header

Комісія з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування


ПРОТОКОЛ №37

засідання постійної комісії районної ради

з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

03  червня  2014  року                                                                                                    

9.00  Кабінет голови  РДА

 

Запрошені депутати:

                                   1. Балабанов В.Г.

                                   2. Любак В.І.

                                   3. Альошин Б.Б.       

                                   4. Дудка Т.Ю.

 

Відсутні депутати:

                                         1. Репілевський  Е.В.

                                         2. Найдьонов В.Г.    

                                         3. Бєла Л.К.

 Запрошені:

  1. Татунова Н.М. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

  2. Єремейчук І.С. -  заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу   райдержадміністрації.

  3.  Чуприна С.П. – директор територіального центру.

  4.   Ільїна Ю.М. – заступник начальника управління по труду і соціальному захисту населення РДА.

  5. Гурнаков О.А. – директор Каховської  районної дитячо-юнацької спортивної школи « Колос».

            ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року.

                        Доп.: Татунова Н.М. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

 2. Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання від  31 січня 2014 року № 429 „ Про районний бюджет на 2014 рік ”.

Доп.: Татунова Н.М. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

3. Про отримання трансфертів на медичне обслуговування населення міста Каховка в 2015 році.

Доп.: Татунова Н.М. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

1.СЛУХАЛИ: Татунову Н.М. - начальника фінансового управління райдержадміністрації,  яка  доповіла  про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року.

ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

2.СЛУХАЛИ: Татунову Н.М. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність внести зміни до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання  від   31 січня 2014 року № 429 « Про районний бюджет на 2014 рік». 

ВИСТУПИЛИ:  Балабанов В.Г., Любак В.І., Альошин Б.Б.

ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

3.СЛУХАЛИ: Татунову Н.М. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка  запропонувала проект рішення  про отримання трансфертів на медичне обслуговування населення міста Каховка в 2015 році.

ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

 

Голова постійної комісії                                                                        В.Г.Балабанов

 

Секретар постійної комісії                                                                    В.І. Любак 


КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  03.06.2014р.

Про отримання трансфертів на

медичне обслуговування населення

міста Каховка в 2015 році

 

В зв’язку з формуванням проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2015 рік, враховуючи те, що заклади охорони здоров’я є спільною комунальною власністю територіальних громад Каховського району, фінансуються з районного бюджету та здійснюють медичне обслуговування населення Каховського району і міста Каховка, відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  постійна комісія

 

РЕКОМЕНДУЄ:

 

  1.   На підставі статті 93 Бюджетного кодексу України та враховуючи, що районною лікарнею обслуговується населення міста Каховка, рекомендувати Каховській міській раді передати кошти на медичне обслуговування населення міста в кількості 37 316 чоловік в вигляді міжбюджетного трансферту, обрахованого Міністерством фінансів України згідно відповідних фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.
  2.   Доручити голові районної державної адміністрації, голові районної ради укласти угоду з міським головою про отримання коштів відповідного міжбюджетного трансферту на медичне обслуговування населення міста.
  3.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації звернутися до Міністерства фінансів України та надати пакет документів з метою врахування у розрахунках видатків на охорону здоров’я по Каховському району у проекті Державного бюджету на 2015 рік міжбюджетних трансфертів відповідно до прийнятого рішення та укладеної угоди.
  4.  Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова постійної комісії                                                                              В.Г.Балабанов

 

Секретар постійної комісії                                                                           В.І.Любак

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  03.06.2014р.

Про внесення змін до рішення ХХІХ

сесії районної ради шостого скликання

від 31 січня 2014 року № 429

„Про районний бюджет на 2014 рік ”

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання  від 31 січня 2014 року № 429 „Про районний бюджет на 2014 рік ”,  на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 травня 2014 року № 321 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 травня 2014 року «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік», відповідно до статей 14, 22, 23, 72 та 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету на суму 1 033 771 гривня, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, який склався на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2014 року, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 53 937 гривень за рахунок відновлення залишку коштів, що склався на рахунку спеціального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2014 року по надходженнях до бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету, згідно з додатком 1 до цього рішення.

3. Внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок джерел, визначених в додатку 1 до цього рішення, згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів за рахунок перерозподілу коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на 2014 рік,згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів, що були передбачені на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, згідно  з додатком 4 до цього рішення.

6. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по ККД 41035000 «Інша субвенція» на 50 000 гривень в зв’язку зі скороченням іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріальної допомоги, транспортуванням, харчуванням і розміщенням у пунктах тимчасового перебування сімей військовослужбовців, громадян України та інших осіб, які прибуватимуть з АРК Крим.

7. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – за КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 50 000 гривень з зв’язку зі скороченням міжбюджетних трансфертів, зазначених пунктом 6 цього рішення.

     8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

9.  Додатки   1-4   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

Голова постійної комісії                                                                              В.Г.Балабанов

Секретар постійної комісії                                                                           В.І.Любак

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  03.06.2014р.

 

Про звіт про виконання районного

бюджету за І квартал 2014 року

 

Розглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року районна рада відзначає,  що загальний фонд районного бюджету по доходах виконано в сумі 35920,4 тис.грн. при уточненому плані 36063,9 тис.грн., що склало 99,6  відсотків і по видатках в сумі 33484,6 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 37898,4 тис.грн., що склало 88,4 відсотків.

            Виконання планових показників по залученню власних та закріплених доходів забезпечено на 100,8  відсотка.

Дотації вирівнювання до районного бюджету надійшло в сумі 18682,1 тис.грн. при плані 20667,6 тис.грн, або 90,4  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 10476,7 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 12253,4 тис.грн., або 85,5  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 135,1 тис.грн.,  при плані 139,4 тис.грн., або 97,1 відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів надійшла в сумі 2,0 тис.грн.,  при плані  5,0 тис.грн., або 40,2 відсотків до плану.

Інша субвенція передбачена в сумі 49,4 тис.грн.

Забезпечено своєчасне фінансування видатків на заробітну плату працюючих в бюджетній сфері.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2003,6 тис.грн., які використано в сумі 580,8 тис.грн.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України і ст.47  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постійна комісія                                                                                                                                    

РЕКОМЕНДУЄ:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 35920,4 тис.грн. та 33484,6 тис. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 2435,8 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 2003,6 тис. грн. і 580,8 тис. грн. згідно додатків 1- 4, які є невід’ємною частиною цього рішення.

Голова постійної комісії                                                                                В.Г.Балабанов

Секретар постійної комісії                                                                           В.І.Любак

 

 

ПРОТОКОЛ СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,МАТЕРИНСТВА,ДИТИНСТВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

 Присутні депутати бюджетної комісії:

                                                           

1. Балабанов В.Г.                                                                            

2. Любак В.І.                                                                                      

3. Бєла Л.К.                                                                            

4. Дудка Т.Ю. 

Присутні депутати комісії з охорони здоров’я:

1.Сілін І.В.                 

 2. Натарова С.Л.                 

3. Чепурко В.І.                                                                           

4. Мальчиков В.Я.

Запрошені:

   1. Татунова Н.М. – начальник фінансового управління райдерадміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання від 31 січня 2014 року № 429 „ Про  районний бюджет на 2014 рік ”.

               Доп.: Татунова Н.М. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

2. Про приймання-передачу нежилого приміщення аптеки №151, яке є спільною власністю територіальних громад району, з балансу центральної районної аптеки № 27 на баланс Каховської районної ради.

Доп.: Любак В.І. – керуючий справами районної ради.

1.СЛУХАЛИ: Татунову Н.М. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність внести зміни до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання  від   31 січня 2014 року № 429 « Про районний бюджет на 2014 рік». 

