header
 • Документи
 • Розпорядження голови
 • 2020 рік
 • Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської

Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської

trizub

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

31.12. 2020 року № 9


Про Порядок проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування  та про

Порядок проведення  іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування у 

виконавчому апараті Каховської 

районної ради

 

 

Керуючись статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого  2002 року № 169 «Про  затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»:

 1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської районної ради (Додаток 1).

1.2. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської районної ради (Додаток 2).

2. Конкурсній комісії (Васильєва Л.М.) керуватися у своїй роботі Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та Порядком проведення іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради                                         В.П. БРУСЕНСЬКИЙ

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

Каховської районної ради

від 31.12.2020 року № 9

 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської районної ради

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради п’ятої – сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи повинен забезпечувати конституційне право рівного  доступу до служби в органах місцевого самоврядування  громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови районної ради, який здійснює призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять представники виконавчого апарату районної ради, депутати.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

5. Умови проведення конкурсу в районній раді відповідно до цього Порядку визначаються головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою ради за наявності вакантної посади.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

9. Виконавчий аппарат районної ради, у якому проводиться конкурс, опубліковує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Каховської районної ради, або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається у виконавчому апараті;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування ;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення  конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4  цього Порядку в межах виконавчого апарату районної ради конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

довідку про стан здоров'я;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Виконавчий апарат перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в орган місцевого самоврядування.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у виконавчому апараті.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

18. Іспит проводиться конкурсною комісією, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

19. Розпорядженням голови районної ради визначається дата, місце і час проведення іспиту, про що повідомляється кандидатам.

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурних підрозділів.

21. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурних підрозділів затверджується головою районної ради, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад.

22. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.

24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконавчому апараті районної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

26. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

27. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

28. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

29. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

30. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії упродовж  трьох робочих днів.

31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

32. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

Заступник голови районної ради                                   Л.М.ВАСИЛЬЄВА

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

Каховської районної ради

від 31.12.2020 року № 9

 

 

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
у виконавчому апараті Каховської районної ради

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам  за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що              їм повідомляється керівником з кадрових питань з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин,  він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі  не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів)   та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» згідно з додатком 1 цього порядку, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

1.6. Переліки питань можуть публікуватися на офіційному сайті районної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються згідно з додатком 2 цього порядку та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного бі лета включають  5 питань – по одному питанню на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та питання на перевірку основних знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.10. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Розпорядженням голови районної ради визначається дата проведення іспиту та голова конкурсної комісії  повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно усіма кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується  п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»та успішно справилися із запитаннями на перевірку знань з  урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання  у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші  з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості (додаток 3 Порядку). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис на аркуші з відповідями.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом  з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у загальному відділі виконавчого апарату.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                 Л.М.ВАСИЛЬЄВА

 

 

Додаток 1

до Порядку

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я  (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний Бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140)

20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).


Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (статті 2,3).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. (статті 4,5).

 3. Територіальні громади. Місцевий референдум (статті 6,7).

 4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.  Виконавчі органи рад (статті 10,11).

 5. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

 6. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).

 7. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

 8. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43).

 9. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям  (стаття 44).

 10. Порядок формування рад (стаття 45).

 11. Сесія ради (стаття 46).

 12. Постійні комісії ради (стаття 47).

 13. Депутат ради (стаття 49).

 14. Голова та заступник голови районної, обласної, районної у місті ради (статті 55,56).

 15. Президія районної, обласної ради (стаття 57).

 16. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

 17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 59).

 18. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам. (стаття 72).

 19. Дострокове  припинення повноважень ради (стаття 78) .

 20. Дострокове  припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (стаття 79) .

Питання на перевірку знання Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

 1. Служба в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування (статті 1,2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 5. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування ( статті 8,9).

 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. (стаття 10).

 7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

 8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

 9. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

 10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

 11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 16).

 13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

 14. Граничний вік перебування в органах місцевого самоврядування. (стаття 18).

 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

 16. Оплата праці, відпустки, пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування . (стаття 21).

 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадової особи (статті 23,24).


Питання на перевірку знання Закону України  «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів. (стаття 1).

 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання  корупції» (стаття 3).

 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).

