час, жодна особа не подала відповідної заяви на участь у конкурсі. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

           Любак В.І. запропонував у зв’язку з відсутністю бажаючих прийняти участь у конкурсі та неотриманням необхідних документів для розгляду їх комісією, визнати конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» таким, що не відбувся. 

              Калініченко Ю.А. запропонувала повторно оголосити конкурс  03 квітня 2017 року.

              

           Головуючий поставив на голосування пропозицію визнати конкурс таким, що не відбувся, та повторно провести конкурс з 03 квітня 2017 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ: 

                 у зв’язку з відсутністю бажаючих прийняти участь у конкурсі та неотриманням необхідних документів для розгляду їх комісією, визнати конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» таким, що не відбувся. 

       Повторно провести конкурс з 03 квітня 2017 року. 

 

 

Голова комісії                                                                           В.І.Любак

Секретар комісії                                                                       О.М.Кононович

 

Надрукувати