header

Комісія районної ради за питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

                                                        ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії районної ради

з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів

                                                                                                

                                                                                           17 березня  2015  року

                                                                                           10.00

                                                                                           кабінет голови                                                                                                          районної ради    

   

  Запрошені депутати:

                            1. Мустафаєв Тажидин Буньямович – голова постійної комісії

                            2. Новохижній Володимир Миколайович

                            3.Кириченко Леонід Петрович                             

 Запрошені:

1.    Соколенко  Віктор  Васильович  –  заступник начальника Управління Дерхземагенства  у  Каховському  районі

2.    Лобановський  І.С. – голова правління СГТ « Мрія».

3.    Свинін А.С. – голова правління СГТ « Веселка».

4.    Харук Л.І. -  голова правління СГТ « Флора» та СТ КС « Урожай».

5.    Скоробогач  Леонід Григорович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про стан використання земель комунальної, державної власності та  приватних земельних ділянок (часток -паїв) на території Каховського району.

Доп.: Соколенко В.В. – заступник начальника управління Держземагенства  у Каховському районі.

2.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  розташованої   на території Любимівської селищної ради  із земель державної власності, яку використовує  СГТ «Мрія».

Доп.: Соколенко В.В. – заступник начальника управління Держземагенства  у Каховському районі.

3.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  розташованої   на території Любимівської  селищної  ради  із земель державної власності, яку використовує  СГТ «Веселка».

Доп.: Соколенко В.В. – заступник начальника управління Держземагенства  у Каховському районі.

4.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої   на території Любимівської селищної ради  із земель державної власності, яку використовує СТ «Флора».

Доп.: Соколенко В.В. – заступник начальника управління Держземагенства  у Каховському районі.

5. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  розташованої   на території Любимівської  селищної  ради  із земель державної власності, яку використовує СТ КС «Урожай».

Доп.: Соколенко В.В. – заступник начальника управління Держземагенства  у Каховському районі.

6.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Скоробогачу Л. Г., розташованої   за  межами  населеного пункту на території  Василівської сільської ради із земель запасу державної власності.

Доп.: Соколенко В.В. – заступник начальника управління Держземагенства  у Каховському районі.

6.      Різне.

Доп: Кириченко Л.П.

СЛУХАЛИ: по першому питанню «Про стан використання земель комунальної, державної власності та  приватних земельних ділянок (часток-паїв) на території Каховського району»  Соколенка В.В. - заступника начальника управління Держземагенства  у  Каховському районі.

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення районної ради на розгляд сесії для затвердження.

СЛУХАЛИ: по другому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  розташованої   на території Любимівської селищної ради  із земель державної власності, яку використовує  СГТ «Мрія»» Соколенка В.В. - заступника начальника управління Держземагенства  у   Каховському районі.

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення районної ради на розгляд сесії для затвердження.

СЛУХАЛИ: по третьому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  розташованої   на території Любимівської  селищної  ради  із земель державної власності, яку використовує  СГТ «Веселка»» Соколенка В.В. - заступника начальника управління Держземагенства  у  Каховському районі.

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення районної ради на розгляд сесії для затвердження.

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої   на території Любимівської селищної ради  із земель державної власності, яку використовує СТ «Флора»» Соколенка В.В. - заступника начальника управління Держземагенства  у  Каховському районі.

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення районної ради на розгляд сесії для затвердження.

СЛУХАЛИ: по п'ятому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  розташованої   на території Любимівської  селищної  ради  із земель державної власності, яку використовує СТ КС «Урожай»» Соколенка В.В. - заступника начальника управління Держземагенства  у  Каховському районі.

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення районної ради на розгляд сесії для затвердження.

СЛУХАЛИ: по шостому питанню «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Скоробогачу Л. Г., розташованої   за  межами  населеного пункту на території  Василівської сільської ради із земель запасу державної власності»                     Соколенка В.В. - заступника начальника управління Держземагенства  у  Каховському районі.

