header

Протокол та висновки спільного засідання комісій 26.09.2016р.

ПРОТОКОЛ

 

СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

 

 з питань депутатської діяльності, етики, законності, і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації

та

з питань   управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району

 

                                                                                                         26.09.2016 р.

                                                                                                         10.00 год. – каб. 422

Присутні члени комісії з питань депутатської діяльності:

Бойко Олександр Олександрович – голова комісії;

Хоменко  Сергій Володимирович – заступник голови комісії;

Стукан  Сергій Миколайович;

Мартиненко  Олег Анатолійович;

Приходько  Олексій Олексійович.

 

Присутні члени комісії з питань управління спільною власністю: 

Репілевський Данило Едуардович - голова комісії;

Балакірський Микола Миколайович - секретар комісії;

Шматенко Анатолій Олексійович;

Романчук Сергій Вікторович.

 

Запрошені:

1.      Семененко В.Г.  – заступник головний редактор КП «Редакція  газети «Каховська зоря»;

2.      Іноземцева Т.В. – головний бухгалтер   КП «Редакція  газети «Каховська зоря»;

3.      Любак В.І. – керуючий справами районної ради;

4.      Кононович О.М. – головний спеціаліст з юридичних питань районної ради;

5.      Оніщенко М.П. – головний спеціаліст  районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

Голова комісії Бойко О.О. привітав усіх присутніх та повідомив про

 

порядок денний  :

 

1. Про реформування КП «Редакція газети «Каховська    зоря».       

         Доп.: Бойко О.О. – голова постійної депутатської комісії.

 

По першому питанню:

            СЛУХАЛИ: Бойко О.О. наголосив на необхідності прийняття районною радою рішення  про вихід із складу співзасновників КП « Редакція газети «Каховська зоря» ( далі – редакція)  на виконання вимог Закону України «Про  реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» ( далі – Закон про реформування).

             ВИСТУПИЛИ:

       Іноземцева Т.В. висловила думку, що  районна рада затягує процес реформування  редакції, оскільки безпідставно вимагає проведення  інвентаризації майна редакції з обов’язковою  участю представників  Каховської районної ради, як власника майна.

      Мартиненко О.А. поцікавився, що заважає редакції виконати вимогу районної ради та провести таку «спільну» інвентаризацію, а також чи є порушенням законодавства така вимога районної ради.

       Бойко О.О. зачитав   пункт 4 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, з кого вбачається, що проведення  інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом ( посадовою особою), яка здійснює керівництво підприємством.  Це свідчить про  відсутність порушень чинного законодавства.

Іноземцева Т.В. наголосила, що на підставі договору про оперативне управління редакція може самостійно проводити інвентаризацію майна і участь депутатів не  обов’язкова.

 Любак В.І. звернув увагу на те, що Закон  про реформування  містить вимогу прийняти рішення   про вихід зі складу співзасновників, однак у якій спосіб та за якою формою повинно бути прийняте таке рішення в згаданому законі не зазначено. Водночас  Статут редакції відносить вирішення питання про вихід із співзасновників до виключної компетенції Зборів Засновників, які скликаються не рідше одного разу на рік або за письмовою вимогою одного із співзасновників  у приміщенні редакції. Районною радою була направлена  вимога про проведення Зборів Засновників, однак відповіді не отримали і Збори проведені не були.         

Бойко О.О. зауважив, що в даній ситуації має місце колізія в законодавстві, а тому слід керуватися  рекомендаціями Міністерства юстиції України, наданими у листі від 26.12.2008р. № 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії», а саме:

« 2. у разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами – вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий що має більшу юридичну силу.

4. При розбіжності  між загальним і спеціальним нормативно – правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом».

Тому в даному випадку слід дотримуватися норм Закону про реформування, бо вони є спеціальні та прийняті вищестоящим органом, а не Статутом редакції.

Семененко В.Г. підтримав попереднього виступаючого та цитував статтю 14 Закону про реформування, де сказано, що закони та інші нормативно – правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. Тому проведення Зборів Засновників не є обов’язковою умовою для прийняття рішення районної ради про вихід із співзасновників.

Репілевський Д.Е. висловив думку, що районна рада, як співзасновник та власник майна редакції,   має право прийняти участь у проведенні інвентаризації, щоб пересвідчитися, яке саме майно, що належить до спільної власності територіальних громад району, безкоштовно буде передано у власність редакції, та з метою уникнення звинувачень з боку громади у безпідставному та нецільовому розпорядженні цим майном.

Стукан С.М. та Мартиненко О.А. підтримали проведення «спільної»  інвентаризації.

Бойко О.О. запропонував провести інвентаризацію майна редакції за участю двох голів постійних комісій, а саме: Бойка О.О. та Репілевського Д.Е., та поставив дану пропозицію на голосування

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

         ВИРІШИЛИ: рекомендувати головному редактору КП «Редакція газети «Каховська зоря» провести   інвентаризацію майна  зазначеного підприємства за участю депутатів районної ради VII скликання, а саме:

 - Бойко О.О. – голова комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації;

          -  Репілевський Д.Е.- голова комісії з питань   управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

 

Голова комісії                                                                             О.О.Бойко

 

 

Голова комісії                                                                              Д.Е.Репілевський

 

 

 

 

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  Постійна депутатська комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності, і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації

та

Постійна депутатська комісія з питань   управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району

 

ВИСНОВКИ  І  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

від  26.09.2016р.

 

Про реформування 

КП « Редакція газети

«Каховська зоря»

 

 

          Обговоривши питання щодо процедури реформування КП « Редакція газети «Каховська зоря» ,  керуючись   Законом України « Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», пунктом 4 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, та статтею  47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісії

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

 

1. Головному редактору КП «Редакція газети «Каховська зоря» провести   інвентаризацію майна  зазначеного підприємства за участю депутатів районної ради VII скликання, а саме:

 - Бойко О.О. – голова комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації;

          -  Репілевський Д.Е.- голова комісії з питань   управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

 

 

Голова комісії                                                                         О.О.Бойко

 

Голова комісії                                                                         Д.Е.Репілевський

 

 

Друк