header

Комісія районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

                                                        ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії районної ради

з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

                                                                                               

17 березня  2015  року                                                                         

10.00                                                                                   

каб. першого заступника РДА

 

Запрошені депутати:                                   

1. Балабанов В.Г.                                           

2. Любак В.І.                                             

3. Дудка Т.Ю.                                           

4. Найдьонов В.Г.                                                 

5. Репілевський Е.В.

Запрошені:

  1. Шевченко С.О. – перший заступник голови РДА.

  1. Єремейчук  І.С.– начальник фінансового управління РДА.

  2.Грушко В.В.  – начальник відділу освіти РДА.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення ХХVI сесії районної ради VI скликання від  23 січня 2015 року „Про  районний бюджет на 2014 рік ”.

 Інф.: Єремейчук І.С.

2. Про районну програму поліпшення  життєзабезпечення,  реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

Інф. Балабанов В.Г.

3. Про районну програму створення страхового фонду документації на 2015-2020 роки

Інф. Шевченко С.О.

 

I. По першому питанню Слухали Єремейчук І.С., яка доповіла про зміни до бюджету на 2015 рік запропоновані райдержадміністрацією.

Вони стосуються розподілу вільних залишків  які склалися на 1 січня 2015 року в сумі 2052400 грн.

         Виступили:Любак В.І., Дудка Т.Ю.,Грушко В.В.

ВИРІШИЛИ: Погодитись з проектом рішення сесії районної ради « Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік» та внести на розгляд XXXVII сесії районної ради.

II. По другому питанню Слухали Балабанова В.Г. який доповів про особливості програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2020 роки.

Виступили:Любак В.І., Єремейчук І.С.

ВИРІШИЛИ: Погодитись із запропонованим проектом рішення сесії районної ради з даного питання та внести на розгляд XXXVII сесії районної ради.

III. По третьому питанню Слухали Шевченко С.О. який доповів про програму створення страхового фонду документації на 2015-2020 роки та її фінансове забезпечення.

Виступили:Любак В.І., Шевченко С.О.

ВИРІШИЛИ: Підтримати  запропонований проект рішення та внести на розгляд XXXVII сесії районної ради.

Голова постійної комісії                                      В.Г.Балабанов

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

від  17.03.2015

Про внесення змін до рішення

ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання

від 23 січня 2015 року № 588

«Про районний бюджет на 2015 рік»

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про районний бюджет на 2015 рік», керуючись ст. 92,93 та 101 Бюджетного Кодексу України, статтею 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

        1. Збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету на суму 2052400 грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів районного бюджету, яки склався на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2015 року, згідно з додатком №1 проекту рішення.

2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на 2052400 грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01 січня 2015 року, на суму 95390  згідно з додатком № 2 проекту  рішення та на покриття поточних потреб районних установ та фінансування районних програм на суму 1957010 грн., згідно з додатком                № 3 проекту рішення, за рахунок джерел, визначених додатком № 1 проекту рішення. .

3.  Затвердити зміни до районного бюджету які відображені в додатках №4,№5,№6,№7 проекту рішення.

4. Додатки №1-7 проекту рішення є його невід'ємною частиною.

5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

  

 

   Голова постійної комісії                                                              В.Г.Балабанов

 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ОПАДАТКУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Про районну програму

поліпшення життєзабезпечення,

реабілітації, соціального захисту

людей похилого віку та інвалідів

на 2015 - 2019 роки

  Розглянувши листи голови райдержадміністрації від 03.02.2015р. №16-01-10/132 і від 18.02.2015р. №16-01-10/197. про затвердження районної програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки і відповідні розпорядження голови райдержадміністрації  від 30.01.2015р. №43 та від 18.02.2015р. № 66, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

РЕКОМЕНДУЄ:

       1. Затвердити районну програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів  на 2015 - 2019 роки (додається).

     2. Затвердити Заходи до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки (додаток 1)

      3. Затвердити план організаційних та спортивно – масових заходів Каховської ради ветеранів по організації дозвілля та відпочинку ветеранів на 2015 рік (додаток 2).

 

 

 Голова постійної комісії                                              В.Г.Балабанов

Друк