header

Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення

ПРОТОКОЛ  № 22

Засідання постійної депутатської комісії  з питань

охорони здоров’я,   материнства, дитинства

та соціального захисту населення

 

06.11.2014р.                                                                

10.00                                                                                    

каб. № 322

 

Присутні :       1. Сілін Іван Васильович

                        2. Чепурко Віктор Іванович

                        3. Мальчиков Володимир Якович

                        4. Міхалевич Юрій Іванович

Запрошені :     Вакулич О.Л. – заступник голови райдержадміністрації

                        Тертична Т.С. – начальник управління соціального захисту  

                        Чуприна С.П. – директор територіального центру

                        Могилко О.О. – заступник головного лікаря ЦРЛ

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:         

1. Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати структурними підрозділами КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

                 Доповідає : Чуприна С.П. – директор територіального центру.                     

2. Про внесення доповнень до рішення VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 17.06.2011 № 106 «Про утворення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг».

                 Доповідає : Чуприна С.П. – директор територіального центру.

3. Про внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії районної ради  VІ скликання від 20.08.2014р. №513 «Про внесення доповнень до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки».

                 Доповідає : Вакулич О.Л. – заступник голови райдержадміністрації

 4. Про внесення змін до рішення ХХІІ сесії VІ скликання від 14.02.2013 р. № 295«Про затвердження Статуту Каховської центральної районної лікарні в новій редакції».

              Доповідає : Могилко О.О. – заступник головного лікаря ЦРЛ

Слухали з першого питання   Чуприну С.П. – директора територіального центру щодо затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати структурними підрозділами КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради затвердити Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати структурними підрозділами КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».


Слухали з другого питання   Чуприну С.П. – директора територіального центру щодо внесення доповнень до рішення VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 17.06.2011 № 106 «Про утворення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг».

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради внести доповнення до рішення VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 17.06.2011 № 106 «Про утворення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг».


Слухали з третього питання  Вакулич О.Л. – заступника голови райдержадміністрації щодо внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії районної ради  VІ скликання від 20.08.2014р. №513 «Про внесення доповнень до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки».

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради внести зміни до рішення ХХХІІІ сесії районної ради  VІ скликання від 20.08.2014р. №513 «Про внесення доповнень до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки».

 

Слухали з четвертого питання Могилко О.О. – заступника головного лікаря ЦРЛ щодо внесення змін до рішення ХХІІ сесії VІ скликання від 14.02.2013 р. № 295«Про затвердження Статуту Каховської центральної районної лікарні в новій редакції».

Вирішили: Запропонувати сесії районної ради внести зміни до рішення ХХІІ сесії VІ скликання від 14.02.2013 р. № 295«Про затвердження Статуту Каховської центральної районної лікарні в новій редакції».

 

Голова комісії                                                  Сілін І. В.

Секретар комісії                                              Натарова С.Л. 

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 06.11.2014р.

Про затвердження Порядку надання

соціальних послуг із встановленням

диференційованої плати структурними

підрозділами КУ «Каховський районний

територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)»

           Розглянувши лист районної державної адміністрації від 04.08.2014 р. № 22-1.15/852 про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати структурними підрозділами КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати структурними підрозділами комунальної установи «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додаток додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення .

 

Голова постійної комісії                                                                 І.В. Сілін

 

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 06.11.2014р.

Про внесення змін та доповнень до рішення VІІІ сесії

районної ради VІ скликання від 17.06.2011 № 106

«Про утворення комісії по вирішенню питань щодо

звільнення непрацездатних громадян від оплати за

надання соціальних послуг»

            Розглянувши лист районної державної адміністрації від 04.08.2014 р. № 22-1.15/852 про внесення доповнень до Положення про районну комісію по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг, затвердженого рішенням ХVІІІ районної ради VІ скликання від 08.11.2012 № 259 «Про внесення змін та доповнень до рішення VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 17.06.2011 № 106 «Про утворення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг», керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

Р Е К О М Е Н Д У Є:

            1.Внести зміни та доповнення до рішення VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 17.06.2011 № 106 «Про утворення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг», а саме:

            1.1 Викласти пункт 3. Положення про районну комісію по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг у такій редакції: «3. Завданням Комісії є розгляд питань щодо звільнення від плати та встановлення диференційованої плати за обслуговування громадян,що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу в структурних підрозділах комунальної установи «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

            1.2 Доповнити пункт 8. Положення про районну комісію абзацом в наступній редакції: «Виходячи із фінансових можливостей районного бюджету, Комісія визначає суму диференційованої плати за надання соціальних послуг громадянам,що мають  рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, в залежності від їх середньомісячного сукупного доходу за останні шість місяців.».

