header

Комісія з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

Протокол

засідання постійної комісії  районної ради за  питань  агропромислового комплексу, охорони  навколишнього середовища  та раціонального

використання земельних і природних ресурсів

                                                                           

06  листопада  2014 року                                                                             

09.45 год.                                                                           

Кабінет голови районної ради


Комісія:     1. Мустафаєв Тажидин Буньямович –   голова постійної комісії

                 2. Новохижній Володимир  Миколайович                            

                 3. Кириченко Леонід Петрович   

Запрошені: 1.  Соколенко Віктор Васильович – заступник начальника Управління  Держземагенства  у  Каховському районі

                  2.  Костецький Василь Леонтійович – голова фермерського господарства «Нарцис»

                  3.   Щербеюк Яніна Петрівна – представник   ТОВ «Фрідом  Фарм Бекон» 

                  4.   Бондаренко Іван Петрович – головний спеціаліст райдержадміністрації з питань ЖКХ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про внесення змін до програми охорони земель на території  Каховського району Херсонської області, затвердженої на VІ сесії районної ради шостого скликання від 22.04.2011 № 83.

                        Доп.:    Соколенко Віктор Васильович – заступник начальника   

                                   Управління  Держземагенства  у  Каховському районі

 2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення  площею 82,0003 га,  що орендує  СФГ «Нарцис»  для сінокосіння  та випасання худоби, розташованої   на території Новокам’янської   сільської ради  із земель державної власності.

                       Доп.:    Соколенко Віктор Васильович – заступник начальника   

                                   Управління  Держземагенства  у  Каховському районі

3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 15,1500 га,   яка надається в оренду  ТОВ «Фрідом  Фарм Бекон»  для обслуговування   комплексу нежитлових будівель  свинокомплексу, розташованої на  території Червоноперекопської сільської ради.

                        Доп.:    Соколенко Віктор Васильович – заступник начальника Управління  Держземагенства  у  Каховському районі

 4.  Інформація про хід виконання районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного характеру  на  2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХХV сесії районної ради від 08.08.2013 року  № 373.

                         Доп.:   Бондаренко Іван Петрович – головний спеціаліст райдержадміністрації з питань ЖКХ

 

 5.  Інформація про  результати розгляду звернення  щодо часткового вилучення земельних ділянок у ДПДГ «Каховське» Національною академією аграрних наук України, Державним агентством земельних ресурсів  України та Херсонською обласною державною адміністрацією.        

          Доп.:  Бондар Олена Олександрівна – радник-консультант районної ради

Слухали:  по першому питанню «Про внесення змін до програми охорони земель на території  Каховського району Херсонської області, затвердженої на VІ сесії районної ради шостого скликання від 22.04.2011 № 83» Соколенка Віктора Васильовича – заступника начальника Управління  Держземагенства  у  Каховському районі.

Виступили:   Кириченко Л. П.

Вирішили: внести  проект рішення  на розгляд сесії для затвердження.

Слухали:  по другому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення  площею 82,0003 га,  що орендує  СФГ «Нарцис»  для сінокосіння  та випасання худоби, розташованої   на території Новокам’янської   сільської ради  із земель державної власності» Соколенка Віктора Васильовича – заступника начальника   Управління  Держземагенства  у  Каховському районі.

Вирішили: внести  проект рішення  на розгляд сесії для затвердження.

Слухали:  по  третьому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 15,1500 га,   яка надається в оренду  ТОВ «Фрідом  Фарм Бекон»  для обслуговування   комплексу нежитлових будівель  свинокомплексу, розташованої на  території Червоноперекопської сільської ради» Соколенка Віктора Васильовича – заступника начальника      Управління  Держземагенства  у  Каховському районі.

Вирішили: внести  проект рішення  на розгляд сесії для затвердження.

Слухали:  по   четвертому  питанню «Інформація про хід виконання районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного характеру  на  2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХХV сесії районної ради від 08.08.2013 року  № 373» Бондаренка Івана Петровича – головного спеціаліста  райдержадміністрації з питань ЖКХ.

Вирішили:  Інформацію прийняти до відома  та продовжити роботу по виконанню районної   цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного характеру  на  2013-2017 роки.

