header

Засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

ПРОТОКОЛ  № 2

Засідання постійної депутатської комісії  з питань

агропромислового комплексу,  охорони навколишнього середовища

та раціонального використання земельних і природних ресурсів

22.03.2016 р.                                                               

10.30                                                                                                                              

Присутні :    1. Буренко Володимир Васильович  – заст. голови комісії

                    2. Нижеголенко Михайло Олександрович  – секретар  комісії

                    3. Проценко Володимир Вікторович   – член комісії

                    4. Свиридовський Валерій Миколайович  – член комісії                           

 

Відсутні :     1. Панков В’ячеслав Миколайович   –  голова комісії

                    2. Кифорук Юрій Андрійович  – член комісії

                    3. Сучкова Наталя Іванівна   – член комісії                      

Запрошені: Мартинюк Андрій Володимирович  –   в.о начальника управіння  Держгеокадастру в Каховському районі.                            

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:         

1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 10.5600 га, яка виставляється на земельні торги за зверненням ТБ «Аграрна біржа»за межами населених пунктів на території Тавричанської сільської ради.

Доповідає : Мартинюк А.В.  –   в.о начальника управіння Держгеокадастру в Каховському районі .

2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0.4650 га, що надається в оренду (поновлення договору) ФГ «АСТРА» для розширення фермерського господарства.

Доповідає: Мартинюк А.В.  –   в.о начальника управіння   Держгеокадастру в Каховському районі .

Слухали з першого питання   Мартинюка А.В. –   в.о. начальника управління Держгеокадастру в Каховському районі «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 10.5600 га, яка виставляється на земельні торги за зверненням ТБ «Аграрна біржа» за межами населених пунктів на території Тавричанської сільської ради»

Вирішили: Одноголосно запропонувати сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 10.5600 га, яка виставляється на земельні торги за зверненням ТБ «Аграрна біржа» за межами населених пунктів на території Тавричанської сільської ради.

Слухали з другого питання   Мартинюка А.В. –   в.о. начальника управління Держгеокадастру в Каховському районі «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0.4650 га, що надається в оренду (поновлення договору) ФГ «АСТРА» для розширення фермерського господарства».

Вирішили: Одноголосно запропонувати сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0.4650 га, що надається в оренду (поновлення договору) ФГ «АСТРА» для розширення фермерського господарства

 

Заступник голови комісії                                    В.В. Буренко

Секретар комісії                                                М.О. Нижеголенко

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,

ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

22.03.2016 року

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки  земельної

ділянки загальною площею 10.5600 га

яка виставляється на земельні торги за

зверненням ТБ «Аграрна біржа» за межами

населених пунктів на території Тавричанської

сільської ради

  

         Розглянувши лист Товарної біржі «Аграрна біржа» від 13.01.2016   № 6 і технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 10.5600 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на яку виставляється на земельні торги у формі аукціону за межами населених пунктів на території Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24 грудня 2015 року № 383 та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія                                            

Р Е К О М Е Н Д У Е:

  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 10.5600 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на яку виставляється на земельні торги у формі аукціону за межами населених пунктів на території Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить392824,40 (триста дев’яносто дві тисячі вісімсот двадцять чотири гривні 40 коп.).

3. Рішення набирає чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська Зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради прийнятого рішення.

 

Заступник голови постійної комісії                                             В.В.Буренко

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

22.03.2016 року

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки  земельної

ділянки загальною площею 0.4650 га

що надається в оренду ФГ «АСТРА»

 

Розглянувши лист фермерського господарства «АСТРА» від 03.02.2016р. і технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0.4650 га що надається в оренду (поновлення договору) ФГ «АСТРА» для розширення фермерського господарства на території Слобідської сільської ради Каховського району, Херсонської області, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 22 жовтня 2015 року № 226, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24 грудня 2015 року № 383 та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія 

Р Е К О М Е Н Д У Е:

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0.4650 га що надається в оренду (поновлення договору) ФГ «АСТРА» для розширення фермерського господарства на території Слобідської сільської ради Каховського району, Херсонської області.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 178197,95 (сто сімдесят вісім тисяч сто дев’яносто сім гривень 95 коп.).

3. Рішення набирає чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська Зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради прийнятого рішення.

 

Заступник голови постійної комісії                                             В.В.Буренко

Друк