            1.3 Доповнити пункт 13. Положення про районну комісію п’ятим та шостим абзацами у такій редакції:

«про встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг громадянам»;

«про відмову у встановленні диференційованої плати за надання соціальних послуг громадянам».

           1.4 Абзаци п’ятий і шостий пункту 13. Положення про районну комісію вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.

2. У зв’язку із кадровими змінами внести зміни до складу комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послуг та викласти у наступній редакції:

Голова комісії:

Вакулич О.Л.- заступник голови райдержадміністрації;

Заступник голови комісії:

Ільїна Ю.М. - заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Секретар комісії:

Атаманова Ю.П. - заступник завідувача відділенням соціальної допомоги вдома КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Члени комісії:

Алхімова Г.К.- секретар районної організації ветеранів;

Єремейчук І.С. - начальник фінансового управління райдержадміністрації;

Любак В.І. - керуючий справами районної ради;

Лазькова І.В. - головний спеціаліст районної ради з юридичних питань;

Дудка Т.Ю. - депутат районної ради;

Сілін І.В. - депутат районної ради.

        

Голова постійної комісії                                    І.В. Сілін

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 06.11.2014р.

 

Про внесення змін до рішення

ХХХІІІ сесії районної ради

від 20.08.2014р. № 513 «Про внесення

змін до районної програми

поліпшення життєзабезпечення,

реабілітації, соціального захисту людей

похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки»

 

             Розглянувши лист голови райдержадміністрації від 10.10.2014р. № 4-1.12/1131 щодо  внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії районної ради від 20.08.2014р. № 513 «Про внесення змін до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення ХХХІІІ сесії районної ради від 20.08.2014р. №513 «Про внесення змін до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки» а саме :

         1.1. Пункт 20 розділу першого «Поліпшення соціально – побутових умов», заходів районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки викласти в новій редакції, згідно додатку.

Голова постійної комісії                                             І.В.Сілін

 

Додаток

до проекту  рішення ХХХІV сесії

районної ради VІ скликання

від _______2014р. № _____

Заходи

районної програми поліпшення життєзабезпечення,

реабілітації, соціального захисту людей похилого віку

та інвалідів на 2010 – 2014 роки

з/п

Назва розділу та пункту програми

Бюджет

Обсяг фінансу-вання на 2014 рік (тис.грн)

Головний розпорядник коштів

Відпові-дальні за виконання

1

2

3

4

5

6

І. Поліпшення соціально-побутових умов:

20

Забезпечувати надання матеріальної допомоги, транспортування, харчування та розміщення у пунктах тимчасового перебування сімей військовослужбовців, громадян України та інших осіб, які прибуватимуть з АР Крим, Донецької  та Луганської області та оздоровлення груп дітей із вищезазначених територій, а саме:

- добове проживання – 20,00 грн.

- добове харчування – 100,00 грн.

- матеріальна допомога – 400,00 грн.   на одну особу;

- транспортування – 30,00 грн.

5,0

Управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації

Управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації

Керуючий справами районної ради                           В.І.Любак

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА РАДА  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 06.11.2014р.

 

Про внесення змін до рішення ХХІІ сесії

VІ скликання від 14.02.2013 р. № 295

«Про затвердження Статуту Каховської

центральної районної лікарні в новій редакції»

 

Розглянувши лист головного лікаря Каховської центральної районної лікарні від 09.10.2014 р. № 1702 про внесення змін до статуту Каховської ЦРЛ (нова редакція), керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

         1. Внести зміни до Статуту Каховської центральної районної лікарні (нова редакція), затвердженого рішенням ХХІІ сесії VІ скликання від 14.02.2013р. № 295 «Про затвердження Статуту Каховської центральної районної лікарні в новій редакції», а саме:

         1.1. Підпункт «7.1.6.3. Паталогоанатомічна служба» пункту 7.1. «Структурними підрозділами Лікарні є:» Розділу VІІ. «Організаційна структура та організація роботи Лікарні» викласти в новій редакції як «7.1.6.3. Патологоанатомічне відділення».

 

Голова постійної комісії                                                                І.В. Сілін

Друк