ВИСТУПИЛИ:  Балабанов В.Г.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити додаткові зміни в частині розподілу вільних залишків коштів районного бюджету:

1.1. Виділити кошти у сумі 3,3 тис.грн. на підтримку громадської організації Ради ветеранів з метою виконання районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів (за пропозицією управління соціального захисту населення);

1.2. Збільшити видатки відділу освіти, молоді та спорту  РДА на придбання продуктів харчування для загальноосвітніх шкіл району у сумі 0,9 тис.грн. за рахунок скорочення на цю суму видатків, передбачених на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню витрат за минулий рік депутатам районної ради у разі здійснення депутатських повноважень (за пропозицією фінансового управління).

2. З метою забезпечення населення міста Каховка та Каховського району наркотичними та психотропними медикаментами збільшити видатки центральній районній лікарні у сумі 30,0 тис.грн. на вищезазначені цілі за рахунок скорочення видатків по центру надання первинної медико – санітарної допомоги (за пропозицією Центру надання первинної медико – санітарної допомоги).

3. У 2013 році Херсонським обласним фондом індивідуального будівництва на селі були повернуті до спеціального фонду районного бюджету  кошти в сумі 350,0 тис.грн. Але у зв’язку з тим, що з районного бюджету фактично було перераховано лише 250,0 тис.грн., пропонується збільшити обсяг кредитування у 2014 році на суму 100,0 тис.грн.     з метою спрямування цих коштів на подальше кредитування населення в рамках реалізації районної програми «Власний дім».

Це дає можливість мешканцям  району   отримувати пільгові кредити на  придбання та будівництво житла, інженерне облаштування помешкань (газифікацію, електроопалення,  водопостачання тощо), а також на придбання великої рогатої худоби  (за пропозицією голови районної державної адміністрації).

 4. Збільшити обсяг районного бюджету за доходами та видатками у сумі 15,0 тис.грн. у зв’язку з виділенням з обласного бюджету субвенції для стимулювання переможця обласного конкурсу на кращу сільську раду - за отримання призового місця Червоноперекопською сільською радою (за пропозицією фінансового управління). 

5. З урахуванням вищезазначених доповнень, схвалити в цілому проект змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання  від   31 січня 2014 року № 429 «Про районний бюджет на 2014 рік» та внести його   на розгляд сесії для затвердження.

2.СЛУХАЛИ: Любак В.І. – керуючий справами районної ради, який доповів про необхідність приймання-передачі нежилого приміщення аптеки №151, яке є спільною власністю територіальних громад району, з балансу центральної районної аптеки № 27 на баланс Каховської районної ради.

ВИСТУПИЛИ: Сілін І.В., Балабанов В.Г., Дудка Т.Ю., Чепурко В.І.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти нежиле приміщення аптеки № 151, загальною площею 477,4 кв.м., вбудоване в багатоквартирному житловому будинку і розташоване в місті Каховка по проспекту Ворошилова,  буд. 18, з балансу Каховської центральної районної аптеки № 27 на баланс Каховської районної ради.

2. Створити комісію і забезпечити приймання-передачу основних засобів згідно чинного законодавства України.

 

Голова постійної комісії                                                                                 В.Г.Балабанов

Секретар постійної комісії                                                                              В.І. Любак

Голова постійної комісії                                                                                 І.В.Сілін

Секретар постійної комісії                                                                             С.Л.Натарова


 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

від  06.06.2014р.

Про внесення змін до рішення ХХІХ

сесії районної ради шостого скликання

від 31 січня 2014 року № 429

„Про районний бюджет на 2014 рік ”

 

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХІХ сесії районної ради шостого скликання  від 31 січня 2014 року № 429 „Про районний бюджет на 2014 рік ”,  на виконання рішення ХХХ сесії обласної ради шостого скликання від 21 травня 2014 року № 992 «Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії обласної ради УІ скликання від 24 січня 2014 року № 970 «Про обласний бюджет на 2014 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 червня 2014 року № 215 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2014 рік», відповідно до статей 14, 22, 23, 72 та 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету на суму 1 037 071 гривня, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, який склався на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2014 року, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 53 937 гривень за рахунок відновлення залишку коштів, що склався на рахунку спеціального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2014 року по надходженнях до бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету, згідно з додатком 1 до цього рішення.

3. Внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок джерел, визначених в додатку 1 до цього рішення, згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів за рахунок перерозподілу коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на 2014 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів, що були передбачені на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, згідно  з додатком 4 до цього рішення.

6. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по ККД 41035000 «Інша субвенція» на 50 000 гривень в зв’язку зі скороченням іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріальної допомоги, транспортуванням, харчуванням і розміщенням у пунктах тимчасового перебування сімей військовослужбовців, громадян України та інших осіб, які прибуватимуть з АРК Крим.

7. Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – за КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 50 000 гривень з зв’язку зі скороченням міжбюджетних трансфертів, зазначених пунктом 6 цього рішення.

8. Збільшити дохідну частину спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету за ККД 41035000 «Інші субвенції» на суму 15 000 гривень за рахунок отримання іншої субвенції з обласного бюджету для відновлення видатків, невикористаних у 2013 році для стимулювання переможця конкурсу на кращу сільську (селищну) раду.

9. Збільшити видаткову частину спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету на суму 15 000 гривень за рахунок джерел, визначених пунктом 8 цього рішення, для перерахування коштів Ч.Перекопській сільській раді, як переможцю конкурсу, згідно з додатком 5 до цього рішення.

10. Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду районного бюджету залишок коштів, що склався станом на 01 січня 2014 року на рахунку районного бюджету, від повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, в сумі 100 000 гривень.

11. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету розділу «Кредитування» по районній державній адміністрації за КФКВ 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» на суму 100 000 гривень за рахунок джерел, визначених пунктом 10 цього рішення.

12. Доручити голові районної ради укласти договори:

– з головуючим на пленарному засіданні ХХХ сесії обласної ради УІ скликання про отримання районним бюджетом та перерахування Ч.Перекопській сільській раді, як переможцю конкурсу на кращу сільську (селищну) раду в 2013 році, коштів  іншої субвенції з обласного бюджету;

– з сільським головою Ч.Перекопської сільської ради про отримання з районного бюджету іншої субвенції, яка надійде з обласного бюджету, як сільській раді, яка визначена переможцем конкурсу на кращу сільську (селищну) раду в 2013 році.

     13. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

14.  Додатки   1-5   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова постійної комісії                                                                        В.Г.Балабанов

Секретар постійної комісії                                                                    В.І. Любак


КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

спільного засідання постійних депутатських комісій

з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

і з питань охорони здоров'я,материнства,дитинства

та соціального захисту населення

від  06.06.2014р.

 

Про приймання-передачу нежилого

приміщення аптеки № 151, яке є

спільною власністю територіальних

громад району, з балансу центральної

районної аптеки № 27 на баланс

Каховської районної ради

 

Заслухавши інформацію керуючого справами районної ради В.І.Любака щодо питання подальшого використання нежилого приміщення аптеки № 151, загальною площею 477,4 кв.м, яке вбудоване в багатоквартирному житловому будинку і розташоване в місті  Каховка по проспекту Ворошилова, буд. 18, та обліковується на балансі Каховської центральної районної аптеки № 27 і є спільною власністю територіальних громад Каховського району, а останні 3,5 роки не використовується за призначенням, тому керуючись ст.47 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії дійшли загального висновку і

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

1.На підставі п.20 частини 1 ст. 43 та частини 4,7 ст.60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» прийняти нежиле приміщення аптеки № 151, загальною площею 477,4 кв.м., вбудоване в багатоквартирному житловому будинку і розташоване в місті Каховка по проспекту Ворошилова, буд. 18, з балансу Каховської центральної аптеки № 27 на баланс Каховської районної ради.

2. Створити комісію і забезпечити приймання-передачу основних засобів згідно чинного законодавства України.

 

Голова постійної комісії з питань планування,

бюджету,фінансів та оподаткування                                                                             В.Г.Балабанов

 

Голова постійної комісії з питань охорони

здоров'я, материнства, дитинства та

соціального захисту населення                                                                                       І.В.Сілін

Друк