header

Комісія з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водо забезпечення та газифікації населених пунктів району

П Р О Т О К О Л

засідання  постійної депутатської  комісії  з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водо забезпечення та газифікації населених пунктів району

                                                                     

18.12.1014 року                                                                                        

09.00 год.                                                                                  

кабінет №328

 

Присутні члени комісії: 

Ходос С.В.

Кудрицький М.А.

Новаков М.В.

Бутирін Л.М.

Алексанян Г.Х.

Мелконян Г.М.

Запрошені: Морозова Н.С. - головний бухгалтер Розолюксембурзької  сільської ради;

                   Кузнєцова Г.І. - головний бухгалтер  Каховської ЦРА №27;

                   Кумінова Л.М. - завгосп  КЗ  «Каховський районний центр   первинної медико-санітарної   допомоги»;

                    Найдьон Т.В.   - директор КУ «Каховська районна об’єднана  бібліотека»;

                   Старостенко С.А. - директор КУ «Районний центр по обслуговуванню  закладів освіти»;

                   Мирошник С.П.  - депутат Василівської с/р.   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження висновків оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС № ХVІІ а КМК, НС № 23 СМК, і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі Розолюксембургської сільської ради.

Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.   

2. Про приймання-передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу Каховської ЦРА № 27 на баланс КЗ Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

 3. Про затвердження висновку оцінки вартості  приміщення загальною площею 21,11 кв.м. в будівлі редакції газети «Каховська зоря»  за адресою м.Каховка, вул.Леніна,11, яка обліковується на балансі Каховської районної ради.

Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

4. Про надання дозволу на списання необоротних матеріальних активів та інших матеріалів з балансу КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека».

Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

5. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад Каховського району з балансу Каховської районної ради на баланс  КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

6. Про приймання-передачу будинку школи Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. із спільної власності територіальних громад Каховського району у комунальну власність Василівської сільської територіальної громади.

Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

7. Про списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей з балансу Каховської районної ради.

               Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради. 

8. Про план роботи районної ради на   2015 рік.

                 Доп.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

9. Про підсумки інвентаризації об’єктів та майна спільної власності територіальних громад району.

                 Інф.:  Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради. 

10. Про хід виконання районної програми будівництва підвідних, розподільчих газових мереж та газифікації соціальної сфери і населених пунктів району на період до 2020 року.

                 Інф.: Оніщенко М.П. - головний спеціаліст райради.

1. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про затвердження висновків оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС № ХVІІ а КМК, НС № 23 СМК, і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі Розолюксембургської сільської ради.

        ВИСТУПИЛИ:    Бутирін Л.М., Кудрицький М.А., Ходос С.В., Мелконян Г.М.

        За - 5, проти - 1. 

        ВИРІШИЛИ:проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.      

        2. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. -  про приймання-передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу Каховської ЦРА № 27 на баланс КЗ Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

        ВИСТУПИЛИ: Кудрицький М.А., Бутирін Л.М.

        ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.

3. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про затвердження висновку оцінки вартості  приміщення загальною площею 21,11 кв.м. в будівлі редакції газети «Каховська зоря»  за адресою м.Каховка, вул.Леніна,11, яка обліковується на балансі Каховської районної ради.

        ВИСТУПИЛИ: Ходос С.В., Кудрицький М.А.

        ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на  розгляд сесії для затвердження.

        4. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про надання дозволу на списання необоротних матеріальних активів та інших матеріалів з балансу КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека».

        ВИСТУПИЛИ: Кудрицький М.А. Новаков М.В.

        ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.

        5. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. -  про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад Каховського району з балансу Каховської районної ради на баланс  КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».   

        ВИСТУПИЛИ: Бутирін Л.М., Ходос С.В.. Кудрицький М.А.

ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.

        6. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про приймання-передачу будинку школи Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. із спільної власності територіальних громад Каховського району у комунальну власність Василівської сільської територіальної громади.

        ВИСТУПИЛИ:Кудрицький М.А., Бутирін Л.М., Мирошник С.П.

        ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.

       7. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей з балансу Каховської районної ради.

        ВИСТУПИЛИ: Ходос С.В.

        ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.

       8. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про план роботи районної ради на   2015 рік.

       ВИРІШИЛИ: проект рішення внести на розгляд сесії для затвердження.

