header

Комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації

ПРОТОКОЛ

засідання постійної депутатської комісії

з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв’язків

з громадськими організаціями та засобами масової інформації

                                                                   06.11.2014р.

                                                               10.00 

                                                                                      каб.321

 Присутні : 1. Ткач О.О.

                    2. Мельниченко Олег Вікторович

                   3. Малишенко Анатолій Петрович          

                   4. Тоткало Віктор Олексійович

  Запрошені:   Вакулич О.Л. – заступник голови райдержадміністрації.

                        Гайдашенко Сергій Дмитрович – головний спеціаліст по    

                        моброботі.

                        Старостенко С.А.- директор КУ «Районний центр по  

                        обслуговуванню закладів освіти

         ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

   1 Про  внесення змін та доповнень до районної програми «Призовна дільниця» на 2010-2015роки.

                 Доп.: Вакулич О.Л. – заступник голови райдержадміністрації

    2.  Про зняття з контролю рішень.

           Доп.: Старостенко С.А. директор КУ «Районний центр по  

                        обслуговуванню закладів освіти

Слухали: З питання «Про  внесення змін та доповнень до районної програми «Призовна   дільниця» на 2010-2015роки» Вакулич О.Л. – заступника голови райдержадміністрації.

Запитань не надійшло.

Вирішили: Погодити проект рішення і внести на розгляд ХХХІV сесії районної ради.

Слухали: З питання «Про зняття з контролю рішень» Старостенко С.А. директора КУ «Районного центру по  обслуговуванню закладів освіти.

Запитань не надійшло.

Вирішили: Погодити проект рішення і внести на розгляд ХХХІV сесії районної ради.

 

Голова комісії                                                          О.О. Ткач

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ 

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ,  СПОРТУ, ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 06.11.2014 року

Про    внесення змін та доповнень

до районної програми «Призовна дільниця»

на 2010-2015роки

         Розглянувши лист райдержадміністрації №3-1.8/944 від 26.08.2014року про розгляд на сесії питання про внесення змін та доповнень до районної програми «Призовна дільниця» на 2010-2015роки і відповідне розпорядження №302 від 19.08.2014 року та  враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації,  та керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія                                                

 Р Е К О М Е Н Д У Е:

1. Внести зміни та доповнення до районної програми «Призовна дільниця» на 2010-2015роки, затвердженої рішенням ХL сесії районної ради   V скликання від 20.05.2010 року № 543, а саме:

1.1 Пункт 3 Програми «Заходи, які забезпечують виконання поставленої задачі» доповнити підпунктом 3.9 «Призив військовозобов’язаних на військову службу за мобілізацією» згідно з додатком № 1 (додається).

1.2. Пункт 4 Програми «Фінансове забезпечення» викласти в наступній редакції:  «Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету лише в частині виділення коштів на перевезення призовників району на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки у війська та для доставки військовозобов’язаних, призваних на військову службу за мобілізацією,  до військових частин. Обсяг коштів на фінансування Програми визначається щорічно, сесією районної ради при затвердженні бюджету на відповідний рік, або при внесення змін до нього.

Головним розпорядником коштів зазначеної Програми визначити районну державну адміністрацію, виконавцем Програми - ВАТ «АТП-16506».

 

Голова постійної депутатської комісії                            О.О.Ткач

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ 

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ,  СПОРТУ, ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 06.11.2014 року

 

 Про зняття з контролю рішень

         Розглянувши клопотання  відділу освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації №2.01-20/994 від 25.07.2014 року про розгляд на сесії питання про  знаття з контролю рішень,  та керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія                                                

Р Е К О М Е Н Д У Е:

         1.Зняти з контролю наступні районні програми:

         1.1. Районну програму впровадження у навчально-виховний процес    загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затверджену рішенням ХVІІІ сесії районної ради VІ скликання від 08.11. 2012 року №253.

         1.2.Районну цільову програму розвитку дошкільної освіти в Каховському районі на період до 2017 року, затверджену рішенням ХІV сесії районної ради VІ скликання від 14.03. 2012 року №179.

         1.3 Районну програму «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року», затверджену рішенням ХІІ сесії районної ради VІ скликання від 23.12. 2011 року №157.

         1.4.Програму розвитку позашкільної освіти в районі, затверджену рішенням V  сесії районної ради VІ скликання від 25.02. 2011 року №59.

 

Голова постійної депутатської комісії                            О.О.Ткач

Друк