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення районної ради на розгляд сесії для затвердження.

СЛУХАЛИ: інформацію про відповідь Національної академії аграрних наук України щодо вилучення земельних ділянок у ДПДГ « Каховське» та передачі до земель резерву Кам'янської сільської ради.

ВИСТУПИЛ: Кириченко Л.П.

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома та винести дане питання на розгляд сесії районної ради.

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З  ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ

ТА ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

 

 

17.03.2015 року

Про стан використання земель

комунальної,державної власності та

 приватних земельних ділянок

(часток - паїв) на території

Каховського району

           Заслухавши доповідь заступника начальника  Управління Держземагенства у Каховському районі Херсонської області Соколенка В.В. «Про стан використання земель комунальної, державної власності та приватних земельних ділянок (часток - паїв) на території Каховського району», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального   використання     земельних   і    природних ресурсів, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Доповідь заступника начальника Управління Держземагенства у  Каховському районі  Соколенка В.В. прийняти до відома (додається).

2. Визнати таким, що стан використання земель комунальної, державної власності та приватних земельних ділянок (часток - паїв) на території Каховського району, в цілому відповідає вимогам земельного законодавства України.

3. Райдержадміністрації, її управлінням та відділам, Управлінню Держземагенства у Каховському районі, селищному та сільським головам продовжити постійну роботу по подальшому покращенню стану використання земель, як державної, так і комунальної власності.

4. Рекомендувати райдержадміністрації спільно з селищною та сільськими радами продовжити вирішення питання розмежування державних та комунальних земель.

5. Райдержадміністрації, її управлінням та відділам, Управлінню Держземагенства у Каховському районі спільно з селищною і сільськими радами  активізувати роботу із суб’єктами підприємницької діяльності щодо перегляду раніше укладених договорів оренди  стосовно збільшення розмірів орендної плати до 5 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

6. Райдержадміністрації,її управлінням та відділам, об’єднаній державній податковій інспекції, Управлінню Держземагенства у Каховському районі, селищному і сільським головам постійно вести роботу серед орендарів по безумовному своєчасному розрахунку орендної плати з власниками земельних  часок ( паїв).

Продовжити пошук потенціальних орендарів та інвесторів на вільний залишок земель державної власності з метою залучення додаткових коштів до бюджету району.

 

Голова постійної комісії                                       Т.Б.Мустафаєв

ДОПОВІДЬ

на засідання чергової сесії Каховської районної ради

 ПИТАННЯ «Про стан використання земель комунальної та державної

                  власності,земельних ділянок власників земельних часток (паїв)

                  на території Каховського району»

  

ДОПОВІДАЧ: Заступник начальника Управління Держземагенства у

 Каховському  районі  Херсонської  області ( Соколенко В.В.)

 На території Каховського району Херсонської області обліковується 145,8 тис.га земель, з них с/г угідь 126,8 тис.га, у тому числі ріллі 117,13 тис.га,зрошувальних земель 59,3 тис.га.

Власниками права на земельну частку (пай) і власниками земельних ділянок станом на 01.01.2015 року  укладено 12971 договорів оренди. Від загальної кількості власників паїв землю в оренду надали 93,5% громадян. Загальна сума надходжень за оренду плату земельних паїв у 2015 році в цілому по району становить 47,374 млн.грн.,а середній розмір плати за оренду одного гектара складає 720,9 грн. ( середній розмір орендної плати за 1 га використання паїв в Херсонській області складає 519,8 грн.). На перше січня 2014 року загальна сума виплат за оренду земельних паїв становила 44,409 млн.грн.,а середній розмір орендної плати за гектар складав  681,13 грн. Станом на 01.01.2015 року згідно зі звітами селищної та сільських рад району орендарями паїв сплачено 99,0 % від загального обсягу нарахованої орендної плати. Таким чином, завдяки спільній роботі протягом поточного року, власникам земельних часток (паїв) додатково нарахована орендна плата в розмірі 2,965 млн.грн. Відповідно до бюджетів всіх рівнів від сплати прибуткового податку з доходів фізичних осіб-власників земельних часток (паїв) надійшло 444,7 тис.грн.

