header

комісія з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії районної ради

з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

                                                                                 03  червня 2015 року

                                                                                 9.00

                                                                                 Кабінет голови районної ради

                                                                                         

 Запрошені депутати:

                                            1. Балабанов В.Г.

                                            2. Любак В.І.

                                            3. Найдьонов В.Г.

                                            4. Дудка Т.Ю.

       

         Присутній: Крупін М.П. – голова районної ради.

                                    

         Відсутні депутати:

                                            1. Репілевський  Е.В.

                                              2. Альошин Б.Б.

                                            3. Бєла Л.К.

                                                

Запрошені:

        1.Єремейчук  І.С. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

    2. Шевченко С.О. – перший заступник голови райдержадміністрації.

                             3. Шарапов Ю. Т. – завідувач сектору економічного розвитку та торгівлі РДА

         4. Грушко В.В. – начальник відділу освіти РДА.

         5. Старостенко С.А. – директор КУ районний центр по  обслуговуванню    закладів освіти.

         6. Могилко О.О. – заступник головний лікар ЦРЛ.

   7. Ярова І.В.- завідуюча ЦРЛ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

       1. Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2015 року.

           Доп.: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

           2. Про внесення змін до рішення ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 06.11.2013р. №395 «Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району»

          Доп.: Шевченко С.О. – перший заступник голови райдержадміністрації.

            3. Про внесення змін до рішення ХХХVІІ сесії районної ради VІ скликання від 20.03.2015р. №593 «Про програму  економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на   2015 рік.»

                            Доп.: Шарапов Ю. Т. – завідувач сектору економічного розвитку та торгівлі РДА.

            4.Про внесення змін до рішення  ХХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про  районний бюджет  на  2015 рік», за результатами проведення ревізії  Каховського районного бюджету.

                           Доп.: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

            5.Про внесення змін до рішення  ХХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про  районний бюджет  на  2015 рік».

     Доп.: Єремейчук І.С. - начальник фінуправління райдержадміністрації.

      1.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про виконання районного бюджету за І квартал 2015 року.

      ВИСТУПИЛИ:  Балабанов В.Г.,Крупін М.П.

         ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

 2.СЛУХАЛИ: Шевченко С.О.- перший заступник голови районної державної адміністрації, який доповів про необхідність внести зміни до рішення ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 06.11.2013р. №395 «Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району».

       ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

    3.СЛУХАЛИ: Шарапов Ю.Т.- завідувач сектору економічного розвитку та торгівлі РДА,

який запропонував проект рішення про внесення змін до рішення ХХХVІІ сесії районної ради VІ скликання від 20.03.2015р. №593 «Про програму  економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на   2015 рік».

    ВИСТУПИЛИ:  Балабанов В.Г.,Крупін М.П., Любак В.І.

        ВИРІШИЛИ: Відповідно до Бюджетного Кодексу України, в якому відсутні законодавчі підстави для надання коштів,зняти дане питання з порядку денного сесії районної ради.

        4.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність внести зміни  до рішення  ХХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про  районний бюджет  на  2015 рік», за результатами проведення ревізії  Каховського районного бюджету.

    ВИРІШИЛИ: проект рішення районної ради внести на розгляд сесії для затвердження.

         5.СЛУХАЛИ: Єремейчук І.С. - начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка доповіла про необхідність внести зміни до рішення  ХХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про  районний бюджет  на  2015 рік».

   ВИСТУПИЛИ: Найдьонов.В.Г.,Балабанов В.Г.,Крупін М.П., Грушко В.В., Сілін І.В.

   ВИРІШИЛИ:

  1.1. Відповідно до пункту рішення щодо відкликання повноважень на фінансування закладів дошкільної освіти, клубних закладів та бібліотек шляхом скорочення міжбюджетного трансферту – іншої субвенції з районного бюджету бюджетам сільських, селищної рад скликати засідання селищної, сільських голів та головних бухгалтерів для обговорення  даного  питання до початку сесії районної ради.

       1.2 З урахуванням вищезазначених доповнень, схвалити в цілому проект змін до рішення  ХХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про  районний бюджет  на  2015 рік» та внести його  на розгляд сесії для затвердження.       

Голова постійної комісії                                    В.Г.Балабанов  

                                                                                                                   

Секретар постійної комісії                                  В.І. Любак

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

03    червня 2015 року

Про звіт про виконання районного

бюджету за І квартал  2015 року

Розглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І квартал  2015 року та  розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.04.2015 № 180 « Про виконання зведеного бюджету та районного бюджету за I квартал 2015 року»  районна рада відзначає,  що загальний фонд районного бюджету по доходах виконано в сумі 38915,7 тис.грн. при уточненому плані 36415,4 тис.грн., що склало 106,9  відсотка і по видатках в сумі 36995,4 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 40076,7 тис.грн., що склало 98,3 відсотків.

