header

Засідання постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

Протокол

засідання постійної комісії районної  ради

з питань планування, бюджету,  фінансів та оподаткування.

 24.12.2015р.

10.15

каб. Голови РДА

 

Присутні :1. Думінець Олександр Степанович

               2.  Полюхович Василь Іванович

               3.  Дудка Тетяна Юріївна

               4.  Салтиков Валерій Миколайович    

               5.  Носенко Анатотолій  Володимирович

  

Запрошені:   Єремейчук Ірина Сергіївна

                     Ільїна Юлія Миколаївна

Голова комісії  Думінець О.С. Шановні депутати та присутні!  

На засідання постійної комісії з 6 членів комісії присутні 5.

Відсутній    Халімон В.Є. У кого будуть пропозиції щодо початку роботи комісії?

Голова комісії :  Надійшла пропозиція розпочати засідання.

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Голосували:

«За» – 5 депутатів.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Одноголосно.

Голова комісії : Шановні депутати! Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. Вашій увазі пропонується слідуючий порядок денний:

1. Про  внесення змін до рішення ХХХVІ  сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року №588 «Про районний бюджет на 2015 рік».

       Доповідає: Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник фінансового   

       управління райдержадміністрації. 

2. «Про районний бюджет на 2016 рік»

       Доповідає: Єремейчук Ірина Сергіївна – начальник фінансового   

       управління райдержадміністрації

З першого питання: Слухали Єремейчук Ірину Сергіївну – начальника фінансового   управління райдержадміністрації. 

(доповідь Еремейчук І.С.)

 Голова комісії: Запитання, пропозиції будуть у членів комісії?

 Немає.

 Голова комісії :   Висновки і рекомендації з даного питання прошу підтримати.   Прошу голосувати.

Голосували: 

«За» – 5 депутатів.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

(Висновки і рекомендації  додаються)

З другого питання: Про районний бюджет на 2016 рік слухали Єремейчук І. С. – начальника фінансового   управління райдержадміністрації.         

(доповідь Еремейчук І.С.)

 Голова комісії: Запитання, пропозиції будуть у членів комісії?

 Немає.

Хто бажає виступити?

Виступили:   Думінець А.С.,Носенко А.В., Полюхович В.І., Салтиков В.М., Дудка Т.Ю.

Голова комісії :   Висновки і рекомендації з даного питання прошу підтримати.   Прошу голосувати.

«За» – 5 депутатів.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

(Висновки і рекомендації  додаються)

Голова комісії: На цьому всі питання порядку денного розглянуто.

На цьому засідання закінчено.

Дякую за роботу.

Голова постійної комісії                             А.С. Думінець

Секретар постійної комісії                          Т.Ю. Дудка

 

    КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ 

 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Від  24 грудня 2015  року                                                   

Про внесення змін до рішення ХХХУІ

сесії районної ради УІ скликання

від 23 січня 2015 року № 588

„Про районний бюджет на 2015 рік ”

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання  від 23 січня 2015 року № 588 „Про районний бюджет на 2015 рік ”, розпорядження голови розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 грудня 2015 року № 480 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік», рішення ІІ сесії Херсонської обласної ради УІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 16 «Про внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії обласної ради УІ скликання від 30 січня 2015 року № 1178 «Про обласний бюджет на 2015 рік», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року № 783 «Про розподіл додаткового обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та внесення змін до показників обласного бюджету на 2015 рік», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року № 782 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2015 рік», відповідно до статей 22, 23 та 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

1. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення (ККД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу) за головним розпорядником коштів, згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення (ККД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу») за головним розпорядником коштів, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Внести зміни до дохідної частини загального фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення, згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету за головним розпорядником коштів, за рахунок зміни надходжень, визначених додатком № 3 цього рішення, згідно з додатками № 4–6 до цього рішення.

5. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 242 200 грн. та за ККД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 692 400 грн.

6. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за головними розпорядниками коштів за рахунок надходжень, визначених п. 5 цього рішення, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

7. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41035000 «Інша субвенція» на 3 396 грн. за рахунок отримання іншої субвенції з обласного бюджету на здійснення відшкодування витрат за профогляди, обстеження, лікування та медичну реабілітацію військовослужбовців, що повертаються із зони антитерористичної операції.

8. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 3 396 грн. за рахунок надходжень, визначених пунктом 7 цього рішення, по КВК 03 «Районна державна адміністрація» за КФКВ 080101 «Лікарні».

     9. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

10.  Додатки   № 1 – 7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова комісії                                                   О.С. Думінець

 

Секретар комісії                                                Т.Ю. Дудка

 

 

    КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ

 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 24 грудня 2015  року                                                   

 

Про районний бюджет на 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

1. Визначити на 2016 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 124 209 972 грн., в тому числі доходи загального фонду загального фонду районного бюджету 122 514 936 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 695 036 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

– видатки районного бюджету у сумі 124 209 972 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 122 514 936 грн., спеціального фонду районного бюджету 1 695 036 грн.;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 250 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення;

– надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету в сумі 250 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 122 514 936 грн. та спеціальному фонду 1 695 036 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 500 000 грн.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на оплату плату;

– медикаменти та перев’язувальні матеріали;

– продукти харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– трансферти органам державного управління інших рівнів;

– виплата пенсій і допомог;

– інші виплати населенню.

5. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти в сумі 250 000 грн. на реалізацію Районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Влас ний дім» на 2012 – 2020 роки, яка затверджена рішенням ХІІ сесії районної ради УІ скликання від 23.12.2011 № 159.

          6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

–        позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

7. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік в частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що господарські організації, що належать до комунальної власності району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 5 %.

12. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік.

13. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах , а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

14.  Не проводити фінансування видатків з районного бюджету на реалізацію районних програм у випадку відсутності затвердженої програми відповідного напрямку або внесення змін (за необхідності) до діючих програм.

15. Доручити голові районної ради укласти договір:

– з сільським головою Заозерненської, Н.Кам’янської, Ч.Перекопської, Чорнянської, Волинської, Дмитрівської, Дудчинської, Коробківської, Костогризівської, Р.Люксембурзької та Семенівської сільських рад та селищним головою Любимівської селищної ради про отримання з сільських, селищного бюджетів та цільове використання субвенції для забезпечення харчуванням учнів 1 – 4 класів (не пільгової категорії) загальноосвітніх шкіл, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– з сільським головою Дмитрівської, Заозерненської, Ч.Перекопської, Р.Люксембурзької, Н.Кам’янської та Чорнянської сільських рад про отримання з сільських бюджетів та цільове використання субвенції для забезпечення функціонування підрозділів Каховської районної пожежної охорони;

– з міським головою Каховської міської ради про отримання з міського бюджету та цільове використання субвенції на фінансування видатків з придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами;

– з міським головою Каховської міської ради про отримання з міського бюджету та цільове використання субвенції на утримання Каховської районної об’єднаної бібліотеки;

– з головою Херсонської обласної ради про отримання з обласного бюджету та цільове використання субвенції для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

16.  Додатки № 1– 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     Голова комісії                                                   О.С. Думінець

 

Секретар комісії                                                Т.Ю. Дудка

Друк