 

Загальна площа земель державної власності, до якої відносяться  землі запасу та резервного фонду, становить 31.2 тис.га.  В тому числі 25.0 тис.га ріллі, з яких 10146.2 га надано у власність  і 4531,69 га в постійне користування громадянам та підприємствам району. При цьому із земель державної власності 13.4 тис.га складають землі запасу та 17.7 тис.га - землі резервного фонду.

Станом на 01.01.2015 року на території району укладено та зареєстровано відповідно до чинного законодавства 100 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 11537,45 га, в тому числі 9348,29 га ріллі. Загальна сума виплат за 2014 рік складає 3336,36 тис.грн. В середньому за землі державної власності району сплачується 356,9 грн за 1га орендованої ріллі ( середній розмір орендної плати за 1 га використання державної ріллі в Херсонській області складає 229,02 грн).

Розмір орендної плати за використання державних земель коливається від 150 до 694,5 грн за 1 га ріллі. Ситуація ускладнюється в зв’язку з передачею від Каховської райдержадміністрації з 01.01.2013 року  повноважень на укладання  та  перегляд раніше укладених договорів оренди земель державної власності. Головному Управлінню Держземагенства у Херсонській області. Згідно обліку земель сільськогосподарського призначення на території Каховського району  станом на 01.01.2015 року внесено зміни до 4 договорів оренди земель державної власності в бік збільшення орендної плати не менше 3 % від нормативної грошової оцінки.  Але при цьому припинено достроково 3 договори на загальну площу 622,3 га, що призведе до втрат районного бюджету близько 431979 грн. За останній час районне управління Держземагенства  на підставі проведеного аналізу направило  вимоги 58 орендарям про обов’язкове підвищення орендної плати не менше 3% від нормативної грошової оцінки. Після цього інформація про їх протизаконну бездіяльність була передана до органу фіскальної служби та прокуратури для подальшого вжиття заходів.

На території Каховського району обліковується понад 14,5 тис.га земель несільськогосподарського призначення. Станом на 01.01.2015 року 136 даних земельних ділянок на загальну площу 686,7 га передано в оренду та нараховано орендної плати 1087,374 тис. грн., що складає середню орендну плату в розмірі 1584,2 грн за 1 га. В порівняні з початком 2014 року  загальна сума виплат за оренду земель державної власності несільськогосподарського призначення становила 1041,638 тис.грн. Додатково до бюджетів всіх рівнів протягом поточного року надійшло  45,7 тис.грн.

 

В цілому до бюджетів всіх рівнів додатково надійшло від сплати прибуткового податку з доходів фізичних осіб - власників  земельних часток                   (паїв) і орендної плати за використання земель  державної власності сільськогосподарського призначення  527,2 тис.грн.

 На протязі 2013-2014 років Управлінням разом з сільськими та селищною радами була проведена певна робота по оновленню і затвердженню нормативних грошових оцінок земельних ділянок в межах населених пунктів, що значно збільшило надходження земельного податку і орендної плати.

Заступник начальника Управління  

Держземагенства  у Каховському районі

Херсонської області                                                      В.В.Соколенко

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  З  ПИТАНЬ

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ

ТА ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

17.03.2015 року

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної

ділянки,  розташованої   на території Любимівської 

селищної  ради  із земель державної власності,

яку використовує  СГТ «Веселка»

          Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею60,2 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садово-городницького товариства «Веселка»  для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності, висновок державної експертизи землевпорядної документації (після виправлення зауважень) від 06.03.2013р. № 796 та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель» та  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею60,2 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садово-городницького товариства «Веселка»  для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 470 740,86 ( один мільйон чотириста сімдесят тисяч сімсот сорок) гривень 86 коп.

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті  271 Податкового кодексу України.

