header

Розпорядження голови "Про проведення перевірки відповідно до Закону України « Про очищення влади»"

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

від 14.06.2016р. № 60

 

Про проведення перевірки

відповідно до Закону України

« Про очищення влади»

 

 

       Відповідно до Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня  2014 року № 563 та абзацу восьмого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

1.     Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених  Законом України « Про очищення влади», відносно посадових осіб ( крім виборних посад) Каховської районної ради згідно з додатком 1.

2.     Призначити  відповідальною особою за проведення перевірки керуючого справами районної ради Любака Володимира Івановича.

3.     Любаку В.І. невідкладно забезпечити:

-          ознайомлення посадових та службових осіб районної ради, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим розпорядженням;

-         оприлюднення даного розпорядження  на офіційному веб-сайті районної ради;

4.     Особам, щодо яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, подати  керуючому справами районної ради Любаку В.І. наступні документи:

-         власноручно написану заяву про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них згідно додатку 2;

-          копії таких документів:  декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;   паспорта громадянина України; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

5.     Любаку В.І. протягом трьох днів після одержання заяв забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Каховської районної ради інформації про початок проходження перевірки особами, копії їх заяв та декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

Голова районної ради                                                        Т.С.Тертична

 

 

 

Додаток 1                                                                                                   

до розпорядження                                                                                                   

від 14.06. 2016 р. № 60

                                                                                                   

 

Перелік посадових осіб Каховської районної ради,

які  підлягають перевірці  відповідно до

Закону України  « Про очищення влади»

 

 

1.     Любак Володимир Іванович – керуючий справами районної ради;

2.     Бондар Олена Олександрівна – радник – консультант голови районної ради;

3.     Зубач Наталія Анатоліївна – начальник відділу з організаційної роботи та загальних питань;

4.     Бурлака Наталія Миколаївна – головний спеціаліст з питань загального контролю;

5.     Афанасьєва Ольга Василівна – головний бухгалтер;

6.     Мажара Наталія Леонідівна – головний спеціаліст з бухгалтерського обліку та звітності;

7.     Оніщенко Марина Петрівна – головний спеціаліст з питань управління обєктами  спільної власності територіальних громад району;

8.     Кононович Ольга Миколаївна – головний спеціаліст з юридичних питань.

 

 

 

Керуючий  справами районної ради                                       В.І.Любак

 

Додаток 2                                                                                                   

до розпорядження                                                                                                   

від 14.06. 2016 р. № 60

  

 

Голові  Каховської районної ради

Тертичній Т.С.

_____________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,_________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії, засвідчені підписом керуючого справами районної ради і скріплені печаткою:

-         сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

-         декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;

-         документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб  платників податків

____ ___________ 20__ р.                                                                          __________      
                                                                      
                                                 (підпис)

Керуючий  справами районної ради                                       В.І.Любак 

 

 

Надрукувати