header

Комісія районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

ПРОТОКОЛ №42

засідання постійної комісії районної ради

з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

                                                                                                 

18  грудня 2014  року

 9.00

Кабінет голови  РДА

Запрошені депутати:

                                           1. Любак В.І.

                                          2. Найдьонов В.Г.   

                                           3. Бєла Л.К.

                                              4. Дудка Т.Ю.

 

Відсутні депутати:

                                  1. Балабанов В.Г.

                                       2. Альошин Б.Б.

                                     3. Репілевський  Е.В.                                  

Запрошені:

         1.Єремейчук  І.С. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

    2. Грушко В.В. - начальник відділу освіти райдержадміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

       1. Про план роботи районної ради на   2015 рік.

Доп.: Любак В.І. – керуючий справами районної ради.   

     

              2. Про проведення витрат з районного бюджету в І кварталі 2015 року.

                 Доп.: Єремейчук І.С - начальник фінуправління  райдержадміністрації.

      

              3. Про укладання договорів з селищною та сільськими  радами про отримання та передачу коштів субвенції у 2015 році.

                 Доп.:Єремейчук І.С. -  начальник фінуправління райдержадміністрації.

 

              4. Про укладання договорів з обласною радою про отримання та передачу коштів субвенції у 2015 році.

                 Доп.:Єремейчук І.С. -  начальник фінуправління райдержадміністрації.

 

5. Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання від  31 січня 2014 року №   429 „Про  районний бюджет на 2014 рік ”.

 Доп.: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

   

1.СЛУХАЛИ: Любака В.І.  - керуючого справами районної ради, який доповів про план роботи районної ради на   2015 рік.

          ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

 2.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка запропонувала  проект рішення районної ради про проведення  витрат  з  районного бюджету в  І  кварталі  2015 року.

          ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

 3.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність укласти договорів з селищною та сільськими  радами про отримання та передачу коштів субвенції у 2015 році.

           ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

4.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність укласти договорів з обласною  радою  про отримання та передачу коштів субвенції у 2015 році.

          ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

5.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність внести зміни до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання від  31 січня 2014 року №   429 „Про  районний бюджет на 2014 рік ”.

        ВИСТУПИЛИ:  Любак В.І., Дудка Т.Ю., Бєла Л.К.

         ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

Секретар постійної комісії                                                  В.І. Любак

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  18.12.2014

Про внесення змін до рішення ХХІХ

сесії районної ради шостого скликання

від 31 січня 2014 року № 429

„Про районний бюджет на 2014 рік ”

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання  від 31 січня 2014 року № 429 „Про районний бюджет на 2014 рік ”, та враховуючи  рішення XLVIII сесії  Василівської сільської ради шостого скликання від 03.12.2014 № 338 «Про внесення змін до рішення ХХХУІІІ сесії шостого скликання від 04.02.2014 № 275 «Про сільський бюджет на 2014 рік», рішення LІУ сесії Тавричанської сільської ради шостого скликання від 18.12.2014 № 540 «Про внесення змін до ХLІІІІ сесії шостого скликання від 06.02.2014 № 463 «Про сільський бюджет на 2014 рік», розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 05.12.2014 № 875 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік та розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів», від 09.12.2014 № 896 та від 17.12.2014 № 917 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.11.2014 № 447, від 08.12.2014 № 459, від 12.12.2014 № 465, від 16.12.2014 № 467, від 18.12.2014 № 477 та від 24.12.2014 № 484 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік», керуючись статтями 14, 22, 23 та 78 Бюджетного кодексу України  і  статтею 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Внести зміни до дохідної частини загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 1 проекту рішення.

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок перерозподілу коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на 2014 рік, згідно з додатком 2 проекту рішення.

3. Затвердити перерозподіл видаткової частини загального фонду районного бюджету за головними розпорядниками коштів за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів  згідно з додатком 3 проекту рішення.

4. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41020600 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості» на суму 647 200 гривень.

5. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 4 проекту рішення, згідно з додатком 4 проекту рішення.

6. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41035000 «Інша субвенція» на суму 65 000 гривень за рахунок отримання іншої субвенції від Василівської сільської ради на придбання продуктів харчування для забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл району.

7. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 6 проекту рішення, згідно з додатком 5 проекту рішення.

8. Затвердити перерозподіл видатків, що здійснюються за рахунок іншої субвенції від Ч.Перекопської та Дмитрівської сільських рад на функціонування підрозділу Каховської районної пожежної охорони в с. Ч.Перекоп  згідно з додатком 6 проекту рішення.

9. В зв’язку з очікуваним невиконанням плану по власним та закріпленим доходам внести зміни до дохідної частини загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 7 проекту рішення.

10. Скоротити видаткову частину загального фонду районного бюджету в зв’язку зі скороченням дохідної частини загального фонду районного бюджету за головним розпорядником коштів  згідно з додатком 8 проекту  рішення.

11. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (КВК 10) – за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів, а саме: перерозподілити залишок невикористаних коштів в сумі 4 896 гривень по КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», що були виділені на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, на поточні потреби загальноосвітніх шкіл.

12. Внести зміни до дохідної частини загального фонду районного бюджету за рахунок скорочення обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення згідно з додатком 9 проекту рішення.

13. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за рахунок скорочення джерел, визначених додатком 9 проекту рішення, згідно з додатками 10–12 проекту  рішення.

14. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (ККД 41030600) згідно з додатком 13 проекту рішення.

15. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (ККД 41031000), згідно з додатком 14 проекту рішення.

16. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ККД 41030900), згідно з додатком 15 проекту рішення.

17. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41035200 «Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» на суму 1 324 гривні.

18. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 1 324 гривні за рахунок скорочення надходжень, визначених пунктом 17, згідно з додатком 16 проекту рішення.

19. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на суму 2 000 гривень за ККД 41035000 «Інша субвенція» за рахунок скорочення субвенції з обласного бюджету на фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріальної допомоги, транспортуваннями, харчуванням і розміщенням у пунктах тимчасового перебування сімей військовослужбовців, громадян України та інших осіб, які прибуватимуть з АРК Крим, Донецької та Луганської областей, та оздоровлення груп дітей із вищезазначених територій.

20. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації – за КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 2 000 гривень в зв’язку зі скороченням міжбюджетних трансфертів, визначених пунктом 19 проекту рішення.

21. Зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 237 215,40 гривень, що утворився за рахунок спрямування залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що склався на рахунку спеціального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2014 року.

22. Зменшити видатки спеціального фонду районного бюджету по фінансовому управлінню районної державної адміністрації (КВК 76) за КФКВ 250354 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на суму 237215,40 гривень, в тому числі: видатки споживання – 31 665 гривень та видатки розвитку – 205 550,40 гривень, передбачені йому за рахунок залишку коштів, що склався по вказаній субвенції станом на 01 січня 2014 року.

23. В зв’язку зі скороченням субвенції від Тавричанської сільської ради на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по ККД 41035200 «Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» на суму 35 000 грн.

 24. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за рахунок скорочення надходжень, визначених пунктом 23 проекту рішення, згідно з додатком 17 проекту рішення.

25. Затвердити уточнений протягом року розподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2014 рік у форматі програмно-цільового методу й уточнений обсяг повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2014 рік  згідно з додатком 18 проекту рішення. 

26. Доручити голові районної ради укласти договір з головою Василівської сільської ради про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції на придбання продуктів харчування для забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл району.

     27. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

28.  Додатки   1-18  проекту рішення є його невід’ємною частиною.

Секретар постійної комісії                                                                    В.І. Любак

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  18.12.2014

Про укладання договорів з

Херсонською обласною радою

про отримання та передачу

коштів субвенції у 2015 році

Розглянувши лист районної  державної  адміністрації  від 25.11.2014    № 18-1.12/1327, керуючись статтями 93 та 101 Бюджетного кодексу України, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення  фінансування  окремих програм соціального захисту населення та охорони здоров’я у 2015 році, постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Доручити голові районної ради укласти договори з головою Херсонської обласної ради:

1.1. Про отримання в 2015 році з обласного бюджету районним бюджетом субвенції на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в обсягах передбачених в обласному бюджету на 2015 рік:

– на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– на  проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.

1.2. Про передачу в 2015 році з районного бюджету обласному бюджету субвенції на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (на утримання Херсонського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Херсонської обласної ради), в обсягах передбачених для районного бюджету на 2015 рік.

Секретар постійної комісії                                                                    В.І. Любак

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  18.12.2014р.

Про укладання договорів  з

сільськими (селищною) радами про

отримання та передачу коштів

субвенції у 2015 році

Розглянувши лист районної  державної  адміністрації  від 25.11.2014 № 18-1.12/1327, керуючись статтями 92, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення фінансування окремих програм з охорони здоров’я, пожежної безпеки та проведення інших видатків, пов’язаних з реалізацією заходів районних програм та виплат по захищеним статтям видатків сільських (селищного) бюджетів у 2015 році, постійна комісія

 

РЕКОМЕНДУЄ:

 

1. Доручити голові районної ради укласти договори:

1.1. З сільськими (селищним) головами:

1.1.1.        Про отримання в 2015 році сільськими (селищним) бюджетами з районного бюджету субвенції на проведення видатків, пов’язаних з реалізацією заходів районних програм та виплат по захищеним статтям видатків окремих сільських ( селищного) бюджетів, які не будуть забезпечені власним фінансовим ресурсом в 2015 році.

2.   З головами Чорнянської, Н.Кам’янської, Ч.Перекопської, Дмитрівської та Заозерненської сільських рад про передачу в 2015 році з сільських бюджетів районному бюджету субвенції на фінансування видатків, пов’язаних з функціонуванням структурних підрозділів Каховської районної пожежної охорони в 2015 році.

Секретар постійної комісії                                                                    В.І. Любак

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  18.12.2014р.

Про укладання договорів  з

сільськими (селищною) радами про

отримання та передачу коштів

субвенції у 2015 році

 

Розглянувши лист районної  державної  адміністрації  від 25.11.2014 № 18-1.12/1327, керуючись статтями 92, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення фінансування окремих програм з охорони здоров’я, пожежної безпеки та проведення інших видатків, пов’язаних з реалізацією заходів районних програм та виплат по захищеним статтям видатків сільських (селищного) бюджетів у 2015 році, постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Доручити голові районної ради укласти договори:

1.1. З сільськими (селищним) головами:

1.1.1.        Про отримання в 2015 році сільськими (селищним) бюджетами з районного бюджету субвенції на проведення видатків, пов’язаних з реалізацією заходів районних програм та виплат по захищеним статтям видатків окремих сільських ( селищного) бюджетів, які не будуть забезпечені власним фінансовим ресурсом в 2015 році.

2.   З головами Чорнянської, Н.Кам’янської, Ч.Перекопської, Дмитрівської та Заозерненської сільських рад про передачу в 2015 році з сільських бюджетів районному бюджету субвенції на фінансування видатків, пов’язаних з функціонуванням структурних підрозділів Каховської районної пожежної охорони в 2015 році.

Секретар постійної комісії                                                                    В.І. Любак

Надрукувати