       9. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про підсумки інвентаризації об’єктів та майна спільної власності територіальних громад району - проведена планова річна інвентаризація об’єктів та майна комунальної власності територіальних громад Каховського району. Результати інвентаризації показали, що фактична наявність майна відповідає бухгалтерському обліку.  Що стосується ДМ «Фрегат», яка обліковується на балансі Волинської сільської рад було викрадено, по даній справі досудове розслідування кримінального провадження триває, процесуальне керівництво здійснюється Каховською міжрайонною прокуратурою.             

ВИСТУПИЛИ:  Бутирін Л.М., Новаков М.В., Кудрицький М.А.

        ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома.

       10. СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П. - про хід виконання районної програми будівництва підвідних, розподільчих газових мереж та газифікації соціальної сфери і населених пунктів району на період до 2020 року - в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету у 2014 році, районна програма не виконувалася (лист Каховської райдержадміністрації від 18.12.2014 р. №9-1.9/1410 додається).

       ВИСТУПИЛИ: Ходос С.В., Кудрицький М.А.

       ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Голова постійної комісії                                                              С.В.Ходос

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 18.12.2014

Про затвердження висновку оцінки вартості 

приміщення загальною площею 21,11 кв.м. в

будівлі редакції газети «Каховська зоря»  за

 адресою м.Каховка, вул.Леніна,11,  яка

обліковується на балансі Каховської

районної ради.

Розглянувши матеріали  незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад Каховського району та рецензію на звіт про незалежну оцінку  вартості приміщення загальною площею 21,11 кв.м. в будівлі  за адресою м.Каховка, вул.Леніна,11, яка обліковується  на балансі Каховської районної ради, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є :

         1.Затвердити висновок незалежної оцінки вартості приміщення загальною площею 21,11 кв.м. в будівлі за адресою м.Каховка, вул.Леніна,11, яка обліковується на балансі Каховської районної ради і є спільною власністю територіальних громад Каховського району у сумі 78584 грн.  (сімдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят чотири грн.).

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,

БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 18.12.2014

Про затвердження висновків оцінки вартості

господарських та польових трубопроводів

внутрішньогосподарської меліоративної мережі

від НС №ХVІІа КМК, НС №23 СМК  

і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі

Розолюксембурзької сільської ради.

         Розглянувши  клопотання Розолюксембурзької  сільської ради від 05.12.2014 р. №247 щодо затвердження висновків оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ХVІІа КМК, НС №23 СМК і ДМ «Фрегат», матеріали звітів про незалежну оцінку майна спільної власності територіальних громад Каховського району та рецензій на звіти про незалежну оцінку, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є :

         1.Затвердити висновки оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі, які обліковуються на балансі Розолюксембурзької сільської ради і є  спільною власністю територіальних громад Каховського району,а саме:

         - від насосної станції №ХVІІа КМК,  вартістю 1818665,00 грн. (один мільйон вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.);

- від насосної станції №23 СМК, вартістю 550098,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч дев’яносто вісім грн. 00 коп.).

         2. Затвердити висновок оцінки вартості дощувальних машин «Фрегат», які обліковуються на балансі Розолюксембурзької сільської ради і є  спільною власністю територіальних громад Каховського району, а саме 33 одиниці на загальну суму 906355,00 грн. (дев’ятсот шість тисяч триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.).

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,

БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 18.12.2014

Про приймання-передачу будинку школи

Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. із спільної

власності територіальних громад Каховського

району у комунальну власність Василівської

сільської територіальної громади

         Розглянувши клопотання Каховської райдержадміністрації від 03.12.2014 р.   №22-1.15/1355 щодо приймання-передачі будинку школи Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. із спільної власності територіальних громад Каховського району у комунальну власність Василівської сільської територіальної громади  з балансу КУ «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» на баланс Василівської сільської ради, відповідне рішення 48 сесії Василівської  сільської ради VI скликання від 01.12.2014 р. №339, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

         1. Передати із спільної власності територіальних громад Каховського району у комунальну власність Василівської сільської територіальної громади  з балансу КУ «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» на баланс Василівської сільської ради будинок школи, який розташований за адресою Херсонська обл., Каховський район, с.Василівка, провулок Шкільний,4 .

         2. Створити комісію (згідно додатку) і забезпечити приймання-передачу згідно чинного законодавства України.