 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

 7. Обмеження щодо використання службових повноважень  чи свого становища та одержання подарунків (стаття 22,23).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання  інтересів (стаття 29).

11. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних  прав (стаття 36).

12. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

14. Встановлення своєчасності подання декларацій (стаття 51-2).

15. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51-4).

16. Заборона на одержання  пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

17. Спеціальна перевірка (стаття 56).

18. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65-1).

 

 

ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальника організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

Регламент Каховської районної ради І скликання

1. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради  (стаття 14).

2. Форми роботи Ради таття 13).

3. Затвердження порядку денного сесії Ради таття 17).

4. Секретаріат  пленарного  засідання таття 22).

5. Право депутата на виступ таття 27).

6. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок таття 31).

7. Загальні положення порядку голосування таття 30).

8. Загальні вимоги до рішення Ради таття 33).

9. Протокол сесії таття 35).

10. Рішення Ради з процедурних питань таття 34).

11. Відкрите поіменне голосування таття 36).

12. Процедура таємного голосування таття 39).

13. Повторне таємне голосування таття 40).

14. Підведення підсумків таємного голосування таття 42).

15. Наслідки порушення порядку таємного голосування таття 43).

16. Набрання чинності рішеннями Ради таття 44).

17. Склад постійних депутатських комісій Ради таття 56).

18. Порядок обрання складу постійних депутатських комісій Ради таття 57).

19. Відповідь на депутатський запит таття 71).

20. Повноваження виконавчого апарату Ради таття 74).

 

 

ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради1. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (ст.24 Закону України „Про звернення громадян”).

2.  Що таке резолюція та порядок її накладання (Інструкція з діловодства).

3. Поняття публічної інформації (ст.1 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

4. Забезпечення та принципи забезпечення доступу до публічної інформації (ст.ст.4,5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

5.  Публічна інформація з обмеженим доступом (ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

6. Поняття конфіденційної та таємної інформації (ст.ст.7,8 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

7. Службова інформація (ст.9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

8. Доступ до інформації про особу (ст.10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

9. Розпорядники інформації  (ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

10. Обов’язки розпорядників інформації (ст.14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

11. Оприлюднення інформації розпорядниками (ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

12. Оформлення запитів на інформацію (ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

13. Строк розгляду запитів на публічну інформацію.

14. Строк для застосування дисциплінарного стягнення.

15. Право на захист цивільних прав та інтересів.

16.  Строк для застосування дисциплінарного стягнення.

17. Особистий прийом громадян.

18. Організація контролю за виконанням документів (Інструкція з діловодства).

19. Строк випробування при прийнятті на роботу.

20. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки.

 

 

ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради

1. Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

2. Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки.

3. Організація документообігу. Робота з вихідною та вхідною кореспонденцією.

4. Складання та оформлення розпорядчих документів. Написати зразок розпорядження.

5.  Супровідні листи. Вимоги до їх складання. Написати зразок супровідного листа.

6. Заява, її оформлення. Написати заяву на призначення на посаду начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради.

7. Звернення громадян. Яким нормативно-правовим актом регламентується робота зі зверненнями громадян?

8. Терміни розгляду вхідних листів, запитів, звернень громадян.

9. Якими нормативно-правовими актами регламентується трудова діяльність.

10. Тривалість відпусток посадових осіб місцевого самоврядування, службовців в органах місцевого самоврядування.

11. Трудова книжка. Основні правила її ведення.

12. Розпорядження. Основні вимоги до його написання.

13. Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

14. Депутатський запит.

15. Службовий лист. Написати зразок листа.

16.  Заява. Написати зразок заяви посадової особи місцевого самоврядування на відпустку.

17. Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки.

18. Робота з вхідною кореспонденцією.

19. Супровідні листи. Вимоги до їх складання. Написати зразок супровідного листа.

20. Розпорядження. Основні вимоги до його написання.