         Виконання планових показників по залученню власних та закріплених доходів забезпечено на 107,2 відсотка.

Базова дотації до районного бюджету надійшла в сумі 1712,7 тис.грн., або стовідсотково.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 11454,8 тис.грн., або 100,0  відсотків до плану.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 9241,6 тис.грн., або 100,0  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 10037,4 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 10611,2  тис.грн., або 94,6  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 145,6 тис.грн.,  при плані 145,6 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.

Інша субвенція надійшла в сумі 123,5 тис.грн.,  при плані  125,9 тис.грн., або 98,1 відсотків до уточнених планових призначень.

Забезпечено своєчасне фінансування видатків на заробітну плату працюючих в бюджетній сфері.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2121,7 тис.грн., які використано в сумі 936,9 тис. грн.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації постійної депутатської комісій з питань планування , бюджету фінансів та оподаткування, керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України і ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постійна комісія                                         

РЕКОМЕНДУЄ:

     Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал  2015 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 38915,7 тис.грн. та 36995,4 тис. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 1920,2 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 2121,7 тис. грн. і 936,9 тис. грн. згідно додатків 1- 4, які є невід’ємною частиною цього рішення.

    Голова постійної комісії                                                           В.Г.Балабанов

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

03  червня 2015 року

Про внесення змін до рішення XXVI сесії

районної ради VI скликання від 06.11.2013

№ 395 «Про внесення змін та повноважень

до Порядку визначення розміру пайової

участі ( внеску) замовників будівництва,

його залучення та використання на розвиток

інженерно – транспортної та соціальної

інфраструктури Каховського району»  

Розглянувши прохання голови районної державної адміністрації від 23.03.2015 р. 3 09—1-09/342 та відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 17.03.2015 № 109 про внесення змін до рішення XXVI сесії районної ради  VI скликання від 06.11.2013 № 395 щодо затвердження складу комісії з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Каховського району в новій редакції, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування і Україні», постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Внести зміни до додатку № 2 рішення XXVI сесії районної ради VI скликання від 06.11.2013 р.№ 395 «Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення розміру пайової участі ( внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району», а саме:

1.1 затвердити склад комісії  з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі на розвиток інфраструктури Каховського району в новій редакції згідно додатку

    Голова постійної комісії                                                            В.Г.Балабанов

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

03  червня 2015 року

Про внесення змін до рішення ХХХУІ

сесії районної ради УІ скликання

від 23 січня 2015 року № 588

„Про районний бюджет на 2015 рік ”

за результатами проведення ревізії

Каховського районного бюджету

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання  від 23 січня 2015 року № 588 „Про районний бюджет на 2015 рік ”, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 червня 2015 року № 218 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік», відповідно до статей 22, 23, 78, 116 та 117 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  постійна комісія

 РЕКОМЕНДУЄ:

1. З метою усунення порушень, встановлених за результатами проведення в фінансовому управлінні районної державної адміністрації ревізії Каховського районного бюджету за період з 01.03.2011 по 31.03.2015, та викладених в акті ревізії Державної фінансової інспекції в Херсонській області від 15 травня 2015 року № 08-17/04, зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу культури районної державної адміністрації – на суму 340 218 грн., по районній державній адміністрації на суму 50 000 грн. та по управлінню соціального захисту населення на суму 30 000 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення. 

2. З метою усунення порушень, встановлених за результатами проведення в районній державної адміністрації ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.03.2011 по 31.03.2015, та викладених в акті ревізії від 15 травня 2015 року № 08-17/05, зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації – на суму 145 000 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення.

3. З метою додержання принципу збалансування районного бюджету збільшити видатки районного бюджету за головним розпорядником коштів, згідно з додатком № 3 цього рішення.  

     4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

5.  Додатки   № 1-3 цього рішення є його невід’ємною частиною.