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

ДОДАТОК

 

С К Л А Д

комісії для здійснення приймання-передачі основних засобів та інших матеріальних цінностей

         Голова комісії

- Любак В.І.                                     - керуючий справами районної ради.

         Члени комісії:

- Ходос С.В.                                    - голова постійної депутатської комісії з   питань управління спільною власністю    територіальних

громад району,  будівництва, транспорту,  водозабезпечення та газифікації  населених пунктів району;

- Грушко В.В.                                  - начальник відділу освіти, молоді та  спорту Каховської   райдержадміністрації;

- Старостенко С.А.                         - директор Каховської районної КУ  «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»;

- Борисенко О.М.                            - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Каховської районної КУ «Районний центр по                                                                 обслуговуванню  закладів   освіти»;

- Шутько Т.Г.                                  - Василівський сільський голова;

- Волошина Р.О.                              - в.о.головного бухгалтера Василівської сільської ради.

 

Керуючий справами районної ради                                                                       В.І.Любак 

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,

БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 18.12.2014

Про приймання-передачу основних засобів

та інших матеріальних цінностей

з балансу Каховської центральної районної

аптеки №27 на баланс КЗ «Каховський районний

центр первинної медико-санітарної допомоги»

         Розглянувши клопотання Каховської центральної районної аптеки №27 від 26.11.2014 р. №55,  КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 27.11.2014 р. №1378 про передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу  Каховської центральної районної аптеки №27 на баланс КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,  керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

         1. Передати з балансу Каховської центральної районної аптеки №27 на баланс КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» основні засоби та інші матеріальні цінності (згідно додатку №1).

         2. Створити комісію (згідно додатку №2) і забезпечити приймання-передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей відповідно до чинного законодавства  України.

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

                                                                                             

ДОДАТОК №1                                                               

СПИСОК

основних засобів та інших матеріальних цінностей

п/п

Найменування

Інвентар-ний

номер

Рік

придбання

Кіль-сть

Первіс-на вартість

(грн.)

Знос

(грн.)

Основні засоби

1.

Газовий обігрівач

00022

1999

1

518,00

518,00

2.

Стіл асистентський

00015

1987

1

535,00

535,00

Малоцінний інвентар

1.

Стілець м’який

00198-00201

4

32,00

2.

Стілець м’який

00194-00196

3

90,00

3.

Шафа 4-х дверна

00024-00025

2

200,00

4.

Шафа металева

00097-00098

2

80,00

5.

Стіл дерев’яний

00116

1

18,00

6.

Шафа 2-х дверна

00088

6

300,00

7.

Стіл асистентський

00100

1

120,00

8.

Стіл для фасовки

00101

1

120,00

9.

Шафа

00026

1

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  районної ради                                                                                В.І.Любак

                                                                                    

ДОДАТОК №2

                                                                  

С К Л А Д

комісії для здійснення приймання-передачі основних засобів та інших матеріальних цінностей

         Голова комісії:

- Любак В.І.  - керуючий справами районної ради               

         Члени комісії:

- Ходос С.В.   - голова комісії з питань управління  спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту,  водозабезпечення та газифікації населених пунктів району;  

- Крюковська Л.О.  - завідуюча центральної районної аптеки  №27;

- Кузнєцова Г.І.  - головний бухгалтер центральної районної   аптеки №27;

- Антоненко О.А. - головний лікар  КЗ «Каховський  районний  центр первинної медико-  санітарної  допомоги»;

- Овчаренко Т.К.  - заступник головного лікаря з технічних  питань КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної    допомоги»;

- Філатова Н.О. - в.о.головного бухгалтера КЗ  «Каховський районний центр   первинної медико-санітарної  допомоги».

 

Керуючий справами  районної ради                                                                                В.І.Любак

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,

БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 18.12.214

Про списання основних засобів та

товарно-матеріальних цінностей

з балансу Каховської районної ради

 

Враховуючи підтверджуючі документи про списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є :

         1. Дозволити Каховській районній раді списати з балансу основні засоби та товарно-матеріальні цінності, які непридатні для подальшої експлуатації згідно додатку (додається).

         2. Зобов’язати балансоутримувача провести списання основних засобів згідно чинного законодавства України.

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

ДОДАТОК

С П И С О К

основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, що підлягають списанню

№ п/п

Назва

Інвент.