Слухали:  по  п’ятому  питанню «Інформацію про  результати розгляду звернення  щодо часткового вилучення земельних ділянок у ДПДГ «Каховське» Національною академією аграрних наук України, Державним агентством земельних ресурсів  України та Херсонською обласною державною адміністрацією»  Бондар Олену Олександрівну – радника-консультанта   районної ради.

Виступили:   Кириченко Л. П.           

Вирішили:  Інформацію прийняти до відома та винести дане питання повторно на розгляд сесії районної ради в грудні 2014 року.

 

Голова постійної комісії                                                           Т.Б. Мустафаєв

Заступник голови комісії                                                          Л.П.Кириченко

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,

ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

06.11.2014 року

Про внесення змін до програми

охорони земель на території

Каховського району Херсонської

області, затвердженої на VІ сесії

районної ради шостого скликання

від 22.04.2011 № 83

 

                   Розглянувши клопотання голови райдержадміністрації  від 16.10.2014 року № 21-1.7/1154 про  внесення змін до районної програми охорони земель  на території Каховського району, затвердженої рішенням VІ сесії районної ради VІ скликання від 22.04.2011 р. № 83, та відповідне розпорядження  голови райдержадміністрації від 17.10.2014 року № 382, керуючись ст.10  Закону України  "Про охорону земель" та    ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія   

Р Е К О М Е Н Д У Е:

1. Внести зміни до рішення VІ сесії районної ради VІ скликання від 22.04.2011 р. № 83   «Про програму охорони земель  на території Каховського району», а саме:

1.1. розділ VІ. «Фінансування Програми»  доповнити абзацом наступного змісту:

 «У 2014 році виділити кошти в сумі 2886,54 гривень на проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів сіл Червоне Поділля, Сергіївка, Кам'янка та Цукури Кам’янської  сільської ради».

 

Голова постійної комісії                                                     Т.Б.Мустафаєв

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,

ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

06.11.2014 року

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної

ділянки  сільськогосподарського призначення

площею82,0003 га,  що орендує  СФГ «Нарцис»

для сінокосіння  та випасання худоби,

розташованої   на території Новокам’янської

сільської ради  із земель державної власності

 

          Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею82,0003 га(в тому  числі пасовища –82,0003 га),  що орендує  СФГ «Нарцис» для сінокосіння  та випасання худоби, розташованої  на території Новокам’янської сільської ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності, висновок державної експертизи землевпорядної документації (після виправлення зауважень) від 18.08.2014р. № 345, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель»  та  ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія   

Р Е К О М Е Н Д У Е:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею82,0003 га(в тому  числі пасовища –82,0003 га),  що орендує  СФГ «Нарцис» для сінокосіння  та випасання худоби, розташованої  на території Новокам’янської сільської ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 132 950,00 ( сто тридцять дві  тисячі  дев’ятсот п’ятдесят) гривень 00 коп.

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті  271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення.

 

Голова постійної комісії                                                     Т.Б.Мустафаєв

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ,  ОХОРОНИ  НАВКЛИШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ  ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

06.11.2014  року

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної

ділянки загальною площею15,1500 га,

 яка надається в оренду  ТОВ «Фрідом

Фарм Бекон»  для обслуговування 

комплексу нежитлових будівель

свинокомплексу, розташованої на

території Червоноперекопської

сільської ради

           Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею15,1500 га, яка надається в оренду  ТОВ «Фрідом  Фарм Бекон»  для обслуговування   комплексу нежитлових будівель  свинокомплексу, розташованої на  території Червоноперекопської сільської ради  Каховського району Херсонської області, висновок державної експертизи землевпорядної документації  від 12.09.2014р. № 474, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель» та  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

Р Е К О М Е Н Д У Е:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  загальною площею15,1500 га, яка надається в оренду  ТОВ «Фрідом  Фарм Бекон»  для обслуговування   комплексу нежитлових будівель  свинокомплексу, розташованої на  території Червоноперекопської сільської ради  Каховського району Херсонської області.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 4 148 997,64 (чотири мільйони сто сорок вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто сім) гривень  64 коп.

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті  271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення.

 

Голова постійної комісії                                                     Т.Б.Мустафаєв

Друк