    Голова постійної комісії                                                            В.Г.Балабанов

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

03  червня 2015 року

Про внесення змін до рішення ХХХУІ

сесії районної ради УІ скликання

від 23 січня 2015 року № 588

„Про районний бюджет на 2015 рік ”

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання  від 23 січня 2015 року № 588 „Про районний бюджет на 2015 рік ”, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 червня 2015 року № 218 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік», рішення LХІІ сесії Коробківської сільської ради УІ скликання від 15 квітня 2015 року № 543 «Про внесення змін до рішення LХ сесії УІ скликання від 23 січня 2015 року № 506 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення LІІ сесії Новокам’янської сільської ради УІ скликання від 22 квітня 2015 року № 279 «Про внесення змін до рішення ХLУІІ сесії УІ скликання від 26 січня 2015 року № 260 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення ХХХІ сесії Дудчинської сільської  ради УІ скликання від 23 квітня 2015 року № 333 «Про внесення змін до рішення ХХХІУ сесії УІ скликання від 26 січня 2015 року № 315 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення LХІІІ сесії Чорнянської сільської ради УІ скликання від 21 травня 2015 року № 597 «Про внесення змін до рішення LХ сесії УІ скликання від 26 січня 2015 року № 556 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення L сесії Розо–Люксембурзької сільської ради УІ скликання від 25 травня 2015 року № 255 «Про внесення змін до рішення ХLУІ сесії УІ скликання від 23 січня 2015 року № 241 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення ХХХУІІ сесії Заозерненської сільської ради УІ скликання від 03 червня 2015 року № 230 «Про внесення змін до рішення ХХХІУ сесії УІ скликання від 23 січня 2015 року № 206 «Про сільський бюджет на 2015 рік», рішення LХХІІІ сесії Каховської міської ради УІ скликання від 30 квітня 2015 року № 1334/73 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 29 січня 2015 року № 1253/68 «Про міський бюджет на 2015 рік», рішення ХХХІУ сесії обласної ради УІ скликання від 29 квітня 2015 року № 1208 «Про внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії обласної ради УІ скликання від 30 січня 2015 року № 1178 «Про обласний бюджет на 2015 рік», відповідно до статей 14, 22, 23, 72 та 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету за ККД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 251 400 грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по видаткам, що здійснюються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок джерел визначених пунктом 1 цього рішення, згідно з додатком № 1 цього рішення.

3. Внести зміни до загального фонду районного бюджету по видаткам, що здійснюються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, згідно з додатком № 2 цього рішення.

4. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41035000 «Інша субвенція» на суму 128 715 грн. за рахунок отримання іншої субвенції від Коробківської сільської ради в сумі 17 589 грн. для забезпечення харчуванням учнів 1–4 класів (не пільгової категорії) Коробківскьої ЗОШ І–ІІІ ст., від Дудчинської сільської ради в сумі 5 040 грн. для забезпечення харчуванням учнів 1–4 класів (не пільгової категорії) Дудчинської ЗОШ І–ІІІст., від Н.Кам’янської сільської ради в сумі 25 586 грн. для забезпечення харчуванням учнів 1–4 класів (не пільгової категорії) Н.Кам’янської ЗОШ І–ІІІ ст. в сумі 5 586 грн., 15 000 грн. на функціонування підрозділу Каховської районної пожежної охорони в с. Чорнянка та 5 000 грн. для передачі обласному бюджету співфінансування на проведення невідкладних ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; від Чорнянської сільської ради в сумі 55 700 грн. для забезпечення харчуванням учнів у пришкільному таборі з денним перебуванням Чорнянської ЗОШ І– ІІІ ст. в сумі 12 000 грн., 43 700 грн. на функціонування підрозділу Каховської районної пожежної охорони в с. Чорнянка; від Розо–Люксембурзької сільської ради в сумі 9 800 грн. для передачі обласному бюджету співфінансування на проведення невідкладних ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; від Заозерненської сільської ради в сумі 15 000 грн. на функціонування підрозділу Каховської районної пожежної охорони в с. Ч.Перекоп.

5. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 128 715 грн. за рахунок джерел, визначених пунктом 4 цього рішення, згідно з додатком № 3 цього рішення.

6. Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду районного бюджету залишок коштів, що склався на рахунку спеціального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2015 року по надходженнях бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету, в сумі 123 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення.

7. Збільшення видаткової частини спеціального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок джерел, визначених додатком № 4 цього рішення, згідно з додатком № 5 цього рішення.

8. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» на суму 3 573 800 грн.

9. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 3 573 800 грн. за рахунок джерел, визначених пунктом 8 цього рішення, згідно з додатком № 6 цього рішення.

10. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів за рахунок перерозподілу коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на 2015 рік, (в тому числі по видаткам на місцеву пожежну охорону, що здійснюються за рахунок іншої субвенції від Чорнянської сільської ради на функціонування підрозділу районної пожежної охорони в с. Чорнянка), згідно з додатком № 7 цього рішення.