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення.

Голова постійної комісія                                                 Т.Б.Мустафаєв 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  З  ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ 

17.03.2015 року

 

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної

ділянки,  розташованої   на території Любимівської 

селищної ради  із земель державної власності,

яку використовує  СГТ «Мрія»

 

          Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 26,7 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садово-городницького товариства «Мрія» для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності, висновок державної експертизи землевпорядної документації (після виправлення зауважень) від 06.03.2013р. № 794 та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель» та  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 26,7 га,  яка перебуває у  кориcтуванні садово-городницького товариства «Мрія» для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності.

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 746 577,24  ( сімсот сорок шість тисяч п’ятсот сімдесят сім) гривень 24  коп.

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті  271 Податкового кодексу України. 

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення.

 

Голова постійної комісія                                                Т.Б.Мустафаєв 

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  З  ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

 

17.03.2015 року

 

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки,  розташованої   на території Любимівської 

селищної  ради  із земель державної власності, 

яку використовує СТ КС «Урожай»

 

          Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 43,9 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садівничого товариства Колективний Сад «Урожай»  для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності, висновок державної експертизи землевпорядної документації (після виправлення зауважень) від 06.03.2013р. № 795 та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель» та  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 43,9 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садівничого товариства Колективний Сад «Урожай»  для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності. 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 188 291,09  ( один мільйон сто вісімдесят вісім тисяч двісті дев’яносто одна) гривна 09 коп. 

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті  271 Податкового кодексу України. 

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення. 

Голова постійної комісія                                       Т.Б.Мустафаєв 

 

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  З  ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

 

17.03.2015 року

 

Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, розташованої   на території Любимівської 

селищної ради  із земель державної власності, 

яку використовує СТ «Флора»

 

          Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею54,55 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садового товариства «Флора» для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.12.2012 р. № 626 та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель» та  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею54,55 га,  яка перебуває у  кориcтуванні  садового товариства «Флора» для ведення  садівництва,  розташованої   на території  Любимівської селищної ради  Каховського району Херсонської області  із земель державної власності. 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 376 321,71 (один мільйон  триста сімдесят шість тисяч триста двадцять одна) гривня,71  коп. 

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті  271 Податкового кодексу України. 

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення.

Голова постійної комісія                                      Т.Б.Мустафаєв  

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  З  ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

 

17.03.2015 року

 

Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки гр.Скоробогачу Леоніду Григоровичу, 

розташованої   за  межами  населеного пункту

на території  Василівської сільської ради із

земель запасу державної власності

 

          Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  площею 0,9479 га гр. Скоробогачу Леоніду Григоровичу  для обслуговування складу із комплексу будівель господарського призначення (цех батьківського стада гусей),  розташованої   в с. Василівка, по вул. Василівська балка,буд.3 із земель державної власності сільськогосподарського призначення, яка перебуває в оренді у гр.Гребенюк О.В., за межами населеного пункту, висновок державної експертизи землевпорядної документації  від 19.01.2015 р. № 726 та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель»  та  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  площею 0,9479 га гр. Скоробогачу Леоніду Григоровичу  для обслуговування складу із комплексу будівель господарського призначення (цех батьківського стада гусей),  розташованої   в с. Василівка, по вул.Василівська балка,буд.3  із земель державної власності сільськогосподарського призначення, яка перебуває в оренді у гр.Гребенюк О.В., за межами населеного пункту на території Василівської сільської ради Каховського району Херсонської області. 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 331 312 ( триста тридцять одна тисяча триста дванадцять) гривень. 

3. Рішення набирає чинності  у строки, встановлені відповідно до пункту                    271.2 статті  271 Податкового кодексу України. 

4. Організаційному відділу районної ради у двотижневий термін інформувати громадськість району через газету «Каховська зоря» про оприлюднення на офіційному сайті Каховської районної ради  прийнятого рішення.

 

Голова постійної комісія                                      Т.Б.Мустафаєв  

Друк