 

 

ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальника відділу, головного бухгалтера фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради

1. Що таке бюджет (ст.2 Бюджетного кодексу України)

2. Що таке бюджетне асигнування (ст.2 Бюджетного кодексу України)

3.  Що таке кошторис (ст.2 Бюджетного кодексу України)

4. Структура бюджетної системи України (ст.5 Бюджетного кодексу України)

5. Класифікація доходів бюджету (ст.9 Бюджетного кодексу України)

6. Розпорядники бюджетних коштів (ст. 22 Бюджетного кодексу України)

7. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»)

8. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: основні засоби, на які субрахунки розподіляється рахунок (Міністерство фінансів України, Наказ №1203 від 31.12.2013)

9. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: нематеріальні активи, на які субрахунки розподіляється рахунок (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203)

10. Коротка характеристика економічної класифікації видатків бюджету (наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333)

11. Порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей (наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014  № 879)

12. Порядок проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти

13. Казначейське обслуговування бюджетних коштів (ст.43 Бюджетного кодексу України)

14. Види порушень бюджетного законодавства (ст.116 Бюджетного кодексу України)

15. Меморіальні ордери: їх види та застосування (наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755)

 

 

ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

Регламент Каховської районної ради І скликання

1. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради  (стаття 14).

2. Форми роботи Ради таття 13).

3. Затвердження порядку денного сесії Ради таття 17).

4. Секретаріат  пленарного  засідання таття 22).

5. Право депутата на виступ таття 27).

6. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок таття 31).

7. Загальні положення порядку голосування таття 30).

8. Загальні вимоги до рішення Ради таття 33).

9. Протокол сесії таття 35).

10. Рішення Ради з процедурних питань таття 34).

11. Відкрите поіменне голосування таття 36).

12. Процедура таємного голосування таття 39).

13. Повторне таємне голосування таття 40).

14. Підведення підсумків таємного голосування таття 42).

15. Наслідки порушення порядку таємного голосування таття 43).

 

 

ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – спеціаліста І категорії юридичного відділу виконавчого апарату районної ради

1. Види відпусток та визначення їх тривалості.

2. Відпустка без збереження заробітної плати.

3. Написати зразок розпорядження про надання щорічної відпустки.

4. Відпустка без збереження заробітної плати. Написати зразок заяви на даний вид  відпустки.

5.  Поділ відпустки на частини.

6.  Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

7. Тривалість відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування

9. Гарантії забезпечення права громадян на працю (стаття 5-1 КЗпП  України)

10. Трудова книжка. Порядок її ведення.

11. Переведення на іншу посаду в одному структурному підрозділі. Написати зразок розпорядження про переведення.

12. Дисциплінарне стягнення.

13. Підготувати доповідну записку керівнику установи про стаж посадової особи місцевого самоврядування та стаж державної служби начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.

14. Гарантії забезпечення права громадян на працю (стаття 5-1 КЗпП  України)

15. Поділ відпустки на частини.

 

 
ПИТАННЯ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради

1.     Службове листування: лист, запит.

2.     Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки.

3.     Організація документообігу. Робота з вихідною та вхідною кореспонденцією.

4.     Складання та оформлення розпорядчих документів. Написати зразок розпорядження.

5.     Заява, її оформлення. Написати заяву на призначення на посаду головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради.

6.     Звернення громадян. Яким нормативно-правовим актом регламентується робота зі зверненнями громадян?

7.     Терміни розгляду вхідних листів, запитів, звернень громадян.

8.     Якими нормативно-правовими актами регламентується трудова діяльність.

9.     Розпорядження. Основні вимоги до його написання.

10.  Звернення громадян.

11.   Службове листування: гарантійний лист. Написати зразок гарантійного листа.

12.   Депутатський запит.

13.   Службовий лист. Написати зразок листа.

14.   Номенклатура справ.

15.   Супровідний лист. Написати зразок супровідного листа.

 

 

Заступник голови районної ради                                    Л.М.ВАСИЛЬЄВА

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

Зразок екзаменаційного білета 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________________

«___» ________ 20___ року

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №___
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування у
виконавчому апараті районної ради

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування».

4. Питання на перевірку знання Закону України  «Про запобігання корупції».

5. Питання на перевірку основних знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради ___________________________

 

 

 Додаток 3

до Порядку

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення  іспиту кандидата на заміщення вакантної посади

_________________________________________________
_________________________________________________
виконавчого апарату Каховської районної ради

від «___» ____________2021 року

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

Результат

%

Відмітка

про ознайомлення

Голова конкурсної комісії ___________________________

Заступник голови конкурсної комісії ___________________________

Секретар конкурсної комісії ___________________________

Члени комісії ___________________________

                          ___________________________

                          ___________________________

Надрукувати