header

Протокол та висновки планово-бюджетної комісії

 

ПРОТОКОЛ № 43

засідання постійної комісії районної ради з питань планування , бюджету

фінансів та оподаткування

                                                                              22 січня 2015 року

                                                         9.00

                                                                                                                                кабінет голови райради       

Запрошені та присутні депутати:

 Члени комісії

              Балабанов В.Г.

              Любак В.І.

              Альошин Б.Б.

              Біла Л.К.

              Дудка Т.Ю.

              Найдьонов В.Г.

   Відсутній – Репілевській Є.В.

 

 Члени президії райради

              Крупін М.П.

              Приходько О.П.

              Мустафаєв Т.Б.

              Сілін І.В.

              Ткач О.О.

              Чепурко В.І.

              Мельніченко О.В.

              Мельнічук В.С.

    Відсутній –Ходос С.В.

 

 Депутати районної ради

             Кириченко Л.П.

 

Запрошені та присутні працівники РДА ,бюджетних установ ,фахівці:

     Салтиков В.Н.-  голова РДА

     Васільєва Т.В.-  керівник апарату

     Єремейчук І.С.- начальник фін.управління

     Грушко В.В. –   начальник відділу освіти

     Денисюк В.П. –  начальник відділу культури

     Віттіх О.О. -        головний врач ЦРЛ

     Антоненко О.А.- головний врач ЦПМСД

    Чуприна С.П.-   директор тер центра

    Гурнаков О.А.- директор ДЮШС «Колос»

    Ільїна Ю.М.  -   начальник Укрсоцзахисту

    Настенко В.М.- директор КП Пожежна охорона

    Перемежко А.В.-   начальник управління ОДПІ

    Карнюшкіна Т.В.-  начальник відділу ОДПІ

    Огданец Н.С.-    інспектор ОДПІ

Порядок денний засідання: 

1. Про районний бюджет на 2015 рік . 

                            Доповідає Єремейчук І.С.- начальник фін. управління РДА.

2.Про внесення змін до рішення XXXV сесії районної ради  VIскликання від 24 грудня 2014 року № 568 «Про укладання договорів з сільськими (селищними) радами про отримання та передачу коштів субвенцій  в 2015 році.

                            Доповідає: Єремейчук І.С.- начальник фін. управління РДА.

Слухали з першого питання Єремейчук І.С. – начальника фін. управління райдержадміністрації, яка доповіла основні показники формування районного бюджету на 2015 рік  по доходам та витратам.

Виступили:

1. Грушко В.В.                           8. Альошин Б.Б

2. Віттіх О.О                               9. Найдьонов В.Г.

3. АнтоненкоО.А                       10.  Мельнічук В.С.

4. Денисюк В.П.                         11.Киріченко Л.П.

 5.Гурнаков О.А.                       12.Салтиков В.Н.

 6.Настенко В.М.                        13.Крупін М.П.     

 7.Чуприна С.П.

Вирішили:  Погодитись  з проектом рішення районної ради «Про районний бюджет на 2015 рік» та винести на розгляд позачергової сесії районної ради. Зі змінами .

Слухали з другого питання : Єремейчук І.С.- начальника фін.управління РДА яка розповіла про зміни по укладанню договорів із сільськими (селищною) радами по отриманню та передачі коштів субвенції у 2015 році.

Вирішили: проект рішення районної ради винести на розгляд сесії для затвердження.

 

Голова комісії                                    В.Г. Балабанов 

Секретар комісії                                 В.І. Любак

 

                                                ПРОТОКОЛ № 44

Засідання постійної комісії районної ради з питань планування , бюджету , фінансів та  оподаткування

  30 січня 2015 року

  Час  10-30

            Кабінет керуючого справами

           Запрошені та присутні депутати :

Балабанов В.Г.

Любак В. І.

Алешин Б. Б.

Біла Л. К.

Дудка Т. Ю.

Найденов В. Г.

Репілевскій Є. В.

Запрошені та присутні працівники РДА , фахівці бюджетних установ :

Еремейчук І.С., Ільїна Ю. М.

                           

Порядок денний засідання :

Про внесення змін до рішення ХХХVI сесії районної ради VIскликання від 23 січня 2015 року «Про районний бюджет 2015 року»

 Інформуе :

 Єремейчук І. С.- начальник фінансового управління РДА

 Слухали :

 Єремейчук І.С.- начальника фінуправління , яка доповіла про субвенцію з державного та обласного бюджетів на соціальний захист населення Каховському району в розмірі 44530697 грн. та про виділення субвенцій районному бюджету на утримання відділень пожежної охорони Червоноперекопською сільською радою в розмірі 93000 грн. і Чорнянською сільською радою в розмірі 68340 грн.

Виступили : Альошин Б. Б. Дудка Т. Ю. Любак В. І.

Вирішили : Погодитись з проектом рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік» та внести його на розгляд другого пленарного засідання позачергової ХХХVI сесії районної ради.