9. Відкликати повноваження на фінансування закладів дошкільної освіти, клубних закладів та бібліотек шляхом скорочення міжбюджетного трансферту – іншої субвенції з районного бюджету бюджетам сільських, селищної рад, а саме:

– по Любимівській селищній раді з червня місяця по бібліотекам та клубним закладам;

– по Василівській сільській раді з червня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по Дмитрівській сільській раді з липня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по Дудчинській сільській раді з червня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по Заозерненській сільській раді з червня місяця по бібліотекам та клубним закладам;

– по Кам’янській сільській раді з липня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по Коробківській сільській раді з липня місяця по дошкільним закладам;

– по Костогризівській сільській раді з липня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по М.Каховській сільській раді з липня місяця по бібілотечним закладам;

– по Н.Кам’янській сільській раді з червня місяця по клубним закладам;

– по Роздольненській сільській раді з серпня місяця по клубним закладам;

– по Семенівській сільській раді з серпня місяця по дошкільним закладам;

– по Тавричанській сільській раді з липня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по Р.Люксембурзькій сільській раді з червня місяця по клубним закладам;

– по Ч.Перекопській сільській раді з липня місяця по дошкільним та клубним закладам;

– по Чорноморівській сільській раді з червня місяця по клубним закладам;

– по Чорнянській сільській раді з червня місяця по клубним закладам.

10. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів районного бюджету, згідно з додатком № 8 цього рішення.

11. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам сільських (селищної) рад, згідно з додатком № 9 цього рішення.

12. На підставі Заключення Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 27.03.2015 № 02-05/189 за результатами розгляду рішення Каховської районної ради від 23січня 2015 року № 588 «Про районний бюджет на 2015 рік» внести наступні зміни до рішення ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про районний бюджет на 2015 рік»:

12.1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 500 000 грн.

12.2. Пункт 8 рішення викласти в наступній редакції:

«Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

12.3. В пункті 9 рішення виключити підпункт, що надає право на отримання районній державній адміністрації середньострокових позик.

12.4. Доповнити пункт 12 рішення наступним реченням: «Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України».

12.5. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію Районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки в сумі 220 000 грн., яка затверджена рішенням ХІІ сесії районної ради УІ скликання від 23.12.2011 № 159.

12.6. Викласти назву ККД 2208400 в наступній редакції «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності».

13. Доручити голові районної ради укласти договір:

– з сільським головою Коробківської сільської ради  про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції для забезпечення харчуванням учнів 1–4 класів (не пільгової категорії) Коробківської ЗОШ І–ІІІ ст.;

– з сільським головою Дудчинської сільської ради про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції для забезпечення харчуванням учнів 1–4 класів (не пільгової категорії) Дудчинської ЗОШ І–ІІІ ст.;

– з сільським головою Н.Кам’янської сільської ради про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції для забезпечення харчуванням учнів 1–4 класів (не пільгової категорії) Н.Кам’янської ЗОШ І–ІІІ ст.;

– з сільським головою Н.Кам’янської сільської ради про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції для забезпечення функціонування підрозділу Каховської районної пожежної охорони в с. Чорнянка;

– з сільським головою Н.Кам’янської сільської ради про отримання з сільського бюджету та подальшу передачу субвенції до обласного бюджету на співфінансування проведення невідкладних ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

– з сільським головою Чорнянської сільської ради про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції для забезпечення харчування учнів у пришкільному таборі з денним перебуванням Чорнянської ЗОШ І–ІІІ ст.;

– з сільським головою Розо–Люксембурзької сільської ради про отримання з сільського бюджету та подальшу передачу субвенції до обласного бюджету на співфінансування проведення невідкладних ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

– з сільським головою Заозерненської сільської ради про отримання з сільського бюджету та цільове використання субвенції для забезпечення функціонування підрозділу Каховської районної пожежної охорони в с. Ч.Перекоп;

– з головою Херсонської обласної ради  про передачу та цільове використання субвенції з сільського бюджету Н.Кам’янської та Розо–Люксембурзької сільських рад на співфінансування проведення невідкладних ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

14. Доручити голові районної ради укласти додатковий договір з міським головою Каховської міської ради про зміни до Договору про отримання з міського бюджету та цільове використання іншої субвенції на фінансування видатків з придбання препаратів для імуносупресивної терапії для чотирьох хворих з трансплантованими органами за пільговими рецептами, відповідно до помісячного розпису міського бюджету та орієнтовної вартості препаратів.

     15. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

16.  Додатки   № 1-9 цього рішення є його невід’ємною частиною.

                             

Голова постійної комісії                                    В.Г.Балабанов

Друк