номер

Кіль-сть

од.

Вартість

(грн.)

Причина непридатності

1.

Книга пам’яті

11211001-45

45

251,00

Застаріла інформаційна база

2.

Закон України «Про вибори депутатів»

11211046-66

20

566,00

Застаріла законодавча база

3.

Експертна грошова оцінка будівлі і споруди по вулиці Червоноармійська,18

10910321

1

416,00

Закінчений строк придатності

4.

Експертна грошова оцінка майнового комплексу «Стоматологічна поліклініка» по вул.Леніна,15а

10910322

1

250,00

Закінчений строк придатності

5.

Експертна грошова оцінка майнового комплексу «Стоматологічна поліклініка» по вул.Леніна,13

10910362

1

600,00

Закінчений строк придатності

6.

Комп’ютерна програма

12210002

1

2000,00

Закінчений строк придатності

7.

Ліга Еліт (мережа)

12210003

1

1,00

Закінчений строк придатності

8.

Програма забезпечення

12210007-8

2

550,00

Закінчений строк придатності

9.

Автошина (л/а ВАЗ 21074)

113230-233

4

740,00

В процесі експлуатації прийшло у непридатність

10.

Автошина 205*65*15 (л/а ГАЗ 31105)

113517-20

4

2044,00

В процесі експлуатації прийшло у непридатність

11.

Вентилятор

113263;266

2

236,00

В процесі експлуатації прийшло  у непридатність

Керуючий справами районної ради                                     В.І.Любак

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,

БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від18.12.2014

Про надання дозволу на списання

необоротних матеріальних активів

та інших матеріалів з балансу КУ

«Каховська районна об’єднана бібліотека»

         Розглянувши клопотання КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека» від 30.10.2014 р. №146 про надання дозволу на списання необоротних  матеріальних активів та інших матеріалів з балансу КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека», підтверджуючи документи, керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

         1. Дозволити комунальній установі «Каховська районна об’єднана бібліотека»  списати з балансу необоротні матеріальні активи та інші матеріали, а саме:

         1.1.  Бібліотечний фонд в кількості 8559 примірники, на загальну суму 7737,40 грн., в т.ч.:

         - застаріла література, в кількості 838 примірників, на загальну суму 381 грн. 24 коп.;

         - фізично зношена література, в кількості 7721 примірник, на загальну суму 7356 грн. 16 коп.      

         2. Зобов’язати балансоутримувача провести списання згідно чинного законодавства України.

 

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ,

БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від18.12.2014

Про приймання-передачу майна спільної власності

територіальних громад Каховського району

з балансу Каховської районної ради на баланс 

КЗ «Каховський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги»

         Розглянувши клопотання КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  від 10.11.2014 р.   №1285, від 17.11.2014 р. №1312 щодо приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад Каховського району з балансу Каховської районної ради  на КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

         1. Передати з балансу Каховської районної ради на баланс  КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» нежиле приміщення аптеки №151,  вбудоване в багатоквартирному житловому будинку  за адресою - Херсонська обл., м.Каховка, проспект Ворошилова,18.

         2. Створити комісію (згідно додатку) і забезпечити приймання-передачу  згідно чинного законодавства України.

Голова постійної комісії                                                                С.В.Ходос

ДОДАТОК

 

С К Л А Д

комісії для здійснення приймання-передачі

         Голова комісії

- Любак В.І.  - керуючий справами районної ради.

         Члени комісії:

- Ходос С.В. - голова постійної депутатської комісії з питань управління спільною власністю    територіальних громад району, будівництва, транспорту,  водозабезпечення та газифікації  населених пунктів району;

- Афанасьєва О.В.  - головний бухгалтер Каховської районної ради;

- Оніщенко М.П.  - головний спеціаліст районної ради з питань   управління об’єктами спільної  власності  територіальних громад  району;

- Антоненко О.А.  - головний лікар  КЗ «Каховський  районний центр первинної медико- санітарної  допомоги»;

- Овчаренко Т.К. - заступник головного лікаря з технічних  питань КЗ «Каховський районний центр   первинної медико-санітарної допомоги»;

- Філатова Н.О. - в.о.головного бухгалтера КЗ «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

 

Керуючий справами  районної ради                                                                                В.І.Любак

Друк