header

Засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

ПРОТОКОЛ  № 1

Засідання постійної депутатської комісії  з питань

агропромислового комплексу,  охорони навколишнього середовища

та раціонального використання земельних і природних ресурсів

24.12.2015р.

09.30                                                                                                                               

Присутні :      Панков В’ячеслав Миколайович              – голова комісії

                    Буренко Володимир Васильович             – член комісії

                    Нижеголенко Михайло Олександрович   – член комісії

                    Проценко Володимир Вікторович           – член комісії

                    Кифорук Юрій Андрійович                     – член комісії

                    Сучкова Наталя Іванівна                          – член комісії                      

             

Відсутні :    Свиридовський Валерій Миколайович    – член комісії 

Запрошені : Мартинюк Андрій Володимирович  –  в.о.начальника упавління Держземагенства у Каховському районі.

                    Юрчишин Борис Миколайович – начальник управління АПР

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:     

1. Про вибори заступника голови комісії.

Доповідає: Панков В.М. – голова комісії

2. Про вибори секретаря комісії. 

Доповідає: Панков В.М. – голова комісії

3. Про внесення змін до програми охорони земель на території Каховського району Херсонської області, затвердженої на VІ сесії районної ради шостого скликання   від 22.04.2011 № 83.

         Доп.: Мартинюк А.В. – в.о.  начальника управління   Держземагенства у Каховському районі.

       

4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0,0300 га, яка надана в оренду ТОВ «Астеліт» під розміщення телекомунікаційного обладнання за межами населених пунктів на території Василівської сільської ради.

         Доп.: Мартиюк А.В. – в.о.  начальника управління Держземагенства у Каховському районі.           

5. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 1.57 га, яка надана в оренду ТОВ «Агробізнес» для ведення товарного сільськогосподарського призначення на території Тавричанської сільської ради.

         Доп.: Мартнюк А.В. – в.о.  начальника управління Держземагенства у Каховському районі.

 

Слухали з першого питання  Панкова В’ячеслава Миколайовича – голову комісії «Про вибори заступника голови комісії»:

В’ячеслав Миколайович запропонував обрати заступником голови комісії  Буренка Володимира Васильовича.

Вирішили: одноголосно обрати заступником голови комісії Буренка Володимира Васильовича.

Слухали з другого питання  Панкова В’ячеслава Миколайовича – голову комісії «Про вибори секретаря комісії»:

         В’ячеслав Миколайович запропонував обрати секретарем комісії Нижеголенка Михайла Олександровича.

Вирішили: одноголосно обрати секретарем комісії Нижеголенка Михайла Олександровича.

Слухали з третього питання   Мартинюка А.В. –   в.о. начальника управління Держземагенства у Каховському районі «Про внесення змін до програми охорони земель на території Каховського району Херсонської області, затвердженої на VІ сесії районної ради шостого скликання  від 22.04.2011 № 83».

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради внести зміни до програми охорони земель на території Каховського району Херсонської  області, затвердженої на VІ сесії районної ради шостого скликання  від 22.04.2011 № 83.

Слухали з четвертого питання   Мартинюка А.В. – н в.о. начальника управління Держземагенства у Каховському районі «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельої ділянки загальною площею 0,0300 га, яка надана в оренду ТОВ «Астеліт» під розміщення телекомунікаційного обладнання за межами населених пунктів на території Василівської сільської ради». 

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 0,0300 га, яка надана в оренду ТОВ «Астеліт» під розміщення телекомунікаційного обладнання за межами населених пунктів на території Василівської сільської ради.

Слухали з п’ятого питання   Мартинюка А.В. –   в.о. начальника управління Держземагенства у Каховському районі «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 1.57 га, яка надана в оренду ТОВ «Агробізнес» для ведення товарного сільськогосподарського призначення на території Тавричанської сільської ради».

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки загальною площею 1.57 га, яка надана в оренду ТОВ «Агробізнес» для ведення товарного сільськогосподарського призначення на території Тавричанської сільської ради.

Голова комісії                                                     В.М. Панков

Секретар комісії                                                  М.О. Нижеголенко

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,

ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

14.12.2015 року

Про внесення змін до програми

охорони земель на території

Каховського району Херсонської

області, затвердженої на VІ сесії

районної ради шостого скликання

від 22.04.2011 № 83

     Розглянувши лист голови райдержадміністрації  від 02.12.2015 року  № 20-01-15/1598 про  внесення змін до районної програми охорони земель на території Каховського району, затвердженої рішенням VІ сесії районної ради  VІ скликання від 22.04.2011 р. № 83, і відповідне розпорядження  голови райдержадміністрації від 02.12.2015 року № 443 та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія                                           

Р Е К О М Е Н Д У Е:

         1. Внести зміни до рішення VІ сесії районної ради VІ скликання від 22.04.2011 р. № 83   «Про програму охорони земель  на території Каховського району», а саме:

         1.1. розділ VІ. «Фінансування Програми»  доповнити абзацом наступного змісту:

         «У 2015 році виділити кошти в сумі 2887 гривень на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за проведену нормативно-грошову оцінку земель населених пунктів Кам’янської сільської ради».

Голова постійної комісії                                             В.М.Панков

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,

ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

24.12.2015 року

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки  земельної

ділянки загальною площею 0,0300 га, яка

надана в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Астеліт» під розміщення

телекомунікаційного обладнання за межами

населених пунктів на території

Василівської сільської ради

         Розглянувши лист представника ТОВ «УКРТАУЕР» від 20.10.2015     № КN 9018/6 і технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0300 га, яка надана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Астеліт» під розміщення телекомунікаційного обладнання за межами населених пунктів на території  Василівської сільської ради Каховського району Херсонської області, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19 жовтня 2015 року № 182 та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія 

 Р Е К О М Е Н Д У Е:

  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0300 га, яка надана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Астеліт» під розміщення телекомунікаційного обладнання за межами населених пунктів на території  Василівської сільської ради Каховського району Херсонської області.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 15 240, 00(п'ятнадцять тисяч двісті сорок) гривень.

3. Рішення набирає чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадкість району через газету «Каховська Зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради прийнятого рішення.

Голова постійної комісії                                             В.М.Панков

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,

ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

24.12.2015 року

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки  земельної

ділянки загальною площею 1.57 га, яка

надана в оренду ТОВ «Агробізнес» для

ведення товарного сільськогосподарського

призначення на території Тавричанської

сільської ради

 Розглянувши лист представника ТОВ «Агробізнес» від 09.11.2015   № 564 і технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 1.57 га, яка надається в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Агробізнес» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої в адміністративних межах Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області (за межами населених пунктів), висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16 жовтня 2015 року № 219 та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія                                            

Р Е К О М Е Н Д У Е:

  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 1.57 га, яка надається в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Агробізнес» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої в адміністративних межах Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області (за межами населених пунктів).

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить   58 402, 87(п'ятдесят вісім тисяч чотириста дві гривні 87 коп.).

3. Рішення набирає чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадкість району через газету «Каховська Зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради прийнятого рішення.

Голова постійної комісії                                             В.М.Панков

Друк