                                                  

Голова комісії                    В.Г.Балабанов                                           

Секретар комісії                   В.І.Любак

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  22.01.2015

 

Про районний бюджет на 2015 рік

На підставі листів Каховської райдержадміністрації і від 05.01.15 №18-01-12/8 і від15.01.15 №18-01-12/35 та відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, постійна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ:

         1. Визначити на 2015 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 113 435 688 грн., в тому числі доходи загального фонду загального фонду районного бюджету 112 019 100 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 416 588 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

– видатки районного бюджету у сумі 113 435 688 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 111 629 100 грн., спеціального фонду районного бюджету 1 806 588 грн.;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 220 000 грн., згідно з додатком № 6 цього рішення;

– надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 220 000 грн., згідно з додатком № 6 цього рішення;

– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 390 000 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 390 000 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік, які будуть здійснюватись:

– за рахунок окремих надходжень районного бюджету в сумі 27 353 088 грн., у тому числі по загальному фонду – 25 886 500 грн., по спеціальному фонду – 1 466 588 грн., згідно з додатком № 3 цього рішення;

– за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 40 247 000 грн., в тому числі по загальному фонду 40 247 000 грн., згідно з додатком № 4 до рішення;

– за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 45 835 600 грн., в тому числі по загальному фонду 45 495 600 грн., по спеціальному фонду – 340 000 грн., згідно з додатком № 5 до рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 800 000 грн.

4. Передати повноваження на фінансування закладів дошкільної освіти, клубних закладів та бібліотек, які до 01.01.2015 фінансувались за рахунок коштів сільських та селищного бюджетів, у вигляді міжбюджетного трансферту – іншої субвенції з районного бюджету бюджетам сільських та селищної рад.

5. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 7 цього рішення, формулу розподілу субвенції з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів згідно з додатком № 7.1, на утримання клубних закладів згідно з додатком № 7.2 та на утримання бібліотек згідно з додатком № 7.3.

6. Надати право районній державній адміністрації протягом року переглядати формулу розподілу міжбюджетного трансферту з районного бюджету та готувати пропозиції по перерозподілу коштів на розгляд сесії районної ради.

7. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 8 цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

2111 – заробітна плата;

2120 – нарахування на заробітну плату;

2220 – медикаменти та перев’язувальні матеріали;

2230 – продукти харчування;

2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

2620 – трансферти органам державного управління інших рівнів;

2710 – виплата пенсій і допомог;

2730 – інші виплати населенню.

          9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

–        позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

–        середньострокові позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2015 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету та обласного бюджету районному бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

13. Установити, що господарські організації, що належать до комунальної власності району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 5 %.

14. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2015 рік.

15. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах , а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

16.  Не проводити фінансування видатків з районного бюджету на реалізацію районних програм у випадку відсутності затвердженої програми відповідного напрямку або внесення змін (за необхідності) до діючих програм.

17.  Додатки 1–8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

      

Голова постійної комісії                                                                              В.Г.Балабанов

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  22.01.2015 р.

 

Про внесення змін до рішення ХХХУ сесії

районної ради шостого скликання

від 24 грудня 2014 року № 568

«Про укладання договорів  з сільськими

(селищною) радами про отримання

та передачу коштів субвенції у 2015 році»

 

На підставі листів Каховської райдержадміністрації   від 05.01.15 №18-01-12/8  і  від 15.01.15 №18-01-12/35 та керуючись статтею 101 Бюджетного кодексу України, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, з метою забезпечення фінансування окремих програм з охорони здоров’я, пожежної безпеки та проведення інших видатків, пов’язаних з реалізацією заходів районних програм та виплат по захищеним статтям видатків сільських (селищного) бюджетів у 2015 році, постійна комісія

 

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Доповнити рішення пунктом 1.1.2. «Про отримання в 2015 році сільськими (селищним) бюджетом іншої субвенції з районного бюджету на фінансування закладів дошкільної освіти, клубних закладів та бібліотек».

 

Голова постійної комісії                                                               В.Г.Балабанов

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  30.01.2015

Про внесення змін до рішення

ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання

від 23 січня 2015 року № 588

«Про районний бюджет на 2015 рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.01.2015 № 29 «Про проект обласного бюджету на 2015 рік та прогноз обласного бюджету на 2016-2017 роки», рішення LІ сесії Ч.Перекопської сільської ради УІ скликання від 23 січня 2015 року № 536 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення LХ сесії Чорнянської сільської ради УІ скликання від 26 січня 2015 року № 556 «Про сільський бюджет на 2015 рік», керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, постійна комісія

 РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2015 рік на 44 692 037 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення, в тому числі за рахунок:

– субвенції з державного бюджету на державні програми соціального захисту в сумі 44 519 600 грн.;

– іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 11 097 грн.;

– іншої субвенції з бюджету Ч.Перекопської сільської ради в сумі 93 000 грн. та з бюджету Чорнянської сільської ради в сумі 68 340 грн. на фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони в с.Ч.Перекоп та в с.Чорнянка.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 44 692 037 грн. за рахунок надходжень, визначених додатком № 1 цього рішення, згідно з додатком № 2 цього рішення.

3.  Додатки № 1–2 цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова постійної комісії                                                              В.Г.Балабанов

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  30.01.2015 

 

Про внесення змін до рішення

ХХХУ сесії районної ради шостого

скликання від 24 грудня 2014 року № 569

«Про укладання договорів з

Херсонською обласною радою

про отримання та передачу

коштів субвенції у 2015 році 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного кодексу України, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, з метою забезпечення фінансування окремих програм соціального захисту населення та охорони здоров’я у 2015 році, постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ: 

 1. Внести зміни до п.1.1. та 1.2.рішення, а саме: слова «субвенції на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «іншої субвенції»

 

Голова постійної комісії                                                              В.Г.